Musicie przywrócić Boga do swojego życia!

Mistrz Moria
27 grudnia 2013 roku

JAM JEST Moria.

Dzisiaj przyszedłem do was!

Drodzy moi czela (uczniowie), umiłowani, każde moje ponowne przyjście staje się coraz bardziej smutne.

Muszę stwierdzić, że wielu moich uczniów, w których pokładałem nadzieję, zeszło z Drogi.

Iluzja, jej czar sprowadził z Drogi wielu z moich najbardziej oddanych uczniów, którzy byli ze mną w ciągu wielu wcieleń.

I dzisiaj stwierdzam ten smutny fakt.

Cóż zrobić? Czy należy panikować i rozpaczać?

Powiem wam, że nasze zadania pozostały bez zmian. I mniejszą ilością jesteśmy w stanie wykonać te wielkie zadania!

Każdy z was, moich uczniów, znajdujących się we wcieleniu, jest na wagę złota. Każdy z was musi walczyć z tysiąckrotnie przeważającymi siłami iluzji.

Cóż, już radziliście sobie. Przypomnijcie sobie swoje wcielenia wraz ze mną za czasów króla Artura.

Wasz rycerski duch oraz oddanie Bogu powinny się przebudzić!

Muszę wam powiedzieć, że nie wszystkie plany Mistrzów realizują się według zamysłów. Odnosimy porażkę za porażką i tracimy najbardziej doświadczonych wojowników. Jest to smutne… Lecz ja nawołuję was, byście stale szli Wyższą Drogą!

Tylko w przypadku, gdy stale skupiacie swoją świadomość na Bogu, stajecie się zabezpieczeni przed przeciwnymi nam siłami.

Tylko oddanie Woli Boga!

Tylko gotowość do zdobycia zwycięstwa!

Tylko pragnienie wytrwania!

Wiem, że to trudne. Wiem, że wielu zabłądziło. Ale wiem też, że wynik walki między Światłem a ciemnością jest przesądzony! I wiem, że każdy oddany współpracownik Bractwa jest w stanie przeciwstawić się hordom sił śmierci i piekła.

Rycerze Ducha! Wam należy zjednoczyć się przed decydującymi bitwami!

Powiem, że wam należy wykazać się wszystkimi swoimi umiejętnościami i talentami. Należy odrzucić wszystko, co przywiązuje do iluzji i jej przejawów, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz was.

Właśnie teraz! Właśnie w tym okresie mamy przetrwać i uzyskać przewagę sił w decydującym momencie bitwy!

Myślę, że nie jest to moment na odpoczynek albo panikę.

Trzeba wyrównać szyki bojowe i dążyć ku zwycięstwu.

Tak, nie wszystko się udaje. Owszem, ilościowa przewaga na razie jest po stronie przeciwstawnych sił.

Jednak nie ustajemy powtarzać wam, że Zwyciężą siły Światła! Ponieważ takie jest Prawo tego Wszechświata!

Powinniście każdą minutę i każdą sekundę pobytu w ciele uświadamiać sobie swoją więź z Bogiem.

Tylko w tym przypadku macie zabezpieczoną ochronę Światła!

Tylko w tym przypadku możecie dążyć do swojego zwycięstwa!

Jednak, jeśli narzekacie i szukacie przyczyn waszych niepowodzeń poza sobą, wtedy nigdy nie osiągniecie zwycięstwa.

Wszystkie przyczyny waszych niepowodzeń i porażek znajdują się w waszym wnętrzu.

Gdy słabnie wasza wiara, gdy tracicie więź ze swoim Duchem, stajecie się zagrożeni przez przeciwstawne siły. I robak zwątpienia i zniechęcenia przenika do świadomości i nieuchronnie prowadzi do nastrojów klęski.

Dlatego każdego dnia bez ustanku przyjmujcie na siebie odpowiedzialność za losy świata!

Każdego dnia zachowujcie bojowy nastrój i oddanie Bogu!

Wiem, że siły przeciwne używają najbardziej przebiegłych sztuczek. Mówię wam, że wasza ochrona i nietykalność tkwią w utrzymywaniu więzi z Bogiem.

Ile godzin dziennie myślicie o Bogu?

Ile dni w tygodniu poświęcacie czuwaniom modlitewnym?

Ile dni w roku wykonujecie sprawy Boga i Mistrzów?

Należy wam zająć się rachunkiem czasu, który przydzielacie w życiu Bogu i Mistrzom.

I wtedy stanie się jasna przyczyna waszych porażek i niepowodzeń.

Czy jasno sformułowałem stojące przed wami zadania?

Brak usprawiedliwienia dla waszej bierności i lenistwa!

Brak możliwości, aby leżeć na piecu, gdy wróg opanowuje waszą ziemię, waszych bliskich i dzieci.

Każdy musi walczyć z siłami iluzorycznymi za dziesięciu!

I jeden [bojownik] może przeciwstawić się hordom, gdy jest z Bogiem!

Przyjdę osobiście i wzmocnię każdego z was, kto ryzykuje w tym czasie wykazać się zdecydowaniem i stawia opór iluzorycznym siłom, płacąc własną reputacją, własnym życiem.

W obecnej sytuacji na Ziemi tylko jedno ma znaczenie – musicie przywrócić Boga do swojego życia!

Za wszelką cenę, nawet za cenę własnego życia.

Błogosławię was do czynu bohaterskiego w imię Życia!

JAM JEST Moria!

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net