Musicie wrócić do Boga

Guan Iń
25 grudnia 2013 roku

JAM JEST Guan Iń.

Jak i moja siostra Maria, przychodzę do was z Przesłaniem, w którym zamierzam udzielić wam podstaw Wiary w Boga i nauczyć przestrzegania waszej wiary w Boga bez względu na zewnętrzne trudności i przeszkody.

Więc nastawcie się na poważną rozmowę.

Czeka was uświadomienie pilnej potrzeby przewrotu w świadomości ludzkości. Nadszedł czas powrotu cykli, czas, kiedy powinna się zmienić wasza świadomość.

Dosłownie to będzie rewolucja w waszej świadomości, o której wspominał Umiłowany Babadżi.

I dzisiaj przychodzę do was po to, abyście uświadomili nadchodzące zmiany.

Większość ludzkości weszła w swoim rozwoju w ślepy zaułek. Przeważa skupienie się na tym, co zewnętrzne, na konsumpcji i przyjemności od życia i to doprowadziło do degradacji świadomości ludzkości. Dlatego w najbliższym czasie podejmiemy wszelkie niezbędne środki, aby przywrócić ludzkość na ewolucyjną drogę rozwoju, który charakteryzuje się dominacją wewnętrznych, Boskich wartości.

Istnieją ponadczasowe cechy, które pozostają z wami na przeciągu waszej ewolucyjnej drogi. I te cechy są znane wam wszystkim i brak potrzeby dostarczenia jakichkolwiek dowodów na ich korzyść.

Dobroć, Miłosierdzie, Współczucie, Miłość, Szlachetność, Odwaga, Poświęcenie, Determinacja, Wytrwałość.

Wiele Boskich cech zeszło obecnie na drugi plan i pozostało na uboczu ludzkich zainteresowań. Dlatego naszym i waszym zadaniem teraz jest przywrócenie do waszego życia tych Boskich cech.

Musicie powrócić do Boga. Oznacza to, że wkrótce wam należy dokonać przewrotu w swojej świadomości.

Dopiero wtedy, gdy zdołacie pokonać magię iluzorycznych mocy, obudzicie się do Życia Wiecznego.

Chcę, abyście żyli wiecznie.

Po to przychodzę do was i udzielam wskazówek.

Komuś z was może wydawać się, że moje słowa są proste i nie zawierają głębi. Wam się chce żywić swój intelekt, umysł cielesny.

Umiłowani, cielesne mięśnie i cielesny umysł nie mają nic wspólnego z duchowymi osiągnięciami. Właśnie przez to, że Nauka jest bardzo prosta, pozostawiana jest bez uwagi przez wielu intelektualistów, którzy są przyzwyczajeni do brzmiących naukowo zwrotów i wyrażeń.

Prawda, Boska Prawda, leży poza obszarem waszych dążeń do jakichkolwiek zewnętrznych przejawów, w tym wyrafinowania intelektualnego. Brak możliwości, aby Bóg istniał tam, gdzie ma miejsce pragnienie udowodnienia własnej wagi i przewagi.

Bóg nie ma na myśli tworzenia jakichkolwiek wyjątkowości na planie fizycznym. Żadna część organizmu, jedynego ciała Boga, nie może pretendować do wyjątkowości i nalegać na swoim prawie do rządzenia i władzy.

Boskie przewodnictwo przejawia się nie na zewnątrz, lecz od wewnątrz ludzkich jednostek.

Dlatego należy fokus uwagi przesunąć z tego, co zewnętrzne, na to, co wewnętrzne.

Iluzoryczne siły ciągle starają się utrzymać uwagę na zewnętrznych przejawach. Szybko zmieniają się formy, zewnętrzny wygląd towarów. Ta sama marność króluje w telewizji. Przez cały czas wam się oferuje migotanie kadrów, świetlnych i dźwiękowych efektów. I te chwyty tłumią waszą wewnętrzną, Boską istotę. Wewnętrzne, Boskie cechy są zastępowane obfitością zewnętrznych surogatów.

Wielu z was jest ciągle w obiegu informacji i brak wam czasu, aby pomyśleć o wieczności.

Rozmyślajcie o wieczności, abyście mogli żyć wiecznie.

Przydzielajcie sobie czas na samotność i spokojne rozważania o swoich cechach, abyście mogli rozwijać w sobie Boskość.

Spędzajcie wolny czas na czytaniu jakościowych tekstów, abyście mogli myśleć.

Ponieważ, jeśli przestajecie myśleć, tracicie niepodległość i narażacie się na potoki informacji o niskiej jakości, które znoszą was na bok ewolucyjnej drogi rozwoju.

I nie ustaję powtarzać wam o tym, że nadszedł czas, kiedy powinniście odnaleźć w całej różnorodności życia to, co należy do wiecznych wartości, i wyrzec się iluzorycznych przejawów.

Wszechobecność i chamstwo, które są charakterystyczne dla nowoczesnych mediów, mają jeden cel – sprowadzić was z ewolucyjnej drogi rozwoju. Naszym zadaniem jest wyprowadzić z dżungli iluzji jak najwięcej dusz.

I teraz robimy ogromne wysiłki, aby w świadomości jak najwięcej ludzi utrwalił się obraz Boskiej drogi rozwoju. Stosujemy wszystkie techniki, które są możliwe. Jednakże, muszę podkreślić, że wiele rzeczy można zrobić tylko znajdując się we wcieleniu. Tylko ludzkimi rękoma i nogami.

Dlatego ciągle wzywamy was do konkretnych działań na planie fizycznym. Nasze Przesłania mają przedłużone działanie. Są one w stanie zmienić świadomość czytających ich codziennie [osób] na przeciągu zaledwie kilku lat. Jednak siły przeciwne wdrożyły nowe technologie, które zastępują w ludziach naturalne pragnienie wiedzy pragnieniem informacji.

Istnieje różnica między uzyskaniem wiedzy a zaspokojeniem ciekawości informacyjnej.

Wiedza jest wieczna, informacja traci swoją aktualność bardzo szybko. Znajdując się stale w obiegu informacji, tracicie zdolność do analizy i dokonania rozróżnienia. Jakość rozróżnienia blokowana jest przez nowe technologie informacyjne. A jeśli nie jesteście skłonni wierzyć w Wyższe, w mądrość budowy tego Wszechświata, w ostateczności, jeśli nie jesteście skłonni wierzyć w Boga, to praktycznie nie ma żadnych szans, abyście się wydostali z labiryntu iluzji ku wiecznemu życiu.

Przyszłam was ostrzec, że w najbliższej przyszłości każdy z was powinien dokonać świadomego wyboru: czy nadal bezmyślnie ślizgać się w dół, w przepaść niewiary i ignorancji, czy podnieść wzrok i skierować go ku wyżynom Boskiej świadomości.

Iluzja posłusznie obraca się do was tą stroną, której od niej się spodziewacie.

Jeśli jesteście napędzani przez stałe pragnienia otrzymywania coraz więcej przyjemności życiowych, to wam się oferuje usłużnie coraz bardziej wyrafinowane formy tych przyjemności. Jeśli podejmujecie wewnętrzną decyzję i dążycie po Boskiej Drodze, to znajdziecie wszystko w swoim życiu, co pomoże wam wejść na pewną drogę ewolucji.

Wszystkie klucze i mechanizmy ukryte są w was i tylko wy sami decydujecie. Jedni idą szeroką drogą do nikąd, drudzy znajdują wąską ścieżkę prowadzącą ku wieczności .

Wybór należy do was.

JAM JEST Guan Iń.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net