Zmieniając siebie, zmienicie świat wokół

Pan Surija
22 grudnia 2013 roku

JAM JEST Surija.

Bardzo się cieszę z nowego spotkania z wami! Za każdym razem, gdy udzielana jest możliwość przekazania mojego Przesłania do waszego świata, czuję radość i tremę.

Umiłowani, nie możecie nawet wyobrazić sobie ogromu udzielonej wam łaski – przyjmowania naszych Przesłań przechodzących przez światy poprzez ciała naszego posłannika.

Stan waszej świadomości nie pozwala na pełne uświadomienie sobie i zrozumienie zakresu zachodzącego Boskiego cudu. Gdybym był na waszym miejscu, zastanowiłbym się nad tym, dlaczego ta Boska Łaska, ta dyspensa, ten Boski cud dzieje się w ciągu tak znacznego okresu czasu.

Wszystko to można wyjaśnić bardzo prosto, umiłowani: Niebiosa są zaniepokojone obecną sytuacją na Ziemi i wykorzystują każdą możliwość, by doprowadzić Boskie energie do waszego świata.

Każdy z naszych cykli Przesłań wprowadza do waszego świata ogromną ilość Boskiej energii. Używamy przewodów każdego, kto czyta nasze Przesłania i kto nawet w najmniejszym stopniu oczyścił swoje ciała.

Nie jest ważne to, gdzie na kuli ziemskiej znajduje się człowiek gotowy odebrać nasze energie. Przychodzimy bezpośrednio do was, wykorzystując możliwości Internetu. I nektar Boskiej energii może przepływać przez wasze ciała i nasyca przestrzeń wokół, dokładnie tam, gdzie jesteście.

W ten sposób nasycamy naszymi energiami przestrzeń planety Ziemia. I to jest jeden z powodów, dla których w dalszym ciągu udzielamy naszych Przesłań. Bardzo niewielu ludzi, którzy są we wcieleniu, jest w stanie utrzymać swoją świadomość na Boskim poziomie. Dlatego nasze Przesłania stanowią pomoc dla was, pomagając, choć na krótko, podnieść wibracje i przybliżyć je do Boskiego poziomu.

Wasz świat jest lustrem, które odzwierciedla waszą świadomość. Dlatego, pomagając wam w utrzymywaniu świadomości na wysokim poziomie, zmieniamy otaczający was świat.

Oczywiście, w porównaniu z wpływem, jaki wywierają media na waszą świadomość, nasz wpływ nie jest tak wielki. My nie możemy konkurować z waszymi mediami. Zazwyczaj wszystko, co człowiek wprowadza do swojej świadomości z transmisji telewizyjnych, Internetu i innych źródeł informacji waszego świata, osadza się w podświadomości człowieka i mąci przepływ czystej Boskiej energii. Dlatego obecnie większość ludzkości nie jest w stanie przewodzić Boskich Energii do waszego świata. I dlatego wasz świat cierpi z powodu przewlekłego niedoboru Boskiej energii. Dlatego ludzkość doświadcza niskojakościowych stanów świadomości, depresji, nienawiści, agresji.

Doświadczając niskojakościowych stanów świadomości, człowiek nieuchronnie pogrąża siebie i swoich bliskich w iluzji, która odzwierciedla jego niejakościowe stany świadomości.

Wasz świat jest światem odzwierciedlonym, iluzorycznym światem. Wszystko w waszym świecie jest przyciągane według wibracji. Więc poprzez stałe zanurzanie się w niskojakościowych stanach świadomości przywiązujecie siebie do niskojakościowej zewnętrznej iluzji.

Czy rozumiecie, umiłowani? Wszystko, co jest w waszej świadomości, automatycznie przejawia się na zewnątrz, jako wasze otoczenie. Jeśli stale jesteście zanurzeni w świecie nowości (tzn. wiadomości), gdzie jest obecna przemoc, agresja, rewolucje, zamieszki masowe, po pewnym czasie to wszystko zaczyna przejawiać się obok w waszym życiu.

W ten sposób ludzkość coraz głębiej zanurza się w nie-boskiej rzeczywistości.

Dlatego w dzisiejszych czasach jedyna pomoc, jaka może być udzielona ludzkości – to nasze Przesłania i nasze energie, które wprowadzamy do waszego świata poprzez nasze Przesłania.

Wielu z was zapyta siebie: "Jak mogą zmieniać świat Przesłania, które są czytane przez jednostki spośród miliardów ludzi żyjących na Ziemi?"

Umiłowani, my nigdy nie używamy Boskiej energii na próżno. Każda Boska Łaska jest dokładnie rozważana przez Rady Najwyższe Wszechświata przed jej udzielaniem.

Nasze subtelne energie są zdolne do neutralizacji ogromnej ilości negatywnej energii waszego świata. Na tym polega nasza praca, aby utrzymać równowagę na planecie. Każdy z was może dołączyć do tej gigantycznej pracy zbawienia ludzkości na Ziemi.

Dzięki wspólnym wysiłkom możemy zmienić sytuację na planecie. Wystarczy codziennie czytać jedno nasze Przesłanie, udzielone przez nas poprzez naszego posłannika, po kolej, w porządku chronologicznym, w jakim zostały udzielone.

Nasze Przesłania są w stanie zmienić wasz stan świadomości i nieuchronnie na skutek zmiany waszej świadomości zmieni się wasze otoczenie. My nie możemy przewidzieć sytuacji z góry, bo nie wiemy, ile osób odpowie na nasze zaproszenie i będzie czytać nasze Przesłania. Bardzo ważny jest stan, w jakim przystępujecie do czytania naszych Przesłań. W związku z tym, aby wasza praca była najbardziej skuteczna, powinniście się nastawić na czytanie naszych Przesłań i czytać je tylko w najbardziej wzniosłym stanie świadomości, jaki jesteście zdolni osiągnąć. Tylko w ten sposób będziecie mogli przewodzić Boską energię do otaczającego świata.

Do tego, abyście się dostroili do naszego świata przed czytaniem naszych Przesłań, dano wam już ponad sto narzędzi, których opis znajduje się w naszych Przesłaniach. Niektóre z narzędzi, jak na przykład Różańce lub medytacje, zostały zapisane przez Posłannika na naszą prośbę.

Aby dostroić się do czytania naszych Przesłań, trzeba poświęcić pewien czas na pracę w duchowości przed czytaniem Przesłania.

I nie ma konieczności, aby stosować wszystkie dane wam narzędzia. Wybierzcie dla siebie to, co najbardziej wam odpowiada: wezwania, Różańce, medytacje, filmy.

Przystępujcie do czytania Przesłania dopiero wtedy, gdy w pełni zharmonizowaliście wszystkie swoje ciała, myśli i uczucia.

Zmieniając siebie, zmienicie świat wokół.

Powinniście zabrać się mocno do pracy nad zmianą swojej świadomości. Potrzebna będzie całą determinacja, aby spełnić wszystkie instrukcje Mistrzów, które są zawarte w naszych Przesłaniach.

W pierwszej kolejności będzie porzucenie złych nawyków, w tym – słuchania niejakościowej muzyki, nadużycia energii seksualnej, rezygnacja z oglądania telewizji i przejawów o niskiej jakości w Internecie.

Potrzebna wam będzie cała siła woli i determinacja, aby podążać Drogą zmiany swojej świadomości.

I tylko ci, którzy będą mogli spełnić nasze zalecenia i prośby, osiągną nagrody – pobyt w Boskim świecie, Boskim królestwie, jako zewnętrznym przejawie waszego wewnętrznego stanu świadomości.

Byłem z wami w tym dniu.

JAM JEST Surija.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net