Moc Ducha rządzi światem

Mojżesz
21 grudnia 2013 roku

JAM JEST Mojżesz.

Przybyłem do was znów. Przybyłem, ponieważ ludzkość potrzebuje wskazówek i pomocy Wzniesionych Zastępów.

Żyłem na Ziemi i znam warunki, w których ludzkość znajduje się teraz.

Bardzo mnie martwi, co się dzieje na Ziemi, bo jest moją rodzimą planetą i kolebką mojego rozumu.

Teraz pragnę udzielić wam swoich wskazówek, które będą aktualne dla większej części wcielonej ludzkości. Przede wszystkim cieszę się z tego, że dzięki ogromnym wysiłkom udaje się utrzymywać na planecie równowagę. Jednak rozumiem też, że ewolucja ludzkości może być bardziej skuteczna pod warunkiem większej interakcji pomiędzy naszymi światami: światem, w którym jesteście teraz, a światem, w którym przebywają najlepsi przedstawiciele ludzkości, osiągnąwszy wzniosły stan świadomości.

I rzeczywiście, obok was istnieje cała wysokorozwinięta cywilizacja składająca się z najlepszych przedstawicieli ludzkości. Znajduje się dosłownie w tej samej przestrzeni, co i wy, ale na innych częstotliwościach. Współdziałanie z tą wysoce zaawansowaną cywilizacją zależy wyłącznie od waszych chęci. Musicie dopuścić do swej świadomości możliwość tej więzi. Musicie zmienić swoją świadomość na tyle, żeby współdziałanie stało się możliwe. Ta rzeczywistość istnieje. I pozostaje tylko mała rzecz do zrobienia: musicie zechcieć uzyskać połączenie ze światem, w którym mieszkają Wzniesieni Mistrzowie.

W przyszłości taka odrębność światów przestanie istnieć. Chcę zwrócić waszą uwagę na to, że nie wszyscy przedstawiciele ludzkości zdołają przybliżyć się i kontynuować istnienie w nowej rzeczywistości. Niestety, tak jest.

Nawet nie wszyscy z tych, którzy teraz czytają to moje Przesłanie, będą w stanie pokonać w sobie coś, co stoi na przeszkodzie dalszej ewolucji.

Wasz dalszy rozwój zależy całkowicie od wysiłków, jakie podejmujecie, aby pokonać własne wady i własne słabości.

Wasza cywilizacja nie przetrwa dalej określonej granicy, wyznaczonej przez Boga. Wasza cywilizacja nie może istnieć [dłużej], ponieważ oddzieliła się od Boga i Jego Prawa. Ale dla przedstawicieli ludzkości, którzy zaakceptują Boskie Prawo i będą wzorowali się na nim, drzwi do dalszej ewolucji są szeroko otwarte.

Należy wam w najbliższej przyszłości zademonstrować swoją wiarę i determinację. Dlatego przybyłem do was dzisiaj. Wielu z was wiernie służyło mi podczas mojego wcielenia na Ziemi. Pamiętam wasze oddanie i jestem gotowy udzielić wam wszelkiej możliwej pomocy.

I widzę, że potrzebujecie, abym ponownie przypomniał o konieczności przestrzegania Boskiego Prawa, które zostało zapisane przeze mnie na kamiennych tablicach.

Tysiące lat minęło, a ja wciąż mam przychodzić i przypominać, abyście przestrzegali w swoim życiu Boskich Praw.

Tylko to jest w stanie wyrwać was z kajdan iluzji, tylko to jedno jest w stanie otworzyć wam okno Boskiej możliwości i Drogę do dalszego rozwoju.

Zapomnieliście o Bogu. Cywilizacje, które zapominają o Bogu, skazane są na niebyt.

Mówię wam o Bogu jak o Najwyższym Prawie, które jest w tym wszechświecie. Możecie udawać, że żadne Prawo nie istnieje. I przez jakiś czas możecie funkcjonować na podstawie wymyślonych przez siebie przepisów. Ale jest to możliwe tylko do pewnego momentu, który Bóg wyznaczył dla was.

Więc dzisiaj apeluję do was, do tych z was, którzy w swej świadomości gotowi są zaakceptować Prawo i przestrzegać go w swoim życiu.

Umiłowani, nie ma potrzeby, aby wychodzić na ulicę i krzyczeć o konieczności przestrzegania Boskiego Prawa. To nie jest droga mistrzów. Mistrzowie uczą was o przestrzeganiu Prawa w waszych sercach. Dlatego ta Droga jest nazywaną Wewnętrzną Drogą.

To, co zewnętrzne, posłusznie dopasowuje się do waszego stanu wewnętrznego. Dlatego waszą troską powinno być przestrzeganie Prawa Boga w swoich sercach, w swojej przestrzeni wewnętrznej.

Możecie zachowywać oddanie Bogu i przestrzegać Jego Prawa, nawet gdy jesteście w więzieniu. Wewnętrzna wolność nie zależy od zewnętrznego otoczenia, od tego, gdzie się znajdujecie.

Dlatego wzywam was, abyście zamanifestowali swoją Boską Wolność, która jest jakością waszej świadomości i zawsze jest przy was, nawet wtedy, gdy jesteście zakuci w okowy iluzji świata zewnętrznego.

Rozumiecie, o czym mówię?

Mówię, że tylko stopień waszych wewnętrznych osiągnięć otwiera wam drogę ku dalszej ewolucji.

Stawiać opór zewnętrznym siłom iluzorycznym należy w swoim umyśle.

Gdy ludzie nie są dojrzali, to wychodzą na ulice, urządzają rewolucje, obalają władzę.

Nauczam was zmienić to, co zewnętrzne, poprzez zmianę wewnętrznego. I to jest Droga, którą was prowadzą Wzniesieni Mistrzowie.

Uspokojenie wewnętrznych burz prowadzi do uspokojenia zewnętrznych huraganów. Wewnętrzne rządzi zewnętrznym. Moc Ducha rządzi światem.

Dlatego przeciwstawne nam siły robią wszystko, aby wasz Duch zamilkł. I wojna przeciwko waszemu Duchowi nie ustaje ani na chwilę. Cały przemysł współczesnego społeczeństwa ma na celu walkę z waszym Duchem.

I zamiast być świadomymi i przeciwstawić iluzorycznym siłom swoją wiarę i oddanie Bogu, idziecie na smyczy iluzorycznych sił i ponosicie klęskę za klęską.

Zastanówcie się nad moimi słowami, gdy będziecie mogli. Nie spieszcie się odkładać tekst tego mego Przesłania i dążyć do usłużnie oferowanych wam rozrywek i surogatów.

Obmyślałem to moje Przesłanie do was w ciągu sześciu miesięcy.

I wy powinniście przez następne pół roku medytować na sedno mojego Przesłania. Tylko w tym przypadku Prawu stanie się zadość. Tylko w tym przypadku zatrzymacie karmę, która jest tworzona, jeśli nie słuchacie słów Mistrzów.

Przychodziłem do was tego dnia, aby pomóc i wesprzeć waszą Boskość na Drodze.

JAM JEST Mojżesz.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net