Należy rozpocząć działania!

Mistrz Moria
28 grudnia 2012 roku

JAM JEST Moria!

Pilność dyktuje to Przesłanie.

Dopiero opuściłem posiedzenie Rady Karmicznej po to, aby podzielić się z wami ostatnimi wiadomościami z tego posiedzenia.

Cóż, podsumowanie roku się odbyło. Muszę zwrócić waszą uwagę na to, iż wyniki, z jednej strony, cieszą, ponieważ przejście wibracji planety Ziemia na nowy poziom uważamy za pomyślne.

Z drugiej strony, pozostaje to, co martwi. Na pewno, domyślacie się, co to jest. Oczekiwaliśmy większej roztropności, większego zrozumienia oraz większego oddania naszych czela [uczniów] znajdujących się teraz we wcieleniu.

W ciągu ostatnich kilku lat udało się nam osiągnąć prawie rzeczy niemożliwe: założyliśmy i umocniliśmy pozycje Bractwa, forpocztę Światła na planie fizycznym Rosji. W samym centrum Rosji! Jak do tej pory było to niezwykłe zwycięstwo. Ziemia Aszramu naszego Posłannika na przeciągu tych pięciu lat poddawana była ciągłym atakom ze strony przeciwstawnych nam sił.

Pokonywaliśmy ataki jeden po drugim. O wszystkich smutnych sytuacjach związanych z Aszramem naszego Posłannika byliście zawczasu powiadomieni poprzez nasze Przesłania. Osobiście przychodziłem wiele razy i dosłownie błagałem was i prosiłem o pomoc.

Zamiast pomocy obserwowaliśmy skamieniałe serca naszych byłych gorących zwolenników. Jeden po drugim nosiciele Światła opuszczali naszego Posłannika, a wielu z nich dokonało najgorszej rzeczy – zdrady.

Rezultat ujawnił się natychmiast: straciliśmy przewagę, która była osiągnięta na rosyjskiej ziemi. Straciliśmy tempo postępu i teraz powinniśmy zbierać owoce nieroztropności, wygodnictwa i zdrady.

Czy tak dużo potrzeba sił, by zjednoczyć się i wytrzymać natarcie? Czy tak ciężki jest ciężar Światła?

Bardzo szkoda, że okno Boskiej możliwości, która była otwarta dla Rosji przez cały ten czas, zamknęło się.

Przewidzę paniczne nastroje u wielu naszych uczniów, którzy będą czytali i znowu powracali do tego mojego Przesłania.

Przewidzę falę zwątpień i negatywnych wybuchów.

Czy tak godzi się zachować naszym uczniom? Czy tego was uczymy my, Wzniesieni Mistrzowie?

Owszem, Rada Karmiczna potwierdziła, iż Boska możliwość dla Rosji została zamknięta i postawiono weto na przekazywanie Przesłań Mistrzów na ziemi Rosji.

Nasi prawdziwi uczniowie rozpatrują niepowodzenie jako możliwość uczenia się na błędach. Pokażcie waszą solidarność i jedność.

Istnieje powód do zjednoczenia się! Jest zadanie, które należy rozstrzygnąć!

Za pomocą waszych wysiłków i dzięki płomieniom waszych serc może otworzyć się nowa możliwość. Pokażcie waszą solidarność! Zademonstrujcie gotowość, by poświęcić swoje chwilowe zainteresowania i gry w iluzji dla sprawy Mistrzów!

Dlaczego pod naszymi sztandarami tak mało prawdziwych i wiernych wojowników? Dokąd się udali rycerze i bohaterowie, którzy przed wcieleniem się powzięli na siebie zobowiązania o obronie naszego Posłannika?

Halo? Gdzie jesteście?

Czy taka ciężka jest wasza dola? Czy nie nadeszła już pora, aby przypomnieć sobie o swoich zobowiązaniach i swoim obowiązku?

Nie mówię o tych, co zdradzili i odeszli. Zwracam się do tych, w kim jeszcze płonie iskra wierności i ogień Boskości.

Zademonstrujcie swoje zdecydowanie, aby służyć Mistrzom, a Rada Karmiczna ponownie rozpatrzy Boską możliwość dla Rosji.

Teraz musimy udzielać naszych Przesłań zupełnie w innych krajach.

Tym razem przekazywaliśmy nasz cykl Przesłań w Portugalii. Poprzedni cykl naszych Przesłań, jak pamiętacie, odbywał się na Łotwie.

Cóż, Bóg w każdej sytuacji potrafi osiągać pozytywne momenty. Jeśli nosiciele Światła nie potrafili zawczasu przejąć naszych sztandarów i krzewić naszą Naukę na cały świat, zrobimy to sami.

Wiecie, że przy odbiorze naszych Przesłań wyzwala się ogromna ilość Światła. I to jest główna przyczyna, dla której nadajemy nasze Przesłania. Więc teraz w wielu krajach pojawiła się możliwość do stworzenia warunków dla naszego Posłannika, niezbędnych do odbioru naszych Przesłań. Bardziej równomierne rozprzestrzenienie energii po całej kuli ziemskiej tylko popieramy!

Na koniec mojego przesłania pragnąłbym utwierdzić w waszej świadomości, że zmiany, które nadchodzą, są nieuchronne.

Im szybciej przyswoicie sobie udzielaną przez nas Naukę, tym szybsze stanie się tempo zmian zachodzących we wszystkich dziedzinach życia ludzkiej społeczności.

Na początek proszę zapamiętać raz i na zawsze, że wszystko, co dotyczy sprawy Światła na planie fizycznym, zależy do waszej całkowitej troski i odpowiedzialności. Wyobraźcie sobie sytuację, gdy posłannik innego kraju spotyka niezrozumienie i demonstrację jawnej wrogości ze strony organów władzy i ludności kraju, w którym jest posłannikiem. Myślę, że ani jeden kraj świata nie będzie ignorował przejawów wrogości wobec swojego przedstawiciela. My, Wzniesione Zastępy, też nie możemy zignorować przejawów wrogości wobec naszego Posłannika. Wiele razy udzielało się nauki o karmie, która powstaje przy dokonaniu jakichkolwiek negatywnych czynów skierowanych przeciwko naszemu przedstawicielowi na Ziemi, naszemu Posłannikowi.

Każda karma może być odpracowana najlżejszym sposobem, jeśli przyznaje się błędy i prosi o przebaczenie. A jeśli ignorancja i duma nie pozwalają ludziom na uznanie własnych błędów i pokajania się, wtedy negatywna karma zaczyna osadzać się na planie fizycznym w postaci różnych kataklizmów, społecznych wybuchów i katastrof finansowych.

Dlatego nie można siedzieć z założonymi rękoma. Należy rozpocząć działania! Nie bójcie się stwarzania karmy przez swoje niesłuszne działania. Jeśli macie słuszny motyw, więc jakby nie wydawały się niesłuszne wasze działania w danym momencie historycznym, Bóg zawsze może skorygować sytuację i naprawić wasze błędy. Znacznie gorsza jest karma bezczynności, jeśli pod jakimś pretekstem nie wtrącacie się do walki, ustępujecie zdobyte pozycje i na konto przewagi gwałtowności i nacisku.

Uczcie się na własnych błędach.

Nie krępujcie się, aby działać na rzecz ewolucji planety Ziemia!

JAM JEST El Moria!

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net