Musicie odczuwać szacunek wobec wielkiej ofiary, którą Sanat Kumara złożył dla waszych strumieni życiowych

Zaratustra
27 grudnia 2012 roku

JAM JEST Zaratustra!

Przyszedłem znów!

Dziś poznamy jeszcze jeden aspekt Boskiej Prawdy.

W czasach, kiedy znajdowałem się we wcieleniu, byłem prorokiem religii, która teraz nie jest za bardzo znana na Ziemi. Jednak za tamtych czasów to była najbardziej postępowa religia. W porównaniu z obecnie istniejącymi religijnymi systemami o wiele wyprzedziłem swój czas oraz wszystkie dzisiejsze systemy religijnego światopoglądu. To ja zapoczątkowałem rozumienie podstawy ludzkiej natury jako ognia, płomienia. Założyłem kult ognia, kult ognistego, słonecznego Bóstwa, któremu ludzkość zawdzięcza dar rozumu. Założyłem kult Ahura Mazdy. Pod wielu imionami ta wielka indywidualność jest znana w historii ludzkości. Obecnie znacie tę indywidualność jako Sanat Kumarę.

Owszem, byłem prorokiem Sanat Kumary. Dotychczas czczę Jego majestat, majestat tego Wysokiego Ducha.

Dzięki temu Duchowi ludzkość Ziemi może kontynuować swoją ewolucję. I jest niesprawiedliwe, żeby zapomnieć wyczynu Ducha wysokiej indywidualności. I nie godzi się pozostawiać w zapomnieniu Istotę, dzięki której ludzkość kontynuuje swoją ewolucję do dziś.

Powinienem opowiedzieć wam tę historię, którą być może wiele razy słyszeliście, a niektórzy z was być może usłyszą ją po raz pierwszy.

W zamierzchłych czasach sytuacja na planecie uległa pogorszeniu. Ani jeden człowiek nie mógł więcej zachowywać i utrzymywać [przy życiu] swojej Boskiej natury. Nawet niższe czakry nie podtrzymywały już wibracji Ducha.

Cała ludzkość mocno zablokowała dostęp do Boskiej energii.

To się stało wiele milionów lat temu. W tamtych czasach sytuacja na planecie bardzo przypominała sytuację, która powstała w waszych czasach.

Na planecie nie było nikogo, kto by mógł utrzymywać Płomień Życia, Boski ogień, w swoich czakrach. Na planecie nie było żadnej istoty, która by przewodziła Boską energię do świata.

Zgodnie z Prawem świat, który oderwał się od Boga, podlega skasowaniu jako nieudana cywilizacja.

Bóg już zamyślił nową lilę [grę] dla planety Ziemia.

Jednak znalazła się bardzo wysoka indywidualność, która poręczyła za planetę oraz jej ewolucje [l.mn.].

Więc dosłownie w ostatniej chwili podjęto decyzję: ewolucje planety Ziemia mogą istnieć dopóki na Ziemi pozostanie we wcieleniu choćby jeden człowiek, który będzie mógł utrzymać poziom Boskiej świadomości.

Pierwszy, kto przyjął na siebie krzyż wcielenia się na ciemnej planecie, to Sanat Kumara. Poświęcił wszystkie swoje osiągnięcia, aby wcielić się i udzielić ewolucjom planety Ziemia Boskich zasad w zarządzaniu oraz rozumienia Boskiego Prawa.

Muszę podkreślić, iż wy wszyscy kiedyś przychodziliście na planetę w tym ciemnym dla niej czasie. Wszyscy zawdzięczacie Sanat Kumarze to, że teraz kontynuujecie swoją ewolucję.

Jak wielu z was o tym pamięta? Jak wielu z was zachowało wdzięczność Panu Sanat Kumarze w swoich sercach?

Od tamtej pory minęły miliony lat. Sanat Kumara znów i znów przychodził na planetę w celu utrzymania należytego poziomu świadomości. Jestem dumny z tego, że przypadło mi w udziale być Jego prorokiem.

Sanat Kumara, Ahura Mazda, udzielił przeze mnie pojmowania Prawa, jako Jego proroka.

Od tamtej pory upłynęło wiele czasu. Ale w każdym z założycieli wszystkich religii świata, które od tamtej pory powstawały tu i ówdzie na kuli ziemskiej, zawsze była obecna ta wielka indywidualność – Sanat Kumara. Inne wielkie dusze były obecne w tym, czy innym proroku, lub założycielu religii, ale Sanat Kumara bywał obecny w każdym prawdziwym proroku nawet na krótko. Wewnętrzne ukierunkowanie, które dostawał wcielony posłannik Niebios, pozwalało mu wprowadzić dla ludzkości w każdej epoce, tu i tam na kuli ziemskiej Boskie kierownicze zasady oraz Prawo tego Wszechświata.

I że ludzka ewolucja ma ciąg dalszy, ludzkość zawdzięcza Wielkiemu Duchowi – Sanat Kumarze.

Skorzystałem z tej możliwości, żeby przybyć do was i udzielić Nauki. Bowiem wiem, że ten Posłannik dołoży wszelkich starań i dokona nawet rzeczy niemożliwych, aby to moje Przesłanie zostało zapisane dla was i waszych potomków.

Dla tego świata jest wielką łaską, że Sanat Kumara wciąż dokonuje swojego służenia dla dobra ewolucji planety Ziemia.

I teraz skoro wiecie, komu zawdzięczacie kontynuację swojej ewolucji, nie możecie dłużej być nieodpowiedzialni, korzystając ze swojej Boskiej energii. Przez miliony lat Sanat Kumara jest ukrzyżowany na krzyżu materii, aby wasze dusze mogły wzmocnić się i przejąć na siebie odpowiedzialność za planetę oraz za własną ewolucję.

Wy nie możecie dłużej udawać, że nic nie wiecie. Powinniście okazać całą swoją świadomość i ujawnić ogromną wdzięcznością wobec wielkiej ofiary, którą Sanat Kumara złożył dla waszych strumieni życiowych.

Przyszedłem dzisiaj, by przedstawić wam starożytną historię i byście mogli bardziej świadomie i z wdzięcznością odnosić się do tej wielkiej łaski Niebios, która udziela się ludzkości Ziemi w ciągu milionów lat. Każdy wasz impuls Miłości i wdzięczności Sanat Kumarze i wszystkim prorokom i posłannikom przeszłości i współczesności, którzy nauczali ludzkość Wielkiej Boskiej Prawdy, będzie rozpatrywany przez Radę Karmiczną jako wskaźnik tego, że ludzkość demonstruje poziom świadomości, dostateczny, aby mieć nowe łaski i dyspensy.

Przychodziłem i opuszczam was.

Postarajcie się nie zapomnieć tego mojego Przesłania wśród codziennej krzątaniny i chaosu, panujących w waszym świecie.

Wielka odpowiedzialność spada na was wraz z odbiorem tego mojego Przesłania.

Zadbajcie o siebie i swoje Boskie płomienie wewnątrz was!

JAM JEST Zaratustra!

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net