W waszym wnętrzu jest ukryty gigantyczny potencjał samo-dostrojenia się do Wyższych światów

Budda Wairoczana
26 grudnia 2012 r.

JAM JEST Wairoczana.

JAM JEST pragnę dzisiaj udzielić swego Przesłania tym, którzy są gotowi wysłuchać mnie i zaakceptować moją Naukę.

Proszę nie śpieszyć się z rozpoczęciem czytania Przesłania. Najpierw skoncentrujcie się na swoim sercu, na swoich doznaniach. I jeśli problemy świata, niepokojące myśli, wszystkie niezbilansowane przejawy świata panują nad wami, proszę odstawić czytanie mojego Przesłania. Ono nie przyniesie wam korzyści.

Nasze wibracje powinny wyrównać się i dostroić. Dopiero wtedy będziecie mogli przyswoić sobie moje Przesłanie a nektar mojego Przesłania przeniknie do najskrytszych zakamarków waszych dusz i dostarczy z niczym nieporównywalną błogość.

Nasze Przesłania przenikają do waszej istoty i wywierają subtelny wpływ na wasz system energetyczny. Może się wydawać, że nic się nie dzieje, a nawet wręcz przeciwnie – że odczuwacie energię przenikającą waszą istotę. Tak naprawdę, w obu przypadkach korzyści, które dostają wasze dusze, będą ogromne. Ponieważ współdziałanie pomiędzy naszymi światami odbywa się w waszych istotach, gdy jesteście dostrojeni do Wyższych światów i gotowi do przyjęcia energii Wyższych światów.

Teraz, gdy przygotowałem waszą świadomość, jestem gotów zacząć.

Wiecie, że nie jesteście tylko fizycznymi istotami, składającymi się z mięśni i kości. Jesteście subtelnie i delikatnie zorganizowani. I dopóki nie zwracacie uwagi na swoją subtelną naturę, ona może się nie ujawniać. Jednakże w życiu każdej żywej istoty nadchodzi moment, kiedy staje się gotowa do percepcji subtelnych światów. Wtedy wasz system energetyczny można porównać do kwiatu, który rozkwita. Wszystkie czakry otwierają się i przypominają cudowne kwiaty, namalowane najsubtelniejszymi odcieniami, z delikatnymi, pewnym sposobem orientowanymi płatkami. Wasze czakry to bardzo misternie zorganizowany mechanizm zdolny współdziałać z Wyższymi światami. To anteny i radary, które umożliwiają wam przenikać świadomością do Wyższych światów.

A gdy wasz system energetyczny jest dostrojony, otrzymujecie możliwość bezproblemowej komunikacji z bardziej subtelnymi światami oraz układami światów.

Niestety, gdy obserwuję ludzkość ze swojego planu bytu, nadzwyczaj rzadko widzę rozchylone kwiaty waszych czakr, które świadczą o waszym duchowym poziomie i zdolności postrzegania Wyższych światów. Zazwyczaj ludzkie osobniki mają otwartą tylko jedną, dwie lub trzy dolne czakry. A niektóre indywidua oddały się na rozszarpanie swoim pragnieniom i namiętnością, a ich światła, czakry, zgasły i stały się czarnymi dziurami w przestrzeni, dokąd płynie energia ich nieposkromionych pragnień.

To straszne widzieć, co niektórzy ludzie zrobili ze sobą. Zamiast wykazywać się jako Boskie istoty, stali się pochłaniaczami Boskiej energii.

Cały problem waszego dalszego ewolucyjnego rozwoju tkwi w tym, na ile możecie otworzyć wasze centra energetyczne, wasze czakry. I nie tylko niższe czakry, ale cały system energetyczny waszej istoty. Im bardzie są zrównoważone wasze czakry, tym bardziej przybliżacie się do ideału Boskiego człowieka.

Wielu z was uprawia rozmaite praktyki duchowe. Jednak czasem wasze zajęcia po prostu nie mają sensu, czasem są bezużyteczne, a czasem wyrządzają szkodę waszej duszy i waszemu rozwojowi.

Jak można upewnić się, czy jest potrzebna wam ta praktyka? Jak znaleźć właśnie to, czego potrzebuje wasza dusza w danym momencie?

Oczywiście, gdybym udzielał wykładu uczniom na Wschodzie, poradziłbym im zwrócić się do Nauczyciela oddanego tej czy innej starożytnej tradycji. Przez tysiąclecia dzięki doświadczeniom wiele duchowych tradycji potwierdziły swoje prawo do nauczania i przyniosły swoje owoce w postaci duchowych osiągnięć uczniów należących do tych tradycji.

Co ma zrobić zachodnia ludzkość, która utraciła prawdziwe tradycje, a szarlatani, którzy przyjeżdżają, aby nauczać, nie w pełnej mierze władają duchowymi tradycjami i bałamucą tych, którzy próbują [te praktyki] naśladować?

W waszym świecie jednak zachowała się odrobina starożytnej wiedzy, istnieją tradycje i praktyki, które jeszcze nie straciły Wiedzy Wyższych Nauczycieli z przeszłych epok.

Wiele tysiącleci temu mędrcy byli zdolni odbierać prawdziwe praktyki i wiedzę o energetycznym układzie człowieka. To były resztki starożytnych mędrców i joginów przechowujących Wiedzę. Wcielenia wielu duchowych Nauczycieli miały za zadanie i cel przekazać ludzkości zrozumienie, jaka jest subtelna struktura energetyczna człowieka. Ponieważ zakładano, że w Kali Judze ludzkość straci podstawową wiedzę z przeszłości. I tak się stało. Najważniejsza wiedza została stracona przez ludzkość. I tylko iskierki starej wiedzy tu i tam rozbłyskują na planecie jako osiągnięcia uczniów starożytnych szkół.

Wasz poziom świadomości nie pozwala wam nawet na to, żeby dotknąć starożytnych prawd. W tym czy innym stopniu dajemy wam niezbędne klucze w naszych Przesłaniach, które przy uważnym odczytaniu są zdolne przebudzić waszą świadomość i wasze uśpione zdolności oraz wskazać wam słuszny kierunek duchowych poszukiwań.

Zaczynamy od małego. Od słusznych wzorców, którymi powinniście siebie zawsze otaczać. Każdy przedmiot lub obraz, który trafia do waszego pola widzenia, wywiera wpływ na cały wasz system energetyczny. Stale oglądając reklamę z niesłusznymi wzorcami, zmuszacie swoją energię do skupienia się w niższych czakrach i nie dajecie szansy, aby Święty Ogień podniósł się do wyższych czakr. Dobrowolnie blokujecie strumień wyższych energii w waszym kręgosłupie.

Muzyka o niskiej jakości, spożywanie mięsa, narkotyki, alkohol, nikotyna, pornografia – wszystko to ściąga was na niskie energetyczne poziomy i blokuje dla waszej duszy możliwość rozwoju.

Zrezygnujcie z niesłusznych wzorców i przejawów, a wasze Wyższe Ja będzie w stanie wyprowadzić was na słuszną Drogę. Uzyskacie zdolność dokonywać rozróżnienia i już nie będziecie przypominali ślepe kocięta, które trącą pyszczkiem od jednego duchowego ruchu do drugiego.

Cała Droga znajduje się wewnątrz was. Wasz energetyczny system, jak tylko uwolni się od wzorców masowej świadomości, będzie w stanie dostroić was. W waszym wnętrzu jest ukryty gigantyczny potencjał samo-dostrojenia się do Wyższych światów.

Jeśli będziecie mogli wyzwolić się z więzów masowej świadomości, niesłusznych wzorców, które was otaczają, w parę lat uzyskacie duchowe dary, w tym dar rozróżnienia.

Masowa świadomość i struktury, które stoją za nią, są ucieleśnieniem zła. Ludzkość na następnym etapie powinna wyzwolić się ze wszystkiego, co nie daje podnieść się waszej energii Kundalini z czakry podstawy kręgosłupa.

Matka Świata ukryta jest teraz powłoką iluzji, ale następna epoka pokaże światu lico Matki Świata. I już nic nie zatrzyma postępu ludzkości do Złotego Wieku.

Dzisiejsza nasza rozmowa zawiera wiele ukrytych kluczy. Dotknąłem waszej śpiącej świadomości ojcowską troskliwą ręką. Cierpliwie czekam, aż najlepsi przedstawiciele ludzkości przebudzą się ze słodkiego snu i podążą w stronę słońca Boskiej mądrości.

JAM JEST Wajroczna

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net