Tym, którzy są z Bogiem, nie ma czego się bać!

Saint Germain
26 czerwca 2012 r.

JAM JEST Saint Germain!

Panie i panowie, znów przyszedłem do was, aby utwierdzić swoją obecność i wykazać moje uszanowanie tym, którzy niestrudzenie pracują nad sobą, czytając nasze Przesłania.

I to jest naprawdę wielka praca, której dokonujecie, umiłowani!

Nadszedł czas, gdy tylko wasze codzienne wysiłki, które przykładacie do opanowania Boskiej nauki, są w stanie zmienić sytuację na świecie. Teraz nastał czas, gdy wszystkie wasze wysiłki będą pomnażane wielokrotnie! I niech was nie zbija z tropu to, że nie wszystko dookoła was się zmienia tak szybko, jakbyście tego chcieli. Niestety, materia jest bardzo niepodatna i wasze wysiłki przejawią się dopiero pod koniec bieżącego dziesięciolecia. A ja z kolei obiecuję wam, że nowa porcja Boskiej energii zostanie przydzielona planecie Ziemia już w najbliższym czasie! Już w najbliższym czasie wibracje planety przejdą na nowy poziom!

Umiłowani, co się dzieje, gdy zaczynacie dokładać swoich wysiłków w celu zaprowadzenia porządku w domu lub biurze? Tak, na początku wszystko wygląda bardzo nieestetycznie. Przesuwacie rzeczy, wyrzucacie to, co nie jest wam potrzebne, i przesuwacie rzeczy na nowe miejsca. To samo dzieje się z waszą planetą i z wami. Energie i wibracje Nowej epoki dosłownie wypychają z waszych czterech niższych ciał te karmiczne złogi, które nagromadzały się tam w ciągu milionów lat. Wszystkie graty starej świadomości i starego sposobu myślenia leżą nieestetycznie wokół was. I oczywiście na pierwszym miejscu jest strach. Ponieważ to ta część was samych i zbiorowej nieświadomości ludzkości, która zrosła się z ciemnymi energiami, ujemnymi energiami, odczuwa strach. W nowym świecie brak i nie może być miejsca na stare energie, stare myślenie oparte na strachu! Dlatego pod wpływem wszechogarniającej Boskiej energii Miłości wszystko, co stare, doświadcza strach. I już wkrótce cały stary świat runie w bezsilności! A nowe myślenie i nowa świadomość nabiorą mocy.

Takie jest prawo! Czy chcecie czy nie, czy akceptujecie swoją zewnętrzną świadomością czy nie, lecz nowy porządek przychodzi na świat!

A na razie wszystko wydaje się wam nieschludne i nieładne. Zapewniam, że to wszystko jest tymczasowe! Jestem gotów udzielić wam porady, jak z najmniejszą ilością trudności przejść na następny obrót spirali rozwoju. Do tego powinniście znaleźć wewnątrz siebie odwagę i polegać na tej części was samych, która się nie boi zmian! Powinniście powrócić do harmonii z Boską częścią was samych. Tylko w tym stanie współbrzmienia z Boskim światem będziecie mogli dostrzec to, co dzieje się w waszym świecie, z właściwego punktu widzenia.

Gdy sprzątacie w swoim mieszkaniu, to na początku wszystko wygląda nie za bardzo estetyczne i czyste. Ale w miarę, jak dokładacie swoje wysiłków, wszystko przybiera nowy wygląd i nowy porządek.

Podobnie jest na przełomie epok. Na początku wszystko wygląda nieuporządkowane i wydaje się niemożliwym oddzielić to, co będzie przydatne wam w nowej epoce, od tego, co należy do starej epoki i z czego powinniście zrezygnować. Ale kiedy jesteście uzbrojeni w wiedzę na temat zachodzących procesów, jest wam łatwiej orientować się i łatwiej przetrwać chaos, jaki panuje, lecz jaki wkrótce zostanie zastąpiony przez nowy porządek.

Przybyłem w tym dniu, aby udzielić wam pewności jutrzejszego dnia! Ponieważ od tego, na ile w swoim wnętrzu będziecie pewni co do nadejścia znacznie radośniejszych i jaśniejszych czasów, zależy długość przejściowego etapu.

Macie zmienić własną świadomość, zmienić podejścia do wszystkiego, co was otacza. Ponieważ nowa epoka będzie zbudowana na całkiem innych zasadach! Jeśli trzymacie się strachu, indywidualizmu, ograniczeń, pozostaniecie w tyle, spóźnicie się na pociąg ewolucji.

Ponieważ nowej epoce będzie właściwy kolektywizm, wolność i relacje oparte na przyjaźni i miłości!

Zmiana świadomości i myślenia oto najważniejsza rzecz do zrobienia w pierwszej kolejności! Im szybciej będziecie mogli przebudować swoją świadomość, tym z mniejszą ilością kataklizmów i trudności zetknie się ludzkość w najbliższej przyszłości. Ponieważ wszystkie zewnętrzne niepowodzenia uwarunkowane są wyłącznie waszą niechęcią zreorganizowania siebie i zaakceptowania energii nowej epoki.

Bardzo jasno określiłem wam bieżące zadania. A teraz muszę poświęcić trochę czasu temu, co przygotowuje wam nadchodząca epoka.

Gdy wyda się wam, że wszystko dookoła ściśnięte jest pierścieniem niepokonalnych przeszkód, właśnie w tym momencie będziecie musieli podnieść głowę do góry i zwrócić się do Boga. Ponieważ nowej epoce będzie charakterystyczny powrotu od niewiary do wiary, od ateizmu do boskości.

Będziecie musieli ponownie przeczytać nasze Przesłania, co do jednego. Musicie zrozumieć, że Przesłania te stanowią dla was podręcznik przejścia do nowej epoki – Ery Wodnika. Można je rozpatrywać jako biblię dla nowej ery lub po prostu jako zalecenia na czas przejścia. W każdym razie ci z was, którzy będą w stanie, pokonując swoje wewnętrzne opory, przejść do poważnych studiów naszych zaleceń dla nowej epoki, otrzymają przewagę przed innymi ludźmi, którzy są na tyle ciemni, że próbują wobec nowej epoki zastosować miary z poprzednich epok.

Jestem rad podać swoją pomocną dłoń i udzielić wsparcia tym dzielnym pionierom, którzy zaryzykowali podążyć za naszymi radami i ruszyli odważnie w Nową epokę, wystawiając żagle swojej istoty na wiatry zmian.

Niczego się nie bójcie! Tym, którzy są z Bogiem, nie ma czego się bać!

JAM JEST Saint Germain!

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net