Wasza świadomość i wasza zdolność rozróżniania zapewnią wam możliwość kontynuowania ewolucji

Umiłowany Babadżi
23 czerwca 2012 r.

JAM JEST Babadżi.

Przyszedłem tego dnia po to, aby wznowić nasze obcowanie i nasze rozmowy, które prowadzę z wami poprzez tego posłannika.

Dziś chciałbym powiedzieć o wielu rzeczach. Wiec nasza rozmowa poruszy najważniejsze tematy, wieczne tematy, te tematy, które nie tracą swej aktualności na przestrzeni milionów lat ludzkiej ewolucji.

Wszystko przemija. Przemijają wasze wcielenia. Nawet wasza planeta skończy istnienie po tym, jak wykona swoją misję.

Zaraz przejdę bezpośrednio do tematu dzisiejszego wykładu. Wiecie o tym, że teraz na Ziemi odbywa się zmiana epok. A każda nowa epoka przychodzi ze swoimi energiami, powołanymi do wprowadzenia korekt i zmian do ewolucji ludzkości Ziemi.

Obecnie nadchodzi epoka, kiedy powinniście odwrócić swoją świadomość od przemijającego do tego, co wieczne. I zrobienie tego nie jest łatwe, ale należy to zrobić. Wtedy, gdy znajdowałem się we wcieleniu, wszystkie swoje wysiłki dokładałem do tego, aby ludzie przyjeżdżający do mnie z całego świata stracili zainteresowanie zewnętrznymi przejawami i skierowali swoją istotę do świata wiecznego. Świata, który jest niewidoczny i nieodbierany przez ludzkie zmysły, jednak przy zdobyciu pewnych cech duszy ten świat staje się odczuwalny, wiec przyciąga was, całą waszą istotę, ponieważ intuicyjnie odczuwacie, że to jest właśnie tym, do czego macie podążać.

Stan waszej świadomości decyduje o wszystkim, co zdarza się w waszym życiu. I nie tylko w tym życiu, lecz i o tym wszystkim, co będzie wydarzać się w przyszłości, w przyszłych życiach. Dlatego przychodzimy i robimy wykłady. Abyście mogli zmienić swoją świadomość, odwrócić ją w stronę Boskiej Prawdy, Boskiej Rzeczywistości.

Ciężko wyjaśnić, lecz można udzielić odczuwania stanu współbrzmienia z Boskim światem.

Udawało mi się w cichych godzinach przed świtem i po zajściu słońca udzielać tych stanów obecnym na porannych i wieczornych nabożeństwach. Jeśli choć raz człowiek doznał stanu współbrzmienia z Boskim światem, wtedy zdobywał doświadczenie osobiste w obcowaniu z Bogiem, które pozostawało przy nim do końca życia. Można długo przekonywać człowieka, że żaden Bóg nie istnieje, jednak, jeśli uczucie Boskości choćby jednego razu dotknęło serca człowieka, nigdy wam nie uwierzy.

Dlatego potrzebujecie tylko jednego – zdobycia osobistego mistycznego doświadczenia kontaktu z Boskością. Po tym wszelkie rozrywki i świecidełka iluzorycznego świata nie będą więcej przyciągały waszej uwagi. Cała różnorodność iluzji gaśnie w porównaniu z bogactwami świata duchowego, które powinniście uzyskać.

Ciężko uwierzyć opowiadaniom innych ludzi, lecz gdy człowiek sam doświadcza oddechu wiecznego świata, gdy styka się z wiecznością, żadne pokusy iluzorycznego świata już nie będą przyciągały jego uwagi.

Więc nalegam, iż potrzebujecie osobistego mistycznego doświadczenia.

Dziś dotkniemy kwestii, jak rozpoznać, do jakiego planu Bytu należy wasze mistyczne doświadczenie, które uzyskujecie. Niewidzialny świat posiada wiele warstw. I są takie warstwy, które nie są Boskie. Dlatego człowiek dążący do Boga nie zawsze może uświadomić i poczuć różnice między rozmaitymi planami niewidzialnego świata.

Gdy dawałem swoim uczniom odczuć Boski świat, robiłem to na ile można delikatnie i taktownie. Jednak są ludzie, którzy zapomnieli o Bogu, lecz nie stracili zdolności do manipulowania planem astralnym i jego mieszkańcami. Tacy ludzie mogą też manipulować ludźmi poszukującymi Boga i wołać ich do swoich grup i wtajemniczać do swoich rytuałów.

Otóż chcę ostrzec was. W miarę wysubtelnienia iluzji coraz trudniej rozpoznać ludzi, którzy całkowicie poświęcili swe życie Służbie Bogu od ludzi, którzy służbę bogu zrobili swoim zawodem.

Odczujcie różnicę między służebnikami Boga a kapłanami kultu.

Wyłącznie wasze Wyższe Ja, wasza intuicja czasem jest zdolna do tego subtelnego rozróżnienia. I właśnie wtedy, gdy zdołacie za wszystkimi rytuałami i zewnętrznymi atrybutami rozróżnić prawdziwych sług Boga od sług swojego ego, dopiero wtedy będziecie gotowi rozstać się z iluzją waszego świata i przejść na wyższe plany Bytu.

Teraz nastał czas, kiedy większość będzie mówiła o Bogu. Rzadko kto odważy się negować Boga. Lecz każdy pod bogiem będzie pojmował co innego. Więc waszym zadaniem jest rozwijanie i trenowanie waszych duchowych mięśni, żeby nauczyć się dokonywać rozróżniania w każdych zewnętrznych warunkach.

Próżność zewnętrznego świata powinna ulec. Z czasem odczujecie różnicę pomiędzy zewnętrzną próżnością a wewnętrznym spokojem. Wtedy oddacie pierwszeństwo wewnętrznemu uczuciu spokoju i harmonii.

Próżność opuści wasz świat. Wtedy będziecie mogli poznać Boski świat. Wszystko przemijające z czasem opuści wasz świat. Jednak nie wcześniej niż nauczycie się dokonywać waszego rozróżnienia pomiędzy prawdziwym, Boskim światem a iluzorycznym światem.

Wasza świadomość i wasza zdolność rozróżniania zapewnią wam możliwość kontynuowania ewolucji.

Wiele subtelnych warstw musicie pokonać w swej świadomości, nim zdołacie urządzić się na skale Boskiego stanu świadomości.

Dotychczas będziecie padać i podnosić się, zdobywać doświadczenia i popełniać błędy.

I nie jest ważne, ile razy popełniliście błędy, ważne jest, żebyście przyszli do Boga. Wrócili do Domu.

JAM JEST Babadżi z miłością do was.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net