Mistyczny moment

JAM JEST TEN KTÓRY JAM JEST
31 grudnia 2011 r.

JAM JEST TEN KTÓRY JAM JEST. I przychodzę od wewnątrz ciebie.

Teraz, gdy dobiega końca jeden cykl roczny i nastaje drugi, najwyższy czas, aby pomyśleć o wieczności.

Przybliża się mistyczny moment rocznej zmiany i zmiany epok.

To nie oznacza, że epoka zmienia się akurat teraz. Oznacza to, że moment wieczności, gdy zachodzi zmiana epok, już nastąpił.

I w tym momencie należy jak najbardziej zwrócić się ku temu, co wieczne, nieprzemijające, mistyczne, tajemne.

Obecnie jest bardzo mało ludzi, którzy odbierają Wyższe światy. Przeczuwanie wieczności jest darem, który człowiek zdobywa przez wiele wcieleń. I im większa liczba wcielonych ludzi posiada taki dar – odczuwania Wyższych światów – tym bardziej harmonijne stają się wydarzenia w świecie fizycznym.

Ponieważ wyłącznie wewnętrzna więź, mistyczna więź, która powstaje wewnątrz waszych istot, pozwala na realizację Boskich zmian w waszym świecie.

Ani rządy, ani kraje, ani poszczególne osobowości nie dokonują wielkich zmian na świecie. Wszystkie wielkie zmiany na świecie zawsze zachodziły drogą przenikania do waszego świata wyższych energii. I gdy energie Wyższych światów są w stanie przenikać do świata fizycznego, wszystko zaczyna bardzo szybko się zmieniać, dosłownie na waszych oczach.

Teraz stoimy na progu takiego czasu, takiej epoki, gdy połączenie światów będzie zachodziło wewnątrz coraz większej ilości ludzkich indywiduów znajdujących się we wcieleniu.

Zadaniem, celem i sensem życia wielu strumieni życiowych jest właśnie utrzymywanie i podtrzymywanie we własnej świadomości więzi z Wyższymi światami, więzi pomiędzy światami.

Wtedy, gdy dostateczna ilość ludzkich indywiduów jest zdolna w swojej świadomości podnosić się do Wyższych światów, dokonują się wszystkie zmiany, Boskie zmiany świata.

Więc nalegam, aby każdy z was wygospodarował czas na to, by przeprowadzić wasze własne mistyczne doświadczenia, mistyczne eksperymenty.

Powinniście znaleźć czas na to, by zastanowić się o wiecznym i przemijającym. O wiecznych wartościach i o chwilowych pasjach. Odczuć różnice pomiędzy nimi i zrozumieć, w jakim kierunku chcecie podążać.

Obecnie każdego człowieka, mającego mistyczne doświadczenia, uważa się za dziwaka i nieprzystosowanego do życia. Jednak nie zawsze tak będzie. Coraz więcej będzie się wcielało ludzkich indywiduów, które zachowują w swojej świadomości pamięć o Wyższych światach. I wkrótce te osoby zajmą dominujące pozycje w świecie. Ponieważ już czas. Czas nadszedł i przestrzeń się zmienia. Światy się zbliżyły i gotowe do wzajemnego przeniknięcia.

Gdy iluzja w ostatnich konwulsjach stara się utrzymać swoje pozycje, nie biedzie zbyteczne moje przypomnienie o waszym Boskim pochodzeniu. I o tej wewnętrznej istocie, która jest w was obecna i nie daje przedłużyć słodkiego snu w iluzji.

Czas przebudzić się do Wyższej rzeczywistości. Termin nadszedł.

Zwlekacie i nie chcecie rozstać się ze słodkimi snami w iluzji. Jednak Boska rzeczywistość przewyższa swoją mocą i pięknem jakiekolwiek najlepsze przejawy waszego świata fizycznego.

Więc dążcie do waszej prawdziwej natury. Boskiej natury. Szukajcie wewnątrz siebie tych cichych mistycznych znaków. A gdy zestroicie się z Wyższą rzeczywistością, zmiany fizycznego świata będą odbywały się samoistnie.

Jak dużo widzicie wokół siebie ludzi, którzy myślą o Wyższej rzeczywistości i są zestrojeni z Wyższą rzeczywistością?

Myślę, że nie. Takich ludzi jest mało we wcieleniu. I to jest przyczyną każdej niesprawiedliwości, która istnieje w waszym świecie, wszelkich nieharmonijnych przejawów natury i masowych zamieszek w ludzkim społeczeństwie.

Przebiegunowanie waszej świadomości, orientacja na wieczne wartości jest etapem ludzkiej ewolucji i na której progu ludzkość znajduje się teraz.

Powinniście uświadomić tę prostą prawdę, na której progu stoicie. Powinniście dopuścić do swej świadomości fakt istnienia Boskiej rzeczywistości.

I to stanie się tym niezbędnym i wystarczającym krokiem, który będzie w stanie przeobrazić wszystko dookoła was.

Wzniesione Zastępy są gotowe do okazania wam wszelkiej pomocy. Lecz żeby pomoc została wam okazana, powinniście uwierzyć w tę rzeczywistość, w której istnieją Wzniesione Zastępy. Wiara w Wyższą rzeczywistość, dążenie do Wyższych światów są zdolne wyciągnąć ludzkość ze słodkiego snu w iluzji.

Nadszedł czas na przebudzenie.

Wschodzi słońce wiecznej rzeczywistosci.

Wołam was do tej nieprzemijajacej rzeczywistości. Teraz.

JAM JEST TEN KTÓRY JAM JEST

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net