W waszych czasach są otwarte wszystkie możliwości

Sanat Kumara
27 grudnia 2011 r.

JAM JEST Sanat Kumara.

Przyszedłem tego dnia, jak zawsze pod koniec rocznego cyklu, aby udostępnić niezbędne zrozumienie dalszej Drogi. Po to, żeby utwierdzić was na waszej Drodze i doprowadzić do waszej zewnętrznej świadomości takie rzeczy, które są potrzebne wam do dalszego postępu.

Otóż dzisiaj będzie ciąg dalszy rozmowy o Drodze Oświeceń. O tym, na ile Droga Oświeceń w waszych czasach rożni się od Drogi Oświeceń, która była znana ludzkości w poprzednich czasach.

Wiecie o tym, że w poprzednich czasach tylko bardzo mały procent wcielonej ludzkości posiadał pojęcie o Drodze Oświeceń i miał dostęp do wiedzy, potrzebnej na tej Drodze.

Teraz czasy się zmieniły. Teraz ludzkość znajduje się na progu nowego etapu własnego rozwoju. Temu etapowi właściwa jest przede wszystkim większa otwartość, większa swoboda. Przychodzimy i otwarcie i bezpośrednio udzielamy wam tej wiedzy, która jeszcze do niedawna była ukryta przed ludzkością zasłoną tajemnicy.

Nastały czasy, gdy prawie cała wiedza jawnie leży, swobodnie dostępna, na ladach księgarni i w Internecie.

Jednak cechą szczególną nadchodzącej epoki jest to, że ludziom odkrywa się zarówno właściwą wiedzę, jak i ukazuje się wiedzę i informację, które nie są właściwe, lecz są owocem umysłowych opinii oraz refleksji cielesnego umysłu.

Boska mądrość i urojenia cielesnego umysłu leżą obok siebie na półkach księgarni, a następnie przemieszczają się na półki w waszych domach.

Na ile to jest bezpieczne dla rozwoju waszych dusz i na ile to usprawiedliwione z ewolucyjnego punktu widzenia?

Posłużmy się przykładem.

Małe dzieci chronione są przez rodziców przed każdym mylnym krokiem, przed każdym grożącym niebezpieczeństwem. Im się zabiera zapałki, przedmioty kłujące i tnące, aby nie wyrządziły sobie krzywdy. I oto nadchodzi chwila, gdy dzieci dorastają i rozpoczynają własne poznawanie otaczającego świata. Rodzicom coraz trudniej kontrolować swoje dzieci, ponieważ wychodzą na ulicę, do szkoły, do Internetu. Co tam widzą, z czym mają do czynienia umyka uwadze rodziców.

Obecnie nastąpił moment, gdy ludzkość opuszcza dziecięcy stan świadomości i przemieszcza się do świata dorosłych.

Jednak nie wszystko na tym świecie odpowiada Boskim wzorcom. Wiele rzeczy jest wprost przeciwstawnych Boskiemu światu.

Jak dokonać rozróżnienia i jak rozpoznać?

Mądrzy rodzice nie śpieszą się z zapoznaniem swoich dzieci z cudami współczesnych technologii czy osiągnięć współczesnej cywilizacji. Mądrzy rodzice w pierwszej kolejności starają się wyposażyć swoje dzieci w pojęcie o moralnym prawie i o wewnętrznych wskazówkach. Mądrzy rodzice dążą do tego, aby obdzielić swoje dzieci mądrością serca. Wtedy, gdy człowiek posiada wewnątrz siebie właściwe pojęcia, będą one, podobno jak dźwięk kamertonu, prowadzić go przez życie. I to, co nie współbrzmi z dźwiękiem kamertonu jego serca, ominie jego zewnętrzną świadomość i nie pozostawi śladu w jego duszy.

Budda przechodził przez życie cicho, przez nikogo nie zauważony, i żaden brud życia nie przystaje do złotego odzienia jego aury.

Tak samo i my staramy się udzielić wam właściwych wskazówek, które będą prowadzić was przez życie, wskazywać kierunek i chronić. Gdy wewnątrz was tkwi poczucie realności, Boskości, to wszystko, co jest mniejsze niż Boska doskonałość, będzie omijało waszą uwagę, nie pozostawiając na niej ani śladu. Wtedy więc podążycie do swojego Zwycięstwa, swojej Wolności od oków materii.

A te ludzkie indywidua, które pozbawione są wewnętrznego, kamertonem brzmiącego uczucia Boskości, zmuszone są przejść swoje lekcje życiowe, aby zdobyć takie rozróżnienie i pojmowanie, potrzebne do dalszej ewolucji. Życie zaś udostępnia wam bogaty i różnorodny materiał do osobistego rozwoju.

Wysubtelnienie iluzji i jej aspektów zmusza was do doskonalenia własnego rozróżniania i zdobywania zasług na tej drodze rozróżniania.

Istnieją również inni ludzie, którzy nie chcą obciążać się jakimkolwiek napięciem, którzy traktują otaczający świat jako źródło zaspokojenia swoich zachcianek i potrzeb.

Cóż, tej kategorii ludzi też daje się możliwość zaspokojenia wszystkich pragnień i potrzeb. Po to, zęby pewnego razu, zmęczeni ubieganiem się za świecidełkami i przyjemnościami, mogli zatrzymać się i podnieść swój wzrok ku wiecznej rzeczywistości.

Istnieje określona ilość czasu, po to, aby każde ludzkie indywiduum mogło dojść do kresu, za którym zaczyna się realny świat Boga. Szansę daje się każdemu.

W waszych czasach są otwarte wszystkie możliwości.

Zachodzi przyśpieszenie wszystkich procesów. W tym procesów waszych wyborów.

A gdy upieracie się i wciąż chodzicie w iluzji i wybieracie jedną zabawkę, zatem następna, podczas gdy już należy przystąpić do dorosłych spraw, wtedy wam będą wskazywane wasze błędy i chybienia. Najpierw łagodnie, a następnie coraz bardziej poglądowo i twardo.

Szansę daje się każdemu.

Każdemu wskazuje się Drogę.

I gdybyście nie byli na tyle zaabsorbowani własnymi iluzorycznymi procesami i moglibyście obserwować swoje życie trochę z bardziej wzniosłego poziomu, moglibyście zrozumieć i odczuć, z jaką troską pielęgnuje się wasze dusze.

Jednak istnieje prawo wolnej woli, które twardo działa w tym Wszechświecie i na waszej planecie. Ani jeden Wzniesiony Mistrz nie może wam pomóc, jeśli sami z własnej wolnej woli wybieracie tymczasowy świat, z wcielenia na wcielenie, przez dziesiątki i setki tysięcy lat.

Dla tych indywiduów wcześniej czy później skończy się termin ich eksperymentów w ziemskiej rzeczywistości. I niczym drugoroczniacy będą zmuszeni kontynuować swoją naukę, lecz w innej rzeczywistości. Miliony i miliardy lat ewolucji będą im udostępnione po raz drugi.

Dla tych, którzy przysłuchują się naszym wskazówkom, dni pobytu w świecie iluzorycznym będą skrócone. Dla was otwierają się niezwykłe możliwości do duchowego wzrostu i postępu na drodze ewolucji, którego nauczają Wzniesieni Mistrzowie, Mistrzowie Mądrości.

Zawsze jesteśmy obok was na wszystkich najbardziej śliskich odcinkach Drogi. Jak tylko zechcecie, możecie wejść w bezpośredni kontakt z nami.

Potrzebujecie tylko umiejętności wychodzenia z otaczającej iluzji – do Boskiej rzeczywistości. Do tego potrzebne są wyłącznie wasze wewnętrzne wysiłki. Dokładnie jak sportowcy trenują fizyczne mięśnie, żeby zwyciężyć w zawodach, powinniście trenować mięśnie waszej duszy, aby osiągnąć Zwycięstwo na Drodze Oświeceń.

Wasze dążenie do celu i codzienne praktyki duchowe przy naszej pomocy nieodwracalnie wznoszą was na następny ewolucyjny stopień.

Dzisiaj byłem rad podać wam swoją pomocną rękę i jeszcze raz słusznie ukierunkować wasze dążenia.

JAM JEST Sanat Kumara. OM.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net