Zdolność dopuszczenia

Umiłowany El Moria
26 czerwca 2011

JAM JEST Moria.

Znów przyszedłem przez naszego posłannika!

Umiłowani, przybyłem dzisiaj do utwierdzenia w waszych umysłach i sercach zasad Boskiego przewodnictwa, ponieważ najważniejsze w waszym życiu – to podążanie za Wolą Boga i podporządkowanie się Woli Boga.

Ta prosta Prawda, opanowując ludzką istotę, jest w stanie tworzyć cuda na wszystkich planach Bytu.

Jesteście ograniczeni ramami materii i prawami działającymi w materii tylko dopóty, dopóki wywyższycie swoją świadomość i wejdziecie na Boski poziom. Na Boskim poziomie świadomości przestają istnieć wszelkie ograniczenia świata materialnego i wy wyrywacie się na przestwór Wszechświata.

Ja oraz inni Wzniesieni Nauczyciele próbujemy donieść do waszej świadomości tę prostą prawdę, ponieważ proces zrozumienia Boskiej Prawdy jest najważniejszy. Jak tylko wasza świadomość dopuści, że istnieje inny świat i ten świat stoi otworem przed waszym dociekliwym umysłem, w waszym życiu momentalnie powstają możliwości popychające was ku Nowemu Światu, ku nowemu eksperymentowi.

Nie lękajcie się tego, co was czeka. Bowiem to, co was czeka, jest bardziej radosne i inspirujące niż wszystko to, co was otacza w świecie fizycznym. Zdolność dopuścić do waszej istoty perspektywy nowego życia umożliwi pokonanie wielu niedoskonałości, przyzwyczajeń i przywiązań tak charakterystycznych wam teraz.

Dążenie i pragnienie wejścia na nowy poziom uświadomienia sobie Boskiej rzeczywistości mogą dokonywać cudów w waszych życiach.

Więc bądźcie odważni! Droga jest otwarta! Wszystko, co do was należy, to zrobić pierwszy krok i iść, nie zatrzymując się, naprzód!

A gdy wasz umysł będzie czynił przeszkody i wskazywał na niemożliwość i okoliczności, wiedźcie, że wszelkie przeszkody i wszystkie okoliczności są do pokonania z Boską pomocą i Wzniesionych Zastępów.

Dlatego Wiara, Wiara i Miłość powinny być zawsze z wami i kierować wszystkimi waszymi czynami i działaniami na planie fizycznym.

Rozum i intelekt kierują się czysto ludzką logiką. I z punktu widzenia ludzkiej logiki wiele rzeczy, o których mówimy i do których was kierujemy, nie są logiczne.

Wzywamy was do kierowania się Boską logiką. Dla tej logiki nie istnieje żadnych ograniczeń i przeszkód w świecie fizycznym.

Wyobrażacie sobie, że woda jest twarda jak kamień, i wy idziecie po wodzie.

Wyobrażacie sobie, że jesteście lżejsi od powietrza, więc lecicie.

Wyobrażacie sobie, że wznosicie się na nowy poziom świadomości, więc jesteście na nowym poziomie świadomości.

Wszystko jest do przezwyciężenia, wszystko jest możliwe z Bogiem!

Dlatego takie cechy jak Wiara, dążenie i stałość są dla was niezastąpione na danym etapie waszego rozwoju.

A czego nie może dokonać człowiek – może zrobić Bóg. Nawet to, co wydaje się niemożliwe z punktu widzenia ludzkiej logiki.

Po prostu wpuśćcie do waszej świadomości Boga, reszty dokona On Sam.

Głupio powtarzać te proste Prawdy. Jednak krzątanina i okoliczności waszych żywotów stale zasłaniają wam perspektywy, które przedstawiamy w naszych przesłaniach. Dlatego to każdego dnia powinniście wprost wyciągać siebie z grzęzawiska masowej świadomości i dążyć ku niebiańskim szczytom Boskiej świadomości. Jeden dzień, pominięty przez was, odrzuca was o tydzień do tyłu.

Dlatego tylko codzienna praca nad sobą, tylko codzienny wysiłek mogą zmienić was i otaczającą iluzję.

Nie myślcie, że wszystko można szybko zmienić. Każdy z was znajduje się na swoim odcinku Drogi. Komuś może być potrzebny nieznaczny wysiłek, żeby pokonać przełęcz, za którą otwiera się widok na szczyt Boskiej świadomości. Innym potrzeba przejść przez gęsty las starych karmicznych błędów i omyłek.

Każdą chwilę bądźcie gotowi do działań. Każdy wasz codzienny wysiłek, gdy jesteście wcieleni, zastępuje tysiąc lat wysiłków, które przykładacie, znajdując się w świecie subtelnym pomiędzy wcieleniami.

Nie trwońcie ani minuty waszego pobytu w gęstym świecie. Uwierzcie mi, że właśnie teraz nastał czas, kiedy każdy dzień waszych dążeń przenosi was siedmiomilowymi krokami w przyszłość Nowego Dnia.

Nie zwracajcie uwagi na otaczających was ludzi. Każdy z nich sam wybiera swoja przyszłość. Nie można kogokolwiek zmusić dążyć do Boga. Dla niektórych dusz przebywających w mroku iluzji przedwczesne zetknięcie się z Światłem naszej Nauki może być nieznośne, jak zetknięcie się z jaskrawym światłem dnia dla człowieka, który dopiero wyszedł z ciemnicy.

Oczy powinny przyzwyczaić się do Światła. Dusza ma stęsknić się za rzeczywistym światem, żeby udać się Drogą. Wtedy ani pokusy świata iluzorycznego, ani jakiekolwiek przeszkody nie mogą pokonać Ducha człowieka, który wyrwał się z ciemnicy gęstego świata i dąży ku Światłu, który już widzi go w głębi swojej istoty.

Wasza planeta przyjmuje wciąż nowe energie odnowy, energie nowych wibracji. Te energie przebudzają wciąż nowe dusze i zachęcają je do obudzenia się i słodkiego przeciągania się w przedsmaku Nowego Dnia.

Nadejście Nowego Dnia, nowej świadomości i przejście w nową rzeczywistość jest nieuniknione dla tych, którzy są w stanie obudzić się, którzy jeszcze żyją.

Wcześniej czy później dusza człowieka zmusi go podnosić się i podążać powrotną drogą do rzeczywistego świata.

Dzisiaj przychodziłem po to, żeby udzielić wam impulsu swojej energii, nadać waszemu ruchowi właściwy kierunek i zasiać w waszej istocie nadzieję na Nowy Dzień!

JAM JEST El Moria!

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net