Chroniąc siebie przed niejakościowymi stanami świadomości, ratujecie cały świat

Umiłowana Guań Yiń
24 czerwca 2011

JAM JEST Guań Yiń.

Przyszłam dzisiaj z niezwykłym przesłaniem. To przesłanie dyktuje czas i konieczność.

Sytuacja na planecie z każdym rokiem staje się coraz mniej przewidywalna. I nie możemy prognozować sytuacji nawet na pół roku. Dlatego obecnie posiedzenia Rady Karmicznej odbywają się nie dwa razy do roku, jak przedtem, lecz cztery razy.

Jednak łaska [możliwości pisania] listów do Rady Karmicznej na razie jest zachowana dwa razy w roku. W dni zimowego i letniego przesilenia.

Podczas obecnego posiedzenia Rady Karmicznej rozpatrywaliśmy możliwość zrównoważenia sytuacji na planecie. W ostatnich kilku latach ta sprawa – jak osiągnąć zbilansowanego i stabilnego rozwoju na planecie Ziemia – jest naszą stałą troską.

Kataklizmy, przejaw agresji w postaci aktów terrorystycznych, wojen, rewolucji – to wszystko jest skutkiem niezbilansowanego stanu świadomości ludzi Ziemi. Wiecie o tym i wiele razy słyszeliście tę Naukę, jak uniknąć kataklizmów na planecie.

Istnieje bezpośrednia i stała zależność pomiędzy stanem ludzkiej świadomości a rozmaitymi klęskami zachodzącymi na planecie. Gdy świadomość ludzi spada, to kataklizmy stają się częstsze. Jest to część procesu wzajemnej zależności wszystkiego, co jest żywe. Dlatego zadaniem Wzniesionych Zastępów oraz moim, jako Bogini Miłosierdzia i Współczucia, jest sprowadzenie do minimum tych nieuniknionych następstw, które powstają wskutek niedoskonałości świadomości ludzi.

Można zauważyć w statystykach, że ilość katastrof, wybuchów wulkanów, trzęsień ziemi, technicznych katastrof, anomalnej pogody zwiększa się każdego roku. A ponieważ obecne kataklizmy zostały stworzone przez poziom świadomości, który ludzkość miała kilka lat temu albo nawet kilkadziesiąt lat temu, dlatego łatwo jest prognozować na przyszłość dalszy wzrost kataklizmów, katastrof i innych klęsk, nieszczęść i chorób.

Jedynym wyjściem z tej krytycznej i beznadziejnej sytuacji staje się szybka zmiana świadomości wcielonej ludzkości, szybki, jakościowy, pozytywny skok świadomości, przejście podstawowej masy ludzkości na nowy poziom świadomości.

Jest to pożądany i całkiem osiągalny cel. Jeśli wziąć pod uwagę prawo cyklicznego rozwoju ludzkości, to w którymś momencie wahadło, przechyliwszy się w jedną stronę, musi zrobić ruch w przeciwnym kierunku. Naszym zadaniem jest sprowadzenie do minimum ewentualnych skutków zbytecznego odchylenia od ewolucyjnej drogi rozwoju ludzkości.

Arsenał środków, którymi dysponują Wzniesione Zastępy, jest wykorzystywany w pełni. A gdyby do naszych wysiłków dołączyć wasze wysiłki, to razem moglibyśmy znacznie szybciej i pomyślniej pokonać skutki niewłaściwych wyborów ludzkości.

Bardziej zrównoważonego i pomyślnego rozwoju, wejścia w pasmo Złotego Wieku osiąga się dzięki wektorom świadomości pozytywnie usposobionych osób. Im więcej ludzkich indywiduów będzie zdolnych do zrównoważenia siebie, otaczających ludzi i okoliczności, im większe będą ich wysiłki i dążenia, tym szybciej ludzkość wejdzie do korytarza zharmonizowanego stabilnego rozwoju.

Tę prostą myśl na różne sposoby przekazujemy tym indywiduom, które są zdolne do przyswajania naszej Nauki, w tym za pomocą danych przesłań. Zawsze jest nadzieja na wejście do korytarza stabilnego rozwoju, lecz też istnieje prawdopodobieństwo tego, że sytuacja wymknie się spod kontroli. Pozostaje wam za mało czasu na rozważania.

Do was realnie należy tylko to – zmienić podejścia do wszystkiego, co was otacza. We wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności występują odstępstwa od Boskiej drogi rozwoju.

System kształcenia nie tyle kształci, ile pozbawia przyszłą generację chęci uczenia się i doskonalenia w Bogu.

System służby zdrowia zabiera ludziom resztę zdrowia.

System finansowy jest przywiązany nie do wyników twórczej działalności zawodowej ludzi, lecz do mentalnych i emocjonalnych skoków u ludzi grających na giełdach i zarządzających kapitałami.

System polityczny jest całkiem oderwany od potrzeb ludzi, a służenie słabym i pokrzywdzonym członkom społeczeństwa zostało zastąpione służeniem osobistym interesom niektórych ludzi.

Środki masowego przekazu rozpowszechniają wszystko, oprócz informacji (pogłoski, plotki, konflikty i historie kryminalne).

Wszystkie sfery ludzkiej działalności powinny zostać przebudowane zgodnie z Boskim Prawem, inaczej po prostu nie będą mogły istnieć.

Ludzkość w swoim rozwoju doszła do takiego stopnia, że dalej wyraźnie widać niebyt.

Podejmujemy próbę za próbą, żeby zmienić sytuację. Kontynuacja naszych pouczeń poprzez nasze przesłania jest możliwa dzięki Boskiej łasce. Rzucamy koło ratunkowe tym, kto jeszcze może wypłynąć z iluzji, jeśli mocno uchwyci się tej tak naprawdę ostatniej możliwości, którą udzielają Niebiosa.

Przy istniejącym stanie świadomości tylko jednostki są zdolne do ewolucji bez platformy fizycznej. Reszcie do kontynuacji ewolucji potrzeba platformy fizycznej. Dlatego pod uwagę brane są jednostki, którym staramy się pomóc.

Nawet, jeśli po przeczytaniu naszych przesłań zaledwie kilka osób zdoła osiągnąć nowy poziom świadomości – będziemy domagali się możliwości nadawania naszych przesłań, znów i znów przychodzić z naszymi pouczeniami i rozmowami.

Na zakończenie dzisiejszego przesłania chciałabym, żebyście uświadomili całą wagę odpowiedzialności za sytuację na planecie. Gdybyście mogli, chociaż na kilka sekund, uzyskać mój stan świadomości i moimi oczami spojrzeć na własne działania, myślę, że wasza świadomość zmieniłaby się bardzo szybko.

Przypominacie ludzi, którzy wciąż ucztują, podczas gdy Ziemia ostatnim wysiłkiem stara się utrzymać platformę fizyczną przed zniszczeniem.

Święto życia się kończy. Nadchodzi czas wzmocnionej pracy nad sobą. Chroniąc siebie przed niejakościowymi stanami świadomości, ratujecie cały świat, ponieważ w naszym świecie wszystko jest powiązane. Machnięcie skrzydła motyla jest słyszalne w subtelnych światach jak grzmot. A jakie działanie wywołują wasze czyny, myśli i uczucia?

JAM JEST Guań Yiń.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net