Jedyne, co może uratować ludzkość teraz, to wasza pewność, że Wyższa rzeczywistość istnieje

Pan Sziwa
21 czerwca 2011

JAM JEST Sziwa!

JAM JEST przyszedłem!

Sziwa JAM JEST!

Dzisiaj będziemy mówili o najważniejszym! O tym, co jest wieczne, ponadczasowe. Ten aspekt Boskiej rzeczywistości powinien zawładnąć waszą świadomością.

Dlatego że wszystkie pozostałe aspekty waszego istnienia podlegają zmianie i zostaną zmienione. Przed każdym z was w końcu powstanie pytanie: do czego mam dążyć, któremu światu mam oddać pierwszeństwo?

Znajdujecie się w przemijającym, iluzorycznym świecie tylko dotychczas, dopóki pragniecie w nim być. Wiele indywiduów mieszkających na Ziemi nawet nie zastanawia się nad tym, że istnieje inna rzeczywistość, świat niedostępny dla fizycznych zmysłów.

Jednak akurat ta rzeczywistość jest główna i zasadnicza, mimo że wam jest trudno uwierzyć w tę prawdziwą, Boską rzeczywistość. Dlatego najgłówniejsza kwestia, którą powinniście rozstrzygnąć dla samych siebie, jest taka: którą rzeczywistość wolę już teraz. Wielu będzie myślało, że czas odpowiedzi na to pytanie jeszcze nie nadszedł, że mają jeszcze dość czasu, aby słodko spać w iluzji.

Umiłowani, nie. Właśnie teraz jest ten czas, kiedy powinniście w waszej świadomości wyznaczyć priorytety i dokonać wyboru. Od tego wydawałoby się abstrakcyjnego wyboru zależy wszystek dalszy przebieg ewolucji na planecie Ziemia.

Wyobraźcie sobie, że pracujecie w jakiejś firmie. Wasza firma ma pewne plany i cele. Jeśli pracujecie w tej firmie, powinniście podzielać jej plany i cele. Wtedy będziecie mogli uczestniczyć w działalności tej firmy i dla jej dobra realizować ogólne cele i zadania. A jeśli zaczniecie dążyć do innych celów, które nie pokrywają się z ogólnymi celami firmy, wtedy dla was istnieje ryzyko zwolnienia.

To jest analogia waszej obecnej sytuacji w świecie. Ja i inne Istoty Światła przychodzimy do was i regularnie przypominamy o tym, że żyjecie we Wszechświecie, który funkcjonuje według Praw właściwych temu Wszechświatu. Podstawowe Prawo tego Wszechświata to Służba bliźnim, Współczucie, Miłosierdzie oparte na bezwarunkowej Miłości i bezinteresowności.

To jest podstawa; te warunki zostały ustalone na starcie cyklu istnienia tego Wszechświata.

Jako istoty posiadające wolną wolę postanowiliście wprowadzić własne korekty do ogólnego planu rozwoju tego Wszechświata. Za bardzo skupiliście się na swoim ego i zaspakajaniu jego pragnień i zachcianek. Im więcej dostarczacie sobie przyjemności, tym coraz dalej odrywacie się od ogólnego zamysłu Stwórcy tego Wszechświata. Z czasem na tyle pogrążyliście się w stworzonej przez wasz własny umysł iluzji, że nawet nie wierzycie, że może istnieć inna rzeczywistość bazująca na Prawie Miłości i bezinteresowności.

Myślicie, że problemy waszego społeczeństwa są związane z terroryzmem, przestępczością, narkotykami, korupcją i czymś jeszcze, co jest właściwe waszemu społeczeństwu i co wywołuje dyskusje i spory.

Umiłowani, nie. Istnieje tylko jeden problem, który stoi przed wami i potrzebuje pilnego rozstrzygnięcia. To jest problem waszego oderwania od Wyższego świata i niechęci pokonania tego, co przeszkadza ludzkiemu społeczeństwu powrócić na drogę ewolucyjnego rozwoju przeznaczoną przez Stwórcę tego Wszechświata.

Wam się wydaje, że mówię o abstrakcyjnych rzeczach. Dlatego, że nie możecie uwierzyć w to, czego nie możecie poczuć i zobaczyć na własne oczy. Jednak mówię wam, że sytuację, w której obecnie znajduje się społeczeństwo, może uratować tylko Wiara w to, co jest niewidzialne. Jedyne, co może uratować ludzkość teraz, to wasza pewność, że Wyższa rzeczywistość istnieje, i wasze dążenie do tej rzeczywistości. Gdy będziecie wierzyli i dążyli, wszystkie problemy stojące przed społeczeństwem będziecie mogli rozstrzygać z pozycji Wyższej rzeczywistości. I gdy takie podejście będzie stosowane we wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności, wtedy w społeczeństwie rozpoczną się pozytywne zmiany.

A zacząć należy od siebie. Od waszych wzajemnych relacji z Bogiem, który znajduje się wewnątrz was. Wtedy, gdy nawiązujecie osobiste więzi z wewnętrznym Bogiem, wasze życie zaczyna się zmieniać. To będzie wasz wybór, którego macie dokonać niezwłocznie. Was nie można zmusić do dokonania tego wyboru siłą. Można tylko ostrzegać przed tym, że istniejące Prawo wcześniej czy później przez zmiany okoliczności waszego świata zmusi was powrócić do rzeczywistego świata.

To jest bardzo prosta prawda. Jest to prawda na tyle prosta, że żadna polityczna siła czy organizacja istniejąca w waszym świecie nie traktuje tej prawdy poważnie. Właśnie to, co może zmienić sytuację na planecie w bardzo krótkim czasie, ludzie nie traktują poważnie. Mało tego, czasami ta nieskomplikowana prawda wywołuje strach i agresję. Zawiniła tu smutna okoliczność, że ludzkość jest pogrążona w ignorancji bez względu na współczesne wynalazki waszej mechanicznej cywilizacji.

Mówię wam, że dla dalszego istnienia na planecie mechanicznej cywilizacji nie ma możliwości. Zasoby planety i stan jej subtelnych ciał nie mogą wytrzymać dłużej waszych eksperymentów. A pozbawiona dla istnienia fizycznej platformy ludzkość cofnie swoją ewolucję na wiele milionów lat.

To jest główna przyczyna, dlaczego Istoty Światła przychodzą do was i udzielają swoich wskazówek. Robimy to ze Współczucia do was i waszych dusz.

A teraz żegnam was.

JAM JEST Sziwa!

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net