Rozmowa z ludźmi Rosji

 

Pan Mikołaj Roerich, 8 czerwca 2010r.

 

JAM JEST Mikołaj Roerich

 

Nasza dzisiejsza rozmowa będzie poważna. Dlatego – przygotujcie się. Kto, jeśli nie ja, poda wam wiarygodną informację o realnym stanie rzeczy na planie subtelnym planety. Kto, jeśli nie ja, poinformuje was o tych niebezpieczeństwach które zagrażają wam obecnie. Oczywiście na pierwszym miejscu chciałbym zwrócić się do mieszkańców Rosji. Ponieważ połączenia karmiczne z tym państwem zobowiązują mnie i teraz pracować dla jej dobra. Jestem związany karmiczne z wieloma ludźmi znajdującymi się obecnie we wcieleniu. Dlatego mam nadzieję, że niektórzy z nich przeczytają to moje przesłanie. Dzięki wam i poprzez was będę mógł działać. Ponieważ nie ma możliwości odkładania na przyszłość tego, co dawno już dojrzało i wydarza się jeszcze teraz. A teraz kraj stoi przed wyborem.

 

Brak wyraźnie określonych kierunków dotyczących przyszłości. Można by było jeszcze przez jakiś czas przymierzać na siebie kaftan wzorca zachodniego. Jednak i tak już widać, że ten kaftan jest za ciasny dla szerokiej ruskiej duszy.

 

Powinniście zwrócić się do korzeni Rusów. Potrzeba odnaleźć wszystko to naprawdę heroiczne i światłe, co istniało w historii Rusów nie tylko w odległych czasach, lecz również to, co istnieje w pamięci pokolenia, które wciąż żyje i które stopniowo opuszcza plan fizyczny.

 

Było wiele nie-przyciągających i ciemnych rzeczy w przeszłości. Lecz istniały również wzorce porównywalnego do niczego heroizmu, wierności, miłości do ojczyzny. Należy wybrać to, co najlepsze i kultywować je w świadomości ludzi. Nie dlatego że chcemy utwierdzać priorytet rosyjskiej nacji, lecz ponieważ powinniśmy zdobyć godność nacji oraz dumę nacji. Mamy z czego być dumni! Historia Rosji powinna być wykładana na najwyższym poziomie we wszystkich szkołach kraju.

 

Wszystkie warstwy społeczeństwa odczuwają maksymalnie zdołowanie stanem świadomości. Ponieważ brak narodowej idei, która zjednoczyłaby i zespoliła ludzi. Ogólny stan ludzi obecnie jest o wiele gorszy niż w czasach socjalizmu. W tamtych czasach przynajmniej kultywowano podążanie i wierność ideałom.

 

Naród pozbawiony narodowej idei, naród nie pamiętający swojej heroicznej przeszłości, nie ma przyszłości.

 

Powinniście zastanowić się nad tym i sytuacja ta powinna być naprawiona. Są ludzie wierni Rosji znajdujący się na wszystkich poziomach Władzy państwowej, we wszystkich warstwach społeczności. Ludziom potrzebne są ideały, do których powinni podążać. Ludzie zmęczyli się brakiem wiary i dwulicowością.

 

W przeszłości również byli beztalencia oraz pasożyty, którzy leżeli na kręgosłupie państwa. Lecz obecnie pasożytnictwo i nic –nie -robienie, kult do pieniędzy i przyjemności są na miejscu czołowym we wszystkich środkach masowego przekazu informacji.

 

Jednak jak macie zamiar podążać dalej oraz jak Rosja zdąży wykonać swoje Boskie przeznaczenie jeśli marnota dalej prowadzi parady. Nigdy w Rosji nie było tak, że bezosobowość i najniższą naturę stawiano na piedestale w polityce państwowej.

 

Wielu odbiera bezosobowość i niższą naturę z ekranów telewizorów oraz ze świeckiego życia jako zamachu na podstawę demokracji.

 

Świadomość przede wszystko powinna dorosnąć do demokracji. Wtedy będzie możliwe dyskutować na temat demokracji. A teraz potrzebne jest bicie w dzwony i ratowanie tego co wciąż da się uratować z tej diabelskiej kamaryli, która jest z przodu parady.

 

Potrzebne jest żeby wszyscy mieszkańcy Rosji poważnie zastanowili się. Nawet najlepszy rząd nie będzie w stanie dokonać niczego, jeśli naród jest ignorancki i ciemny.

 

Oczywiście, że łatwiej jest kierować narodem, gdy jego świadomość jest na najniższym poziomie. Całe kierownictwo odbywa się na poziomie instynktów zwierzęcych. Jednak komu jest potrzebna taka społeczność składająca się z ludzi którzy myślą tylko o ciele fizycznym lecz zapomnieli o Bogu i o duszy?

 

Dlatego przyszedłem i będę przychodzić i mówić dopóki nie ustanie ta Boska możliwość. Nastał czas poważnie zastanowić się o przyszłości Rosji i działać tak jakby wróg był u progu. Potrzebny jest opór narodu przeciwko marnocie i ignorancji. Nigdy nie zmęczę się powtarzaniem, że odpowiedzialność za edukację przyszłego pokolenia spoczywa na wszystkich, którzy obecnie podejmują decyzje oraz od każdego od którego zależy przynajmniej coś nieznacznego.

 

Teraz Rosja doszła do punktu krytycznego. Siły przeciwne mają znaczną przewagę.

 

Dlatego wszyscy, którzy czytacie te moje słowa, nie uważajcie iż to was nie dotyczy, że nie jesteście we Władzy i od was nic nie zależy. Grupowa nieświadomość nacji jest kształtowana również przez każdego z was. Przejawiać można heroizm nie tylko na polach bitwy.

 

Jest jeszcze czas. Lecz drzwi możliwości powoli się zamykają.

 

Za każdym razem przychodząc próbuję przebudzić wasze dusze ze snu. Przebudzona dusza nie będzie pytała, co robić i czekała na szczegółowe instrukcje. Przebudzona dusza działa w zgodzie z wewnętrznymi instrukcjami i gotowa jest do bohaterstwa, w czymkolwiek ono jest. Czasami dla wielu z was będzie wyczynem tylko to, że zrezygnujecie ze wszystkiego, co wspiera upadek moralny społeczności: alkohol, narkotyki, papierosy, głupia, ogłupiająca świadomość muzyka, bezwartościowe audycje telewizji i radia. Cały ten ogromny przemysł do zarabiania pieniędzy istnieje tylko ponieważ zasilacie go swoimi pieniędzmi i swoją energią.

 

Społeczeństwo jest chore. Lecz gdyby nie było możliwości zmian – to nie byłoby sensu przychodzić i udzielać naszych przesłań.

 

Prawdopodobieństwo, że wszystko zmieni się i zmieni się na lepsze, istnieje. Prawdopodobieństwo to powinno przekroczyć granicę 50 procent, lecz wydarzy się to tylko wtedy, gdy nie tylko przeczytacie te moje słowa, lecz zdążycie zastosować to, co powiedziano w swoim życiu.

 

Brak bomb. Lecz ludzi umierają jak podczas bombardowaniu. I to, co najgorsze ze wszystkiego, że umierają ich dusze. Cicho i bezsensownie. Nie ma okupacji, lecz ludzie wystawieni są na najbardziej okrutne testy, jak gdyby nieprzyjaciel czaił się w każdym domu, w ciemnych zakątkach ludzkiej świadomości.

 

Przyszedłem dziś na rozmowę z ludźmi Rosji. Wierzę w wielką przyszłość tego kraju.

 

Zawsze po najciemniejszej nocy nadchodzi świt. Mam nadzieję, że świt Boskiej świadomości jest wciąż dostępny dla ludzi Rosji.

 

JAM JEST Mikołaj Roerich