Wykład o wcieleniu Nauczycieli oraz instytut posłannictwa.

Ukochany Jezus

6 stycznia 2010r.

 

JAM JEST Jezus.

Przyszedłem do was, którzy czekacie mojego przyjścia, którzy mnie kochacie. Wiem kochani, że dla ludzi którzy wybrali moją Drogę, świat otaczający jest ciemny i gęsty. Wiem, że gdzie byście się nie pojawili, czujecie się obco. Nie należycie do świata*. Ponieważ dokonaliście wyboru na korzyść Boskiego świata. A wasze służenie światu podobne jest do mojego Służenia, które ja czyniłem.

Wtedy gdy możecie dostroić się do mnie, do mojej wibracji, mogę przechodzić poprzez was do waszego świata. Na niedługo. Dziękuję jednak Bogu za te możliwości – zobaczenie waszego świata. Bywa to tak rzadko, lecz jest mi to potrzebne. Ponieważ poprzez was, jak w moim czasie poprzez mnie, Bóg ma możliwość zajrzeć do waszego świata.

Mówię z wami tak jakbyście mnie rozumieli. Jednak większość ludzi nie może zrozumieć czemu potężni Nauczyciele nie mogą pojawić się w waszym świecie.

Niestety, tak to jest kochani. Możemy przebywać w waszym świecie bardzo rzadko i tylko na krótko. Na dodatek zachodzi to tylko wtedy gdy jest naczynie, gotowe do Służenia, które przygotowało siebie na tyle, że ja lub ktokolwiek z Nauczycieli możemy być obecni na jakiś czas w waszej świątyni.

W pozostałym czasie zasłona jest tak gęsta, że bezpośrednia obecność nie jest możliwa nawet w niewielkim stopniu.

Możemy wyrobić sobie zdanie o waszym świecie na podstawie kronik akaszy lub na podstawie waszych opowiadań gdy trafiacie do świątyń eterycznych Bractwa podczas snu nocnego lub po przejściu.

Mówię wam o tym wszystkim, żebyście odczuli swoją odpowiedzialność za ten świat. Tylko człowiek we wcieleniu jest w stanie działać w waszym świecie. My możemy działać poprzez tego człowieka tylko gdy on w całości podporządkował siebie Woli Boga i dobrowolnie wybrał poświęcenie swojego życia Służeniu.

Wydaje się to proste, kochani. W rzeczywistości w aurze każdego z was jest obecne bardzo dużo nieprzepracowanej negatywnej energii, tak zwanej karmy. Gdy szczerze w swoim sercu wyrazicie zdecydowaną chęć Służenia Bractwu, to wchodzicie na Drogę Oświecenia. Upływa nie mniej niż siedem lat zanim stajecie się zdolni wykonywać poszczególne zadania Bractwa. A te siedem lub więcej lat zależy od waszej pozycji na Drodze, codziennie udowadniacie Bractwu swoją zdolność Służenia. Każdego dnia podnosi się w was taka czy inna energia karmiczna do przepracowania. Musicie wtedy zademonstrować swoja umiejętność radzenia sobie z każdym niedoskonałym przejawem który jest w was obecny.

Kochani, nie ma wśród wcielonych ludzi doskonałych. Gdybyście posiadali choćby niewielką doskonałość nie moglibyście być obecni w waszym świecie. Ponieważ teraz jest najciemniejszy czas na planecie. W tym czasie ani jeden Nauczyciel nie może być obecny we wcieleniu. Podejmujemy próby częściowych wcieleń. Jednak do tego, żeby była możliwa obecność w waszym świecie, musimy wyrównać swoje wibracje z waszym światem. Do tego jednak podobnie do nurka biorącego kamień żeby opuścić się na dno, my również obciążamy siebie karmą, po to żeby nasze wibracje wyrównały się i maksymalnie zbliżyły się do wibracji planu fizycznego planety Ziemi.

W tym przypadku zanurzamy się za gęstą zasłonę i nasza świadomość nie jest dalej w stanie odbierać wyższego pojmowania.

Zdarza się rzadko, gdy częściowa inkarnacja Wywyższonego Nauczyciela trafia w takich warunkach na planetę Ziemia, w których ona jest zdolna przypomnieć sobie o swojej Boskości i wytrzymać egzaminy życia.

Właśnie dlatego używamy instytutu posłannictwa. Człowiek, który jeszcze przed swoim wcieleniem przyjął na siebie obowiązek być naszym posłannikiem, dokładnie jak każdy z was kto chce Służyć Bractwu, przechodzi egzaminy i testy w ciągu nie krótszym niż siedem lat. Potem on bierze na siebie pewne obowiązki w postaci przysięgi. Potem znów wystawiamy go na egzaminy lecz poważniejsze I gdy jednostka wytrzyma egzaminy na stanowisko posłannika dajemy mu możliwość Służyć. Możliwość ta wspierana jest  przez tak zwaną pelerynę posłannika. Innymi słowy, przeznaczamy pewną ilość energii na to, by ciągle utrzymywać potencjał energetyczny posłannika na określonym poziomie.

Właśnie dzięki pelerynie posłannik jest w stanie zachować poprawny kierunek w warunkach waszego świata. Ci z was którzy szczerze przyjmują naszego posłannika i gotowi są służyć jemu oraz Bractwu poprzez niego, automatycznie podłączają się do naszego pola ochronnego.

Jednak gdy tylko was odwiedzą negatywne myśli oraz najważniejsze, krytyczne myśli skierowane przeciwko naszemu posłannikowi, lub gdy dokonacie działania lub wymówicie słowa skierowane przeciwko naszemu posłannikowi, ochrona traci swoje działanie i cała energia która do tej chwili utrzymywała waszą świadomość poprzez naszego posłannika obraca się w karmę.

Bardzo rozsądnym jest utrzymywanie poprawnego stosunku do naszego posłannika nie jako do doskonałego przejawu, lecz jak do człowieka obdarzonego zaufaniem do przestawiania interesów Bractwa na planie fizycznym.

Jak wszystko w waszym świecie, peleryna posłannika posiada podwójne działanie. Z jednej strony pomaga utrzymywać na wystarczająco wysokim poziomie świadomość ludzi którzy są szczerze wierni posłannikowi i odczuwają do niego szacunek i miłość. Z drugiej strony, dowolne działania, krytyczne myśli lub uczucia skierowane przeciwko naszemu posłannikowi, zwracają się przeciwko człowiekowi który występuje przeciwko naszemu posłannikowi i stwarzają karmę która jest bardzo poważna i jest równoważna z karmą wobec Boga.

Mój dzisiejszy wykład da wam wyjaśnienia dotyczące kwestii możliwości wcielenia Nauczycieli oraz instytutu posłannictwa za pomocą którego Nauczyciele rozwiązują wiele zadań w waszym świecie.

Uważam że dla wielu mój dzisiejszy wykład był pożyteczny i poznawczy.

JAM JEST Jezus.

 

* Jan 15:19, 17:14