Nauka o Boskiej Wolności

Bogini Wolności

21 grudnia 2009r.

 

JAM JEST Bogini Wolności.

JAM JEST przyszłam dziś, żeby utwierdzić w waszych umysłach i sercach cechy Wolności. Rozmyślałam wcześniej jak przekazać to przesłanie, jak najlepiej doprowadzić informację do ludzi którzy czytają te przesłania. Należę do Mistrzów opiekujących się Ameryką. Ja również utrzymuje skupienie Wolności dla Ameryki i całego świata w Nowym Yorku.

Jestem również członkiem Rady Karmicznej i możecie zwracać się do mnie osobiście, szczególnie jeśli powstaną u was pytania po moim dzisiejszym przesłaniu.

A więc, cecha wolności. Nie przestaję  mówić na temat tej cechy, ponieważ to jedna z ważniejszych cech, czyniących człowieka podobnym do Boga. Każdy z was będzie inaczej rozumiał wolność. Jest jednak wyższy wzorzec wolności który powinniście naśladować, o ile chcecie podążać Drogą, której was nauczają Wywyższeni Nauczyciele.

Powinnam z całą odpowiedzialnością powiedzieć wam, że są bardzo wielkie zniekształcenia tej cechy. Wszystko w waszym świecie jest dwojakie i wszystko podlega deformacji. Cecha wolności nie stanowi żadnego wyjątku.

Mówimy o wolności, a wielu zaczyna myśleć o wszelkim dozwoleniu, o wolności zajmowania się dowolnymi rzeczami, jakimi  chcą się zajmować w danej chwili. I o ile stan ich świadomości nie jest doskonały, to wielu pragnie swobodnie zajmować się najbardziej nieprzystojnymi rzeczami i będą bardzo niezadowoleni jeżeli zakażecie im tego robić.

Dlatego przychodzę żeby wyjaśnić wam cechę wolności. Im bliżej będzie ta cecha Boskiego przejawienia tym wyższe wzorce wolności będziecie mogli otrzymać dla swojego zrozumienia i naśladowania ich w życiu.

Najwyższym dostępnym dla was pojęciem wolności będzie wolność od kajdan materii.  Prawda jest, że nie wiem na ile będzie to dostępne dla większości którzy czytają to moje przesłanie.

Jeśli wrócimy do głębi wieków i przypomnimy sobie bardzo dawną historię ludzkości, kiedy to ludzkość nie była jeszcze pogrążona w materii. Ona istniała na bardziej subtelnych planach bytu. Było to wiele milionów lat temu. Każdy z was kto czyta to moje przesłanie żył w tych czasach. Był to młodzieńczy wiek ludzkości Ziemi.

W tej młodości ludzkość była bez grzechu. Posiadała ona zdolność teleportacji, materializacji , ciągłe była w stanie błogości i jedności ze Stwórcą.

Nie było jednak jednego pierwiastka który pozwoliłby ludzkości ewoluować i być świadomymi stwórcami. Ludzkość nie posiadała rozumu. Co się potem wydarzyło, częściowo wiecie. Znalazło to odzwierciedlenie w wielu mitach, legendach i naukach świata. Ludzkość została obdarowana rozumem dzięki ochotniczej ofierze Wielkich Duchów, Świętych Kumarów.

Otrzymując do swojej dyspozycji to potężne narzędzie ludzkość zaczęła się nim posługiwać. A ponieważ ludzkość od początku posiadała wolną, wolę, to miała możliwość wykorzystać ten dar zgodnie ze swoją wolną wolą.

Wtedy gdy rozum był wykorzystywany zgodnie z wolą Stwórcy, ludzkie jednostki dodawały kolorowe prążki do swojego ciała przyczynowego. A gdy rozum wykorzystywano do zadowolenia zachcianek, Boska energia osiedlała się i zagęściła przestrzeń. Przeszło wiele milionów lat, gdy świat stał się tak gęsty jak on się wam wydaje teraz. Dar rozumu i dar wolnej woli niepoprawnie wykorzystywanych przez ludzkość w przeciągu milionów lat faktycznie stworzyły więzienie dla duszy. Ponieważ wytworzony przez was gęsty świat coraz bardziej unieruchamiał właściwą wam z początku wolność. Teraz znajdujecie się wśród gęstego świata, przywiązani do niego mnóstwem połączeń. Są to wiązania karmiczne  stworzone przez was. Wasze przywiązania do tego świata, do nałogów i przedmiotów tego świata.

Przyszłam dziś żeby zrodzić w waszych duszach dążenie do Boskiej Wolności, jako wyzwolenia z kajdan materii. Nastał czas żebyście uświadomili sobie te proste rzeczy których uczą was Wywyższeni Nauczyciele. Wasza świadomość w pierwszej kolejności powinna zostać wyzwolona. Powinniście w swojej świadomości nauczyć się odczuwać uczucie Boskiej Wolności, jako nieprzywiązania do materialnego świata. Popatrzcie co was trzyma w waszym świecie? Przeanalizujcie wszystkie wasze przywiązana. Czy są one obecnie dla was tak ważne? Czy nie próbujecie podążać za bezwładną świadomością większości ludzkości?

Ludzkość, każda ludzka jednostka znajduje się na swoim poziomie rozwoju ewolucyjnego. Powinna znaleźć się określona liczba jednostek, które zdolne są zareagować na moje słowa i przebudzić się w swojej świadomości do Boskiej Wolności, jak wolność od kajdan materii, jak wolność od dowolnych przywiązań do materii.

Nie mówię niczego co nie byłoby studiowane w szkołach dla oświeconych. Jedna z głównych dyscyplin jaką wykładano w tych szkołach – to wolność od przywiązania do materii jako całość i w szczególności od przywiązań do dowolnej własności, przedmiotów.

Bardzo dobrze rozumiem, iż cały świat jest obecnie zbudowany na napisanych przez ludzi prawach, które w pierwszej kolejności ochraniają prawo własności.

Czy nie wydaje się wam dziwne to, że tyle urzędów, sądów, państwowe i prywatne struktury kierują swój wysiłek na to żeby uchwalić jakieś prawo własności nad czymś?

Z mojego punktu widzenia, Wywyższonych Mistrzów są to całkiem absurdalne działania. Jak można posiadać coś co już ma swojego właściciela od chwili początku jego stworzenia. Wszystko należy się Bogu i wszystko jest Boskie.

Przedstawiacie teraz sobie jaka przepaść dzieli świadomość Wywyższonych Nauczycieli od świadomości większości ludzkich jednostek. Widzicie również to nad czym będziecie pracowali.

Jak rozwiązać węzeł gordyjski waszych przywiązań bez niepotrzebnych wstrząsów i możliwie bez ofiar? Jak rozwiązać uważnie jednym karmicznym wiązaniem za drugim nie powodując szkody dla Życia? Jest to jedno z zadań które Wywyższeni Nauczyciele a w szczególności Rada Karmiczna rozwiązują.

Tak, można wziąć miecz i przeciąć węzeł gordyjski karmy ludzkości w ciągu sekundy. Lecz jaka liczba dusz przy tym zginie?

Dlatego przychodzimy i za każdym razem zwracamy się do tych, którzy są w stanie nas usłyszeć. Bardzo dobrze rozumiem, że można lecieć w kosmos, można tworzyć supernowoczesną technologię i odwrócić bieg rzek, i to jest łatwiejsze niż zmienić świadomość, niż wejść na kolejny poziom ewolucyjny.

Byłam z wami w tym dniu. Teraz nastał czas żebym już poszła.

JAM JEST Bogini Wolności.