Nauka o prawidłowym wykorzystywaniu energii seksualnej.

Serapis Bey, 15 grudnia 2009r.

 

JAM JEST Serapis Bey. Znacie mnie, często przychodzę poprzez tego posłannika.

Możliwe również iż wiecie że służę promieniowi najniższej czakry, muladhara.

W tej czakrze drzemie wasza energia Kundalini. Olśniewająco białe światło jest wyzwalane z tej czakry podczas waszego wywyższania w Świetle i Energia Boska dosłownie zrywa was z planu fizycznego i podnosi was do wyższych oktaw.

Dlatego ja jestem Władcą, który szkoli uczniów na drodze prawidłowego stosunku wobec energii Matki Boskiej.

Uświadomiony jestem o tym, iż moralność ludzkości w ostatnich stu-dwustu latach bardzo nisko upadła. Odnosi się to również do stosunku wobec energii seksualnej.

Powinienem dziś udzielić Nauki, która spowoduje iż wielu z was inaczej spojrzy na swoje dążenia seksualne. Celem mojego pouczenia będzie ochronić te dusze, które są zdolne mnie usłyszeć, od jeszcze niższego upadku i nadużycia energii seksualnej.

Co nowego mógłbym powiedzieć i jakie wskazówki mógłbym wam dać, czego jeszcze nie wiadomo ludzkości od setek i tysięcy lat? Wasza kultura przemilcza zbyt wiele rzeczy, które są tak naturalne i przekazywane z pokolenia na pokolenie w ciągu wielu tysięcy lat. Jest to Nauka o prawidłowym wykorzystywaniu energii seksualnej. Właśnie to, jak odnosicie się wobec waszej ukrytej siły, wobec swojego potencjału seksualnego, określa waszą dalszą drogę ewolucyjna.

Wtedy gdy jesteście przygotowani rozumnie wykorzystywać waszą energię seksualną, pokonujecie swoją zwierzęcą część i zbliżacie się do Boskiego człowieka. Przedmiot mojego wykładu zszokuje wielu z was, ponieważ wasz sposób działania w przeszłości nie był bez zarzutów. Za każdym razem gdy bezsensownie i bezpodstawnie marnujecie swój Boski potencjał, wytwarzacie karmę. Wasza móc twórcza, wasze twórcze możliwości jak i wasze zdrowie są bezpośrednio związane z waszą zdolnością kierowania swoją energią seksualną.

Społeczeństwo nie udziela szczegółowych wyjaśnień na ten temat, ani w szkolnym wychowaniu, ani przy wychowywaniu przyszłych rodziców. Jednak ten istotny przedmiot powinien zająć miejsce w waszym umyśle i wtedy gdy zastanowicie się nad tym tematem, prawdopodobnie będziecie w stanie potrafić w sposób prawidłowy rozporządzać się  waszą energią seksualną.

Jak już wspomniałem energia seksualna jest bezpośrednio związana z waszą mocą twórczą, ze zdolnością tworzenia w każdej dziedzinie ludzkiej działalności. Energia seksualna jest wykorzystywana również jako paliwo podczas waszego Wywyższania. Stąd i wniosek, że wymagany jest uważny, szczególny stosunek wobec tego rodzaju energii. Możliwe że mi zaoponujecie, że Bóg udziela tej energii i dlatego źródło tej energii jest nieograniczone.

To rzeczywiście tak jest, lecz pod warunkiem że opanowaliście prawidłowy stosunek wobec tego rodzaju energii. Jak myślicie, czemu wiele cudów jak materializacja, teleportacja i inne są niemożliwe w waszych czasach? Jedna z przyczyn polega na tym, iż strumień Boskiej energii w waszych ciałach jest maksymalnie ograniczony. Nie macie dostępu do Boskiej energii nawet w tym stopniu, w którym było to możliwe zaledwie kilku tysiący lat temu. I ponieważ ludzkość coraz bardziej popada w ignorancję, strumień Boskiej energii coraz bardziej staje się ograniczony.

Wydaje się wam że nieumiejętność obsługiwania telewizora, komputera lub telefonu komórkowego to ignorancja. Przeciwnie, ignorancja polega na tym że nie naśladujecie Boskich Praw istniejących w tym wszechświecie. Jeden z punktów tego Prawa brzmi iż potrzebne jest dbałe wykorzystanie energii seksualnej.

Każdy człowiek posiada pewien potencjał. Potencjał ten może zostać wyczerpany przedwcześnie. W tym przypadku nie będziecie w stanie nie tylko wykonać swego Boskiego planu i Boskiego przeznaczenia, lecz stanicie się pustym człowiekiem, człowiekiem w którym Bóg jest nieobecny. Wasze oczy zgasną i staniecie się żywym trupem jeszcze podczas waszego ziemskiego życia.

Kultura seksualna powinna zostać częścią ogólnej kultury społecznej. To co obecnie obserwujemy stanowi tamten etap upadku moralnego społeczności, jaki istniał za czasów Sodomy i Gomory. Możliwe że słyszeliście co się stało z tymi miastami.

Wszyscy ludzie znajdują się na różnych poziomach rozwoju ewolucyjnego. Bardzo niewielki procent ludzi jest zdolnych od urodzenia poprawnie obchodzić się z energią Boską. Są to dziewice Sanat Kumary. Ci ludzie są w istocie bardzo wielkie inkarnacjami lub częściowo wcielonymi. Inny ludzie są w stanie kontrolować swoją energię seksualną i utrzymywać ją w określonych granicach. Żeby to robić, powinni oni zostać uświadomieni do czego prowadzi niepotrzebne wykorzystywanie energii seksualnej. Wszystkie stereotypy zachowań waszej społeczności i kultury masowej nie umożliwiają stworzenia poprawnych wzorców w tej dziedzinie. Dlatego potrzebne jest wewnętrznie świadome przeciwstawienie się pokusom. I w żadnym przypadku nie należy wykorzystywać tej drogocennej energii do otrzymania przyjemności. Idealnie byłoby wykorzystywać tą energię tylko do poczęcia dzieci.

Mówiłem o dwóch kategoriach ludzi którzy są zdolni całkowicie lub częściowo kontrolować swoją energię seksualną. Pozostali ludzie, niestety, w tej kwestii upadli niżej nawet niż zwierzęta, bowiem to co jest dopuszczane w środkach masowego przekazu informacji, w Internecie, nie da się nazwać w żaden inny sposób poza pełnym upadkiem moralności.

Najbardziej jasna energia, która czyni was podobnymi do Boga, jest w umysłach ludzkości związana z rozpustą i z czymś nieczystym.

W waszych umysłach należy zaprowadzić porządek. Powinniście w tej kwestii oddzielić to co Boskie od tego co szatańskie. Powinniście oddzielić ziarna od plew, przede wszystkim w tej kwestii, ponieważ największe skrzywienie Boskiej energii na świecie jest związane właśnie z wszelkimi możliwymi seksualnymi skrzywieniami.

Cieszę się że udało mi się udzielić wykładu na ten ważny temat. Będę jeszcze bardziej radosny jeśli wśród ludzi którzy przeczytają ten mój wykład znajdzie się wystarczająca liczba jednostek którzy przejawią stanowczość i upór oraz znajdą w siebie siły aby podporządkować swoje pożądanie i wywyższyć swoją energię Kundalini jako znak waszej wierności dla Woli Boga.

JAM JEST Serapis Bey.

 

© Tatiana Mikuszyna, 2009r