Potrzebni są bohaterzy ducha!

Władca Mikołaj Roerich

4 grudnia 2009 roku

JAM JEST Mikołaj Roerich przyszedłem do was po to, żeby dać swoje kolejne przesłanie. Wiele zmieniło się od czasu naszego ostatniego spotkania. Zmieniło się nie na lepsze.

Niełatwo obserwować niewzniesioną ludzkość z poziomu wzniesionego stanu świadomości. Jak wielu błedόw i niepowodzeń można by było uniknąć, jeśliby ludzkość przysłuchiwała się do choćby jednej setnej tego, co dajemy w naszych dyktandach i przesłaniach.

Czasem mam potrzebę nie do wytrzymania zejścia w ciało po to, żeby naprawić wiele przykrych zakłόceń, ktόre tką na przyszłość nieuchronność najgorszego gatunku.

Obserwowałem, na ile to jest możliwe, za rozwojem posłannictwa w Rosji. Obserwowałem reakcje ludzi Rosji na nasze przesłania. Miłowałem nadzieję, że dla Rosji i całego świata dzięki łasce Niebios będzie otworzona łatwiejsza droga. Widoki na taką przyszłość są prawie stracone. Nie wiem, co mogłoby zajść, żeby ta szansa powrόciła i przekształciła się w długie piękne lata na Ziemi, podczas ktόrych w ciała mogą zejść przepiękne dusze obdarzone w talenty i ktόre dokonały w przeszłości wiele sławnych czynόw.

Kiedy przyjechaliśmy z przesłaniem Mahatmόw i szkatułą świętej ziemi do kierownictwa komunistycznej Rosji, ani na chwiłę nie wątpiliśmy, że nasza misja się powiedzie, nas wysłuchają i przed Rosją otworzy się jasna przyszłość, możliwa dopiero wtedy, gdy władza w Rosji uzna Władcόw Szambali i ich Boskie kierownictwo. Byliśmy pewni zwycięstwa i z tą radością jechaliśmy do Moskwy.

Wielkim ciosem dla mnie stało się to, że nas nie wysłuchano, lecz prόbowano aresztować.

Nieszczęście czeka na rząd i narόd, ktόre nie akceptują posłannikόw Władcόw. Ciemnośc ogarnęła Rosję na długie długie lata.

Dzięki łasce Niebios nowa szczęśliwa wieść przyszła do Rosji, nowy posłannik przyniόsł tę wieść w 2005 roku. Wszystko zaczęło zmieniać się w Rosji, zaświtał świt, powiał świeży wiatr, zmiatający kurz i słońce oświeciło zapleśniałe zakamarki ludzkiej świadomości.

Pojawiło się tak wiele nadziei. I wszystko się powtόrzyło. Niepowodzienie goniło niepowodzenie. Zwątpienia i gadania, sądy i plotki. To wszystko przecięło strumień Boskiej możliwości i ciemność znowu wzięła gόrę nad Rosją.

Szkoda wydatkowanych wysiłkόw. Szkoda tej energii, ktόrą podlewano chwasty zamiast kwiatόw Boskiej świadomości.

Treść mego dyktanda nie jest za radosna. Nie może być radości tam, gdzie mrok zwytężył Światło.

Jedyna szansa, ktόra nadal jest dostępna, to możliwość wzrastania Boskiej świadomości w umysłach i sercach ludzi.

Proszę, mimo że mrok, kakafonia i chaos, zdołajcie znaleźć pokόj w waszym sercu. Zdołajcie podnieść się nad świecką prόżnością i otaczającym mrokiem i powiedzcie:

“Nie, nie zatrzymam się! Nic mnie nie zatrzyma! Idę do Boga i żadne utrudnienia i niepowodzenia świata nie są w stanie zatrzymać mnie!

Rozżarzę ogień w moim sercu! Nigdy nie zawrόcę! Będę iść naprzόd i nic nie zatrzyma mnie, ponieważ idę z Bogiem!"

Wiele oddanych i szczerych serc znajduje się we wcieleniu. Ich Światło czasem na tyle potężnie płonie w mroku świata, że wydaje się, iż wszystko jeszcze może zostać odmienione. Wszystko może zawrόcić na pomyślną drogę.

Jeśliby te rozproszone płomienie zjednoczyć w jedynym zrywie i utkać płόtno, na ktόrym można by było odtworzyć poprawne i słuszne wzorce przyszłości.

Tak chciałbym wam pomόc. Kiedy byłem wcielony, malowałem swoje płotna po to, żeby piękno wypełniło świat. Byłem przekonany, że gdy w świecie pojawi się sporo poprawnych wzorcόw, ich wibracje będą w stanie stłumić każde wibracje mroku, śmierci i chaosu.

Nawet teraz jestem pewien tego. Uważam, że propaganda poprawnych przykładόw we wszystkich sferach życia wyciągnie ludzkość z bagna strachόw, prόżniactwa, przygnębienia i depresji.

Tak wiele istnieje poprawnych wzorcόw we wszystkich dziedzinach sztuki. Sporo jest poprawnych systemόw wychowania i szkolenia.

Wystarczy mieć oświeconych kierownikόw na szczeblu państwowym albo nawet lokalnym, żeby poprawne wzorce zostały szeroko zastosowane. Nie potrzeba pobłażać najniższym ludzkim instynktom. Przez to tworzymy najbardziej nieporządaną przyszłość dla naszych potomkόw.

Tylko czyste wzorce! Tylko piękno ma zająć pierwsze miejsca we wszystkich mediach, a zwłaszcza w telewizji i Internecie.

Wszystko można jeszcze naprawić! Potrzebni są bohaterowie ducha! Portzebni są twόrcy i kreatorzy!

Jestem gotόw pomagać każdemu, kto wezwie moją obecnośc, żeby pomόc wprowadzać piękno do waszego świata.  

Byłem dzisiaj z wami. Jestem zawsze z wami w moim sercu!

JAM JEST Mokołaj Roerich.

© Tatiana Mikuszyna