Nauka o pokonaniu konfliktów

Gautama Budda

1 lipca 2009 roku

 

JAM JEST Gautama Buda, przybyłem znów poprzez naszego posłannika.

Z radością i wielkim zadowoleniem przypatruje się twarzom wielu z was podczas czytania moich przesłań. Szczególna łączność tworzy się podczas waszego dostrojenia się. Gdy wasze wibracje podwyższają się podczas czytania naszych przesłań i nadchodzi harmonia, wtedy subtelny świat zbliża się i dosłownie wchodzi do was jak przez drzwi.

Trzymajcie ciągłe tą harmonię a wiele problemów które znajdują się przed waszą społecznością, same się rozwiążą.

Uwierzcie mi i mojemu doświadczeniu: cała sprawa polega na poziomie wibracji, która jest w stanie utrzymać ludzkość.

Dzisiaj tematem naszego wykładu będzie to, jak osiągnąć zrozumienie pomiędzy ludźmi, przynależącymi do różnych kierunków. Dotyczy to nie tylko ruchów religijnych, lecz i ruchów politycznych, różnych sfer działalności społecznej, w biznesie.

Pomiędzy ludźmi bardzo rzadko panuje pokój i spokój. Jak z reguły, interesy ludzi się zderzają, i stanowi to przyczynę konfliktów a nawet wojen. Jak pokonać stan konfliktu i wrogości, które są właściwe waszemu światu i stanowią jedną z jego cech charakterystycznych dzisiejszego czasu.

Nie bez powodu na początku dzisiejszego wykładu wspomniałem o wibracji. Wszystko w waszym świecie określa się poziomem wibracji. Taka dziedzina jak stosunki międzyludzkie również określa się poziomem wibracji. Co to za słowo magiczne, od którego zależą wojny i konflikty i im sprzyjające rozwiązania?

Jest mi bardzo trudno wyjaśnić wam to pojęcie korzystając z terminologii której używacie i która jest wam znana.

Wyobraźcie sobie rybę wyrzuconą na brzeg. Jest ona wyciągnięta ze swojego zwyczajnego środowiska i odczuwa najtrudniejsze minuty swojego życia. Każdy z was gdy natrafia na miejsce nie odpowiadające jego wibracji podobny jest do tej ryby wyrzuconej na brzeg.

Każdy człowiek stanowi swój skomplikowany układ. Składa się on nie tylko z ciała fizycznego lecz również z bardzo subtelnej jednakże materialnej substancji. Wszystko określa się poziomem rozwoju świadomości człowieka. Ludzie różnią się jeden od drugiego nawet na poziomie DNA, na poziomie genów i chromosomów. Czy znane są wam te terminy?

A więc, każdy człowiek niesie w sobie określoną składową energetyczną. Każdy człowiek posiada taki czy inny potencjał wewnętrzny który pozwala mu mieć taką czy inną przeważającą częstotliwość, która jest jemu właściwa.

Wasze ciało na przykład może określać podstawową częstotliwość wibracji. Wolicie taką czy inną żywność. I wasza żywność którą wolicie i spożywacie w takim czy innym stopniu określa wasz poziom wibracji. Na przykład jeśli spożywacie mięso i w ogóle bardzo nie odróżniacie rodzaju jedzenia, to z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć że wasza wibracja jest bardzo niska. Na poziom waszej wibracji wpływa nie tylko żywność, lecz i otoczenie, sytuacja, miejsce w którym żyjecie. Osobiście dlatego i mieszkacie w takim miejscu, żeby wasze wibracje mniej więcej odpowiadały temu miejscu.

Wasze wibracje mogą zmieniać się bardzo w ciągu waszego życia. Wtedy gdy postanawiacie stać się wegetarianinem, rezygnujecie z papierosów, alkoholu słuchania nieodpowiedniej muzyki, to wasze wibracje nie natychmiast lecz stopniowo zaczynają się zmieniać. Czujecie się wtedy niekomfortowo we wcześniejszym, starym towarzystwie. Jakby was wypychano z towarzystwa, w którym pracujecie. Wszystko to jest sprawą wibracji. Przestajecie odpowiadać średniej wibracji wszystkiego co was otacza i zmusza to was do poszukiwań innej pracy, innego towarzystwa.

Różnica w wibracji jest u podstawy każdego konfliktu. Może powiecie że karma jest u podstawy każdego konfliktu. Wasza karma jest związana z waszym poziomem wibracji. Człowiek posiadający wystarczająco wysoki poziom wibracji posiada znaczny procent odrobionej własnej karmy. Istnieje również takie pojęcie jak karma grupowa, karma rodzinna, karma krajowa, karma planety. Nie możecie uciec przed odrobieniem tego rodzaju karmy. Nawet jeżeli człowiek osiągnął pewne wyniki w odrabianiu swojej własnej karmy, on zaczyna „wypadać” z ogólnego otaczającego tła wibracyjnego - skąd znów powstają konflikty.

Są one nieuniknione na określonym etapie rozwoju ludzkości.

Różnica w wibracji na poziomie podświadomym wymusza bezbłędnie określać, kto jest blisko was w wibracji, a kto się odróżnia. Jeżeli wasze wibracje są wyższe niż średni poziom, to was „wypychają” ze społeczności, tak jak woda wypycha piłkę na powierzchnię.

A więc, konflikty są nieuniknione w społeczności. Lecz konflikty są nieuniknione w społeczności do chwili w której społeczność znajduje się na bardzo niskim poziomie wibracyjnym. Wtedy gdy średni poziom wibracji społeczności ludzkiej się zwiększy, zachodzi załagodzenie sytuacji konfliktowych. Na początku zjawia się możliwość uniknięcia wojen poprzez rozmowy, a wtedy i same konflikty przestają mieć zbyt negatywny, niszczący charakter.

W ludzkiej społeczności nie ma innej drogi poza tą której uczą was Wywyższeni Nauczyciele. Nie trzeba bronić waszych przekonań za pomocą siły. Pora przejść na inny poziom świadomości gdy każdy konflikt można rozstrzygnąć na drodze pracy wewnętrznej nad sobą przez każdego członka społeczności.

Jeżeli każdy członek społeczności nie posiada problemów wewnętrznych, nie posiada negatywnej energii która tkwi w aurze to żaden zewnętrzny mąciciel i żaden zewnętrzny wróg nie będzie mógł nawet podejść do was.

Wszyscy jesteście kamyczkami, leżącymi na brzegu oceanu Boskiej Mądrości. Nadchodzące fale podobne są do nadchodzących coraz nowszych cyklów kosmicznych, które wyszlifowują wasze aury. Przejdzie jeszcze jakaś liczba cyklów kosmicznych i wasze aury będą absolutnie świetne, delikatne, o jasnych kolorach.

Wszystkie wady i wszystkie niedoskonałości mogą zostać pokonane. Istnieje droga do rozwiązania problemu ludzkiej społeczności. Droga ta leży na powierzchni. Tylko właściwe dla ludzi lenistwo i nieposłuszeństwo wciąż zmuszają was odczuwać cierpienia.

Jestem radosny udzielając wam Nauki o pokonaniu konfliktów.

JAM JEST Gautama Buda.