Wniosek do którego dojdziecie podczas tego wykładu, możliwe że będzie dla was najważniejszym krokiem w tym waszym wcieleniu.

JAM JEST TEN, KTÓRY JEST

29 czerwca 2008 roku

JAM JEST TEN, KTÓRY JEST. Moja obecność w tobie jest maksymalnie możliwa po to by przekazać to co trzeba.

Moja obecność w tobie jest maksymalnie możliwa po to by przekazać nie tylko słowa lecz również energię.

Czym jest energia przychodząca podczas (czytania) dyktand? Jest to zmiana stanu dookoła, jaka zachodzi dzięki pracy czakramów. Maksymalne otwarcie czakr umożliwia maksymalną wymianę energii pomiędzy oktawami. Wtedy gdy czakry maksymalnie przewodzą Boską energię, dochodzi do osadzania się Światła w promieniu wielu kilometrów z miejsca odbioru przesłania. To osadzanie się Światła jest w stanie z czasem uzyskiwać możliwości z przestrzeni.

Zmiany wibracji któregokolwiek miejsca na kuli ziemskiej zachodzą właśnie w podobny sposób. Znajduje się człowiek zdolny służyć jako przewodnik Boskiej energii. I poprzez niego zachodzą zmiany wibracji miejsca gdzie on zamieszkuje. Z czasem wibracja tego miejsca przyciąga ludzi posiadających podobne wibracje. W taki sposób zachodzi zmiana historii. Takim sposobem zmienia się czasem przyszłość/przeznaczenie całej nacji.

Przejaw wysokich wibracji dla planety prowadzi do harmonii/współbrzmieniu z Wyższymi światami. I w takim miejscu tworzy się przestrzeń, harmonijna/współbrzmiąca z Wyższymi światami. Jeśli jeden człowiek jest w stanie wypełniać przestrzeń wokół siebie Światłem, to można wyobrazić sobie jak efektywnie będzie zachodziła zmiana planu fizycznego, gdy wielu nosicieli światła będzie służyć jako przewodnicy Boskiej energii na świecie.

Dążeniem Wywyższonych Synów związane jest właśnie z tym by stworzono na Ziemi takie miejsca lub osady, w których byłoby możliwe wprowadzić takie normy zachowania i normy moralne, które panowały w starożytnych czasach gdy ludzkość znajdowała się w młodym wieku i nie istniał grzech.

Teraz nastał czas gdy ludzkość świadomie powinna powrócić na ten poziom wibracyjny, z którego doszło do upadku.

Sprawa nie w tym że upadek zawierał w sobie zło. Upadek w tamtym etapie historii ludzkości miał miejsce i dzięki temu ludzkość mogła uświadomić siebie. Dzięki tamtemu etapowi ludzkość dostała popchnięcie do rozwoju swojej świadomości.

Teraz pozostała do zrobienia mniejsza praca. Potrzeba świadomie, odczuwając potrzeby ewolucyjne powrócić do tamtego poziomu świadomości, jaki posiadali Adam i Ewa. Do upadku, do chwili, w której zaszło zaniżenie wibracji.

Nastał etap gdy świadomość ludzkości powinna wyrosnąć i osiągnąć taki poziom, przy którym dojdzie do naturalnego podwyższenia wibracji całej tej warstwy energetycznej w której istnieje cywilizacja ludzka Ziemi. Czym spokojniej i równomierniej zajdzie ten proces, tym większa liczba ludzkich jednostek będzie kontynuowała swój rozwój na nowym poziomie energetycznym. Dlatego teraz dosłownie trwa bitwa o każdą duszę.

Są dusze, które są zdolne iść dalej rozwojem ewolucyjnym, są też takie które rezygnują z dążenia drogą ewolucji.

Zadanie oddzielenia ziarna od chwastu nie jest możliwe w ludzkiej świadomości. Dlatego bo ludzka świadomość ocenia rozwój ludzkiej jednostki na podstawie ilości bogactw pieniężnych i materialnych jakie ona posiada.

Boska logika nie ma nic wspólnego z ludzką logiką. Dla Boga wszyscy są równi: bogaci, i nędzarze, ignoranci, jak i najbardziej intelektualnie rozwinięte jednostki. Przed Bogiem wszyscy są równi. I gdy nadejdzie godzina, o której pisano w wielu świętych księgach, zajdzie to co zwane jest sądem. Lub oddzieleniem ziarna od chwastu. I sądzeni będą wszyscy na podstawie dzieł jakich dokonali. Jeżeli przez kolejne żywoty i wcielenia jedynie intencja w waszym życiu było osiągnięcie chwały, bogactwa i honoru, jeżeli robiliście to wszystko po to by wywyższyć się kosztem bliźniego, to trudno będzie uznać was godnymi do dalszej ewolucji. Jeżeli dzieliliście się ostatnim skrawkiem chleba z potrzebującymi, jeżeli nie myśląc o sobie działaliście na korzyść wspólnego dzieła, jeśli trudziliście się na Wspólne Dobro nie oszczędzając swego życia, to Boskie cechy które wypracowaliście przy tym, będą uznane jako wystarczające do tego żeby wasza dusza kontynuowała ewolucję na nowym poziomie energetycznym.

Nikt nie zna godziny o której nadejdzie ten sąd. Dlatego zawsze uprzedzamy was żebyście byli gotowi.

Ponieważ przygotowanie waszej duszy dokona się nie gdzieś w dalekiej przyszłości, lecz idzie pełnym biegiem już teraz.

Nie mają znaczenia niewielkie wady i błędy. Znaczenie ma ogólny wektor ukierunkowania jednostki. Niektórzy z was bardzo się zdziwią gdy wszystko się zacznie. Ponieważ ci którzy są z waszego punktu widzenia nieudacznikami i całkiem bezużytecznymi ludźmi będą chodzić w białych ubraniach, obsypanych szlachetnymi kamieniami (klejnotami). A ci którzy w życiach ziemskich posiadali drogie ubrania i nakładali na palce brylanty, nie wiadomo czy w ogóle otrzymają dostęp do tego Królestwa, które nadchodzi.

Dziś odbył się bardzo ważny wykład. Wniosek do którego dojdziecie podczas tego wykładu, możliwe że będzie dla was najważniejszym krokiem w tym waszym wcieleniu.

W udzielonym przesłaniu namawiamy do tego by popchnąć duszę do zmiany poglądu na kryteria istniejące w społeczeństwie

JAM JEST TEN, KTÓRY JEST zawsze z wami na waszej Drodze.

Tatiana Mikuszyna, 2008