Przykazania

JAM JEST TEN, KTÓRY JEST

8 stycznia 2008 roku

JAM JEST TEN, KTÓRY JEST, JAM JEST Istniejącym który mówił do Mojżesza z krzewu który płonął ogniem, a nie spłonął od niego [1].

JAM JEST mówię teraz do was, wcielonych na Ziemi.

JAM JEST przybył dać wam Testament i odnowić Testament dany w czasach Mojżesza.

Wiecie iż zawsze byli ludzie którzy trzymali się prawdziwej Wiary i poprzez tych ludzi przemawiał sam Bóg. Bóg mówi wtedy gdy jest konieczność skorygowania ewolucji. Wtedy gdy nierozumne dzieci nie słuchają rozkazów z góry.

Oto i Ja przybyłem pomóc wam zrozumieć iż nie możecie dłużej nadużywać waszego Boskiego ognia, płomienia, energii znajdującej się w waszych sercach.

Ileż to można czekać?

Nie – mówię wam iż czas czekania upłynął (się skończył) i teraz powinniście rozważyć ponownie swoje poglądy o życiu i określić to co najważniejsze w waszym życiu, z powodu którego istniejecie.

Przestańcie rozpraszać się zewnętrznym blaskiem dnia. Przybyłem rozmawiać z wami poważnie.

JAM JEST ogniem trawiącym i Ja mówię wam iż od tej chwili każde wasze działanie dokonane niezgodnie z Boskim Prawem będzie powracało do was dziesięciokrotnie pomnożone.

Tym sposobem karma za wszystkie dokonane przez was niesprawiedliwe uczynki będzie pomnożona wam dziesięciokrotnie poczynając od dnia dzisiejszego.

Przypominam wam jak powinniście zachowywać się:

Na pierwszym miejscu w waszym życiu powinien być Bóg i przestrzeganie Jego Prawa.

Nie będziecie już dłużej mieć w swoim życiu żadnej rzeźby ani żadnego obrazu [cudzych bogów], którym się kłaniacie poza Bogiem.

Nie powinniście postępować wobec innych w sposób w którym nie chcielibyście żeby postępowano wobec was.

Nie powinniście dokonywać żadnych uczynków które są sprzeczne/niezgodne z Boskim Prawem istniejącym w tym wszechświecie.

Pierwsze najważniejsze przykazanie – to Miłość wobec bliźniego i nie tylko wobec swojego bliskiego lecz wobec całego Stworzenia, do wszystkiego co zostało stworzone przez Boga: do kamienia, rośliny, wszelkich zwierząt i fauny. Nie będziecie robić szkody przyrodzie. Nie będziecie robić szkody Ziemi.

Powinniście Kochać całe Stworzenie.

A najbardziej ze wszystkiego powinniście przestrzegać w swoim sercu Prawa moralnego: Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, nie kłamać, nie zazdrościć, być szczerym i prawdziwym.

Zakazuje wam na zawsze czynić takie grzechy jak zabijanie ludzi czy zwierząt. Nie wolno zabijać pod jakimkolwiek pretekstem.

Pamiętajcie o karmie która poczynając od tego dnia po moim uprzedzeniu wzrasta dziesięciokrotnie.

Wasza dobra karma, wasze dobre dzieła/uczynki, również będą pomnożone dziesięciokrotnie.

Przybyłem przypomnieć wam o Testamentcie który dałem Mojżeszowi i wszystkim prorokom z przeszłości.

Mówię wam teraz Moje Słowo żebyście mogli lepiej zrozumieć to co było pisane i przepisywane w piśmie świętym oraz wykrzywiane przez przepisujących.

Teraz jest nowy czas i wasze obowiązki przed Bogiem i przed całym Stworzeniem wzrastają wielokrotnie.

Nie zapominajcie o tym co zostało powiedziane przeze Mnie. Postawcie tekst tego przesłania na widocznym miejscu i czytajcie je ponownie.

Powinniście znać na pamięć Moje Przykazania.

Nie możecie dłużej zajmować się niegodnymi Boga dziełami. Nadszedł koniec Mojej cierpliwości.

JAM JEST TEN, KTÓRY JEST. Om

[1] Wyjścia 3:1-4

© Tatiana Mikuszyna, 2008