Przybyłem zniszczyć wszystkie dogmaty w waszej świadomości.

Pan Sziwa

5 stycznia 2008 roku

JAM JEST Sziwa!

Przybyłem!

Jak długo nie udostępniano nam możliwości obcowania poprzez naszego posłannika.

Jestem zawsze do waszej dyspozycji, lecz wasz świat niestety nie może mnie czuć za bardzo. Są wierni służący mi, lecz ich jest niewielu i mieszkają w moich ulubionych Indiach.

Wyjątkowo rzadko mogą znaleźć się wśród ludzkości na zachodzie ludzie którzy są mi wierni i którzy odbierają moje energie i wibracje.

Moje energie i wibracje są bardzo trudno znoszone przez was. Ponieważ ja cały jestem w ciągłym ruchu. Jestem i ogniem i wodą i powietrzem. Cały jestem w nieustającym ruchu, w nieustającym tańcu.

Wygląda na to że możemy rozpocząć dzisiejszy wykład. Trochę się uniosłem. Mówiłem o moim stanie. A teraz będziecie mogli lepiej odebrać informację której wam udzielę.

Jesteśmy szczęśliwi iż udało się kontynuować swoją pracę poprzez naszego posłannika w Rosji. Zawsze mówiłem że ten kraj posiada ogromny i wciąż nierozwinięty duchowy potencjał.

Rosja jest jak panna gotowa do pójścia za mąż. Dlatego różne duchowe ruchy i nauki próbują osiedlić się w jej domu. Lecz Nauka która powinna przyjść do Rosji i pozostać tam dopiero zapuszcza tam swoje korzenie. Ziarno jest wciąż w ziemi a kiełków nie wydać.

Najważniejszy proces jednak się odbył. Ziarno posiano, ziemię nawieziono i nawodniono.

Teraz pozostaje nam tylko czekać na kiełkowanie: gdy w świadomości obywateli Rosji wykiełkuje nowa świadomość.

Dokonaliśmy ogromnej przygotowawczej pracy. Zniszczyliśmy dogmaty starych religii i ochroniliśmy Rosję przed przeważającą liczbą różnych wątpliwych duchowych mężów.

Mimo całej niepewności, Rosja posiada wrodzona wybiórczość i czystość. Dlatego czekamy i uważnie obserwujemy wszystkie procesy zachodzące w tym państwie.

Nowa świadomość i nowa duchowa Nauka nadejdą cicho i niezauważenie i zaczęło się to już przejawiać.

Nie nadejdzie ona hałaśliwie z grzmotami poprzez jednego człowieka czy organizację. Nowa duchowa Nauka nadejdzie poprzez serca ludzi którzy mieszkają w tym wielkim kraju.

Nie myślcie że czas jeszcze nie nadszedł i nic się nie wydarza. Wszystkie najważniejsze procesy przygotowawcze już zaszły i na planie subtelnym i na planie fizycznym.

Setki i tysiące ludzi zostało przez nas przygotowanych do przyjęcia nowej świadomości, nowego myślenia, nowej Nauki w swoich sercach.

Naczynia są gotowe. A my staramy się wlać do każdego gotowego naczynia tyle energii, ile ono może pobrać.

Gdy napełnimy naczynia tych niewielu, wielu innych będzie mogło dotknąć naszej Nauki i pić prosto z naszego Światła, spotykając się i obcując z nami Wywyższonymi Nauczycielami.

Możemy dojść bardzo blisko do miejsc w Rosji które są wciąż wolne, czyste i nie są zasiedlone. Rosja jest bogatym krajem. Możemy uczynić ten kraj dziesięć, stukrotnie bardziej bogatym po tym jak nasza Nauka przeniknie świadomość krytycznego procentu populacji tego kraju. Całe państwo rozkwitnie i zastygnie w oczekiwaniu cudu, cudu o jakim wszyscy wiedzą że nastąpi i którego wszyscy oczekują.

Cud ten duchowego odnowienia i duchowego wyrastania pojawi się tak szybko, jak pojawia się kiełek bambusu spod ziemi. Wiecie iż bambus śpi bardzo dugo w ziemi, powiększając swój układ korzeniowy, lecz nadchodzi moment i wyrastanie dokonuje gwałtowny skok wyrastając kilka metrów do góry w ciągu kilku dni.

Właśnie tak stanie się w Rosji. Śpi ona i zachowuje swój dziewiczy stan świadomości dopóki nie nastąpi moment w którym wykiełkuje ziarno posiane przez nas poprzez tego posłannika i jeszcze wielu innych.

Jedyna Wiara i jedyna Nauka istniejąca kiedyś na tej planecie Ziemi – to Nauka której udzielaliśmy my, Wywyższeni Nauczyciele. Wierzenia i ruchy nazywano różnymi sposobami, deformowano sens tego co dawano, lecz zawsze udzielaliśmy tej samej Nauki.

Nastała chwila gdy wszyscy powinniście wywyższyć się ponad dogmaty i ramy religii, w które wierzyliście stulecia. Powinniście wywyższyć swoją świadomość tak bardzo, iż wszystkie ramy i przegrody przestaną istnieć w waszej świadomości. Powinniście wspiąć się na ten stopień z którego widać nie tylko jedność wszystkich istniejących na świecie religii lecz również jedność wszystkich ludzi zamieszkujących kulę ziemską.

Przeszkadza wam tylko ograniczoność świadomości.

Przybyłem zniszczyć wszystkie dogmatów w waszej świadomości oraz wszystko co przez stulecia przeszkadzało wam zobaczyć twarz Boga, namalowaną nie na ścianach kościołów, lecz na gwiaździstym niebie, na chmurach...

Przybyłem zniszczyć wszystko co może być zniszczone w waszej świadomości, nie naruszając waszego rytmu życia.

Wciąż nie jesteście w stanie znieść zbyt dużo energii.

Byłem z wami w tym dniu! JAM JEST Sziwa!

© Tatiana Mikuszyna, 2008