Ważne przesłanie

Obecność Jedynego

28 grudnia 2007 roku

JAM JEST Obecność Jedynego. JAM JEST wyjątkowo rzadko przybywam do niewywyższonej ludzkości.

Krąg moich trosk i środowisko mojego obcowania znajdują się daleko poza granicami waszych interesów oraz wibracji  które są właściwe waszemu światu.

Jednak jestem tu. Moje przybycie spowodowane jest ważnością wydarzeń…

Przybywam do tego żeby zapewnić was o tym że Ziemia, jako planeta w całości i te jej sfery które są wam zbliżone, będzie ustawiona na nowym poziomie energetycznym. Przybywamy po to żeby przygotować waszą świadomość do tego Wielkiemu Przejścia.

Zrozumcie, wystarczy żeby niewielki procent populacji planety Ziemia dostał nowe wyobrażenia i poszerzył swoją świadomość do odpowiedniego poziomu, a cała planeta jako całość będzie objęta nowym sposobem myślenia i nowymi wibracjami. O ile wcześniej proces ewolucji zachodził stopniowo, i ten oszczędzający was proces był podtrzymywany przez waszych ziemskich Nauczycieli, to obecnie postanowiliśmy zaryzykować i dokonać skoku w postaci przejścia na nowy poziom energetyczny.

Nie bójcie się, skok ten nie będzie na tyle globalny żeby doprowadzić do zniszczenia wszystkich żywych na planecie.

Będzie to raczej podobne do lekkiego zachęcania, troskliwego popchnięcia dziecka do nowego życia.

Wielu z was i tak nie są zdolni do samodzielnego rozwoju. Wielu z was ma nadzieję że tak jak wcześniej wszystkie zmiany przejdą kolo nich i będą oni mogli zachować swoje stare nawyki oraz poprzedni poziom swojej świadomości.

Jednak przybyłem po to by zniszczyć ten stereotyp waszej świadomości. Uwierzcie mi, iż jakbyście się nie starali utrzymać swoje wcześniejsze dogodne i nie wymagające troski pozycje, nastała pora gdy powinniście wyjść poza obecne własne ramy i granice.

I gdy proces zmian zajdzie, ze zdziwieniem będziecie opowiadali sobie nawzajem jak żyliście wcześniej na poprzednim poziomie świadomości. A gdy będziecie oglądać filmy z nośników fizycznych i słuchać muzyki charakterystycznej dla obecnej cywilizacji, nie będziecie wierzyć swoim uszom i oczom. Tak bardzo to co właściwe jest cywilizacji Ziemi obecnie, będzie różniło się od tego co dostaniecie w przyszłości.

Jest to proces naturalny. Wtedy gdy dorastacie, wiele rzeczy wydaje się wam istotnymi i ciekawymi. Gdy doroślejecie ze zdziwieniem patrzycie na swoje wcześniejsze zainteresowania.

Wszystko w tym wszechświecie dobiera się na podstawie prawa zgodności wibracji. I gdy wasze wibracje wzniosą się, wszystkie wasze wcześniejsze zainteresowania wydadzą się wam zbyt dziwne i bezsensowne.

Uwierzcie mi i mojemu doświadczeniu w przeprowadzeniu pozostałych cywilizacji na nowy poziom energetyczny.

Ze zdziwieniem obserwuje wiele zjawisk w waszej cywilizacji. Są u was ogromne/wielkie kontrasty. Wysokie wibracje, wyższe wzorce w sztuce, muzyce, malarstwie, poplątane są z nisko wibracyjnymi i wyjątkowo niskimi wzorcami. Wasza świadomość jest w stanie pomieszać tak bardzo rzeczy z różnych planów. Możecie wibrować na różnych poziomach energetycznych.

Cóż, oznacza to tylko tyle że będzie wam łatwiej przyzwyczaić się do nowego stanu energetycznego. I będzie wam łatwiej wejść do nowej epoki rozwoju waszej świadomości.

Przybyłem z zadziwiającym uczuciem zwycięstwa w swoim sercu. Przeczuwam radość waszych dusz z wyzwolenia się z masy niepotrzebnych starych rzeczy i chłamu przeszłości.

Cieszę się, iż w końcu wyzwolicie się z wielu przyzwyczajeń z przeszłości i będziecie mogli dołączyć do uświadomienia kosmicznej harmonii, będziecie mogli dołączyć do Jedności tego wszechświata i będziecie mogli stanąć na równi z cywilizacjami które rozwijają się stabilnie zgodnie z Boskim planem.

Jak rozumiecie, zmuszeni jesteśmy wmieszać się w działanie prawa wolnej woli i trochę ograniczyć waszą wolną wolę. Jednak podjęte środki są tymczasowe i wymuszone, mam nadzieję iż jako całość cywilizacja ludzka planety Ziemia nie ucierpi i będzie mogła rozwijać się obiecująco i stabilnie.

Rozumiem, że moje dzisiejsze przesłanie może wywołać u niektórych z was niepokój a nawet szok.

Bardzo bym chciał żebyście się nie bali lub zaczęli zaopatrywać w produkty jako zapas na przyszłość.

Nic z tego co może przewidzieć wasza świadomość nie zajdzie, ponieważ wszystkie zmiany odbędą się bardzo lekko i na planach Istnienia do których nie macie dostępu.

Nie macie się czego obawiać. Zaopiekujemy się wami. Cała Hierarchia rozumnych kosmicznych istot wiernie służy wielu cywilizacjom, istniejącym w tym wszechświecie, w tym waszej ziemskiej cywilizacji.

Nasza decyzja została uchwalona przez Radę Karmiczną. Wyższa Rada tego wszechświata udzieliła swojej zgody.

Dziś udzieliłem wam potrzebnej informacji. Wszystkie wybory, które musieliście podjąć i o których uprzedzaliśmy was, dokonaliście. Teraz pozostaje tylko czekać kosmicznych terminów i kosmicznych możliwości.

JAM JEST Obecność Jedynego. Om

© Tatiana Mikuszyna, 2007