Nauka o Jedności

JAM JEST TEN, KTÓRY JEST

25 grudnia 2007 roku

JAM JEST TEN, KTÓRY JEST. JAM JEST...

Przybywam, żeby dostroić nasze wibracje. Powinniśmy być Jednością.

Powinniśmy być Jedynością.

Powinniśmy być Jedynościa.

Z kim?

Z czym?

Czemu?

Przypominamy sobie Boski świat i podążamy ku Boskiemu światu. W harmonii tego podążania do Jedności odczuwamy Życie, Jedność, Pokoj, Harmonię... Odczuwamy całkowitą satysfakcję, całkowite nasycenie wszystkich naszych uczuć i pragnień.

Każde inne podążanie do jedności, które ma na celu jednanie z kimś lub z czymś znajdującym się niżej niż Boski poziom jest iluzoryczne lub tymczasowe, jednanie które ludzie wymyślają w swoich umysłach.

Zawsze gdy przywołujecie kogoś by się jednał i zawsze gdy usłyszycie nawołanie do jednania się, zastanówcie się do jakiego poziomu wszechświata należy to przywołanie. Wszystko co żywe na planecie w ostateczności powinno zostać zjednane w punkcie, z którego rozpoczęło się Stworzenie. Dlatego gdy ludzie mówią o jednaniu się oni maja na myśli raczej swoje wyobrażenie o tym. Wzorzec znajdujący się niżej niż plan Boski.

To co powiedziano, nie oznacza iż nie należy mieć dążenia do Jedności, lecz tylko to iż to samo słowo oznacza różne rzeczy w różnych wiadomościach, a Jedność o której mówię, nie ma odpowiednika w waszym świecie.

Dlatego zmuszeni jesteście wykorzystać wzorce i istniejące pojęcia w ograniczonej ludzkiej świadomości.

Dlatego właśnie, nie mówię że nie powinno istnieć dążenie do Jedności, mówię iż istnieją różne poziomy rozumienia tego pojęcia w zależności od poziomu świadomości.

Powinniście stopniowo przechodzić do coraz większej i większej Jedności oraz Jednać się. Proces ten niestety nie może zostać zakończony ani w jednym wcieleniu ani w wielu wcieleniach. Jeśli jednak społeczność nie przechowuje w swojej świadomości drogowskazu, słusznych wzorców, normy zachowania i dążenia, ona się rozchoruje i jest skazana na umieranie.

Dlatego jest bardzo ważne ciągłe odnawianie moralnych i etycznych wzorców społeczności. Społeczność pozbawiona ideałów jest skazana na śmierć.

Zdrowa Społeczność zawsze oznacza obecność wysokich moralnych i etycznych wzorców.

Dlatego nastał czas odnowić testament pozostawiony przez JAM JEST Istnienia, Mojżesza i proroków. Nastała chwila, gdy każdy prawdziwy i wierny powinien zadecydować w swoim sercu: czyj on jest?

Czy zdolny on jest do przeprowadzenia Boskiego Prawa w tym świecie lub dąży do przejawienia anty-prawa, prawa które jest ograniczone w ramach jednej ludzkiej egzystencji?

Każdy ustrój który skupiony jest na zadowalaniu własnych potrzeb i nie jest zdolny wyjść poza ramy otaczającej go iluzji, jest skazany.

Jedynie wy sami możecie dokonać wyboru, jakiego należy dokonać.

Czasu jest niewiele. Jakbyście się nie starali przełożyć moment podjęcia decyzji, każdy z was dokona swojego wyboru.

Każdy wybierze świat do którego podąża. Jeśli podążacie do cielesnego świata i jego grzechotki, skazujecie siebie na zniszczenie razem z tym światem. Żeby kontynuować swoje istnienie powinniście przejść na nowy poziom świadomości, poziom który pozwoli wam poczuć waszą Jedność z każdą cząsteczką Życia.

Gdy zdążycie poczuć w swojej świadomości tą Jedność nawet choćby raz, stajecie się nieśmiertelnymi. Nie umieracie, żyjecie wiecznie, ponieważ zmartwychwstaliście i przeszliście do Wiecznego Życia.

Nauki tej udzielano wielokrotnie. Ukochany Jezus, ukochany Gautama Budda i wielu proroków, zwiastunów i posłanników nauczali tej wielkiej Prawdy.

Lecz do tej chwili tylko jednostki zdolne są odbierać tę Prawdę. Odebrać ją nie poprzez swój umysł, lecz całą swoją istotą w ten sposób żeby Prawda ta weszła do każdej komórki ich ciał i komórka ta przekształciła się na poziomie DNA. Przekształcenie takie będzie dla was oznaką Zbawienia.

Mnóstwo jest ludzi, którzy mówią rzeczy podobne do tych co wam mówię. Istnieje jeden bardzo ważny szczegół, który czyni udzielaną przeze mnie Naukę różną od wielu innych.

Szczegół ten odnosi się do chwili w której gotowi jesteście ofiarować się dla zbawienia świata. Gdy dojdziecie do najwyższego punktu uświadamiania Jedności z każdą cząsteczką Życia, zrozumiecie iż nie jesteście czymś oddzielnym od całego Stworzenia, stanowicie to całe Stworzeniem i jeżeli jedna wasza część umrze, wszystko jedno, dalej Żyjecie.

Gdy osiągniecie w swojej świadomości ten punkt zrozumienia staniecie się naprawdę nieśmiertelni. Staniecie się jednością z Jedności.

Jakby się nie potoczyło wasze kolejne życie, ciągle będziecie pamiętać ta chwilę Prawdy, oświecenia jakie dostaliście przeze Mnie.

Życzę wam wszystkim żebyście dostali to oświecenie w Nowym roku.

Niech Ziemia żyje.

Niech świat będzie dobry.

Niech wszystkie istoty będą szczęśliwe.

JAM JEST TEN, KTÓRY JEST. Om. Om. Om.

© Tatiana Mikuszyna, 2007