Nauka o świadomości Buddy

Gautama Budda

9 lipca 2007r.

 

JAM JEST Gautama Budda, przybyłem znów do was.

Przybyłem do was w tym dniu, opowiedzieć o podstawowej pracy, którą dokonujemy na Ziemi. Podstawa pracy związana jest ze zmianą świadomości ziemskich ludzi. W istocie ta nasza zasada pracy pozostaje niezmieniona w ciągu wielu milionów lat.

Gdy człowiek osiągnie w swojej świadomości poziom Buddy, wszystko wokół niego w życiu osiąga zupełnie inny sens i znaczenie. Ponieważ to, co otacza zwyczajnego człowieka stanowi tylko szereg wydarzeń oraz zmianę myśli i uczuć, natomiast u człowieka typu Buddy stanowi to księgę Życia, którą on może czytać, przekładając stronę po stronie. Gdy osiągniecie poziom świadomości Buddy, dokonujecie w swojej świadomości przejścia do kolejnego etapu rozwoju ewolucyjnego.

Nie udzielam swego przesłania tylko dla buddystów lub tylko tych, którzy wierzą we mnie jako Pana Świata Gautamę Budda. Udzielam je dla całej ludzkości, tych, którzy zdolni są zrozumieć je i zrealizować je w swoim życiu. Ponieważ w rzeczywistości to nie takie istotne jak się nazywa kolejny stopień ewolucji waszej świadomości, istotne jest żebyście wywyższyli się na ten stopień swojego rozwoju ewolucyjnego ponosząc mniejsze straty.

Zwracałem się do was w tym roku [1] w chwili, podczas której Ziemia przechodziła moment krytyczny, kolejnego punktu kryzysowego. Okresowo na Ziemi powstają sytuacje, które wymagają natychmiastowej ingerencji wielu legionów Światła. Zwróciłem się do was po pomoc w tamtym momencie krytycznym, ponieważ należy żebyście zaangażowali swą odpowiedzialność za wszystko, co staje się na planecie Ziemia.

Poziom świadomości Buddy pozwala wam wywyższyć się w swojej świadomości do takiego pojmowania, przy którym ani podział nacjonalny, ani majątkowy, ani polityczny, ani religijny, nie mają dla was żadnego znaczenia. Ponieważ wywyższacie się ponad wszelkie podziały, wytworzone poprzez ludzką świadomość i stajecie się zdolnymi postrzegać tylko Jedność za całą różnorodnością życia.

Ludzie, którzy osiągnęli stan świadomości Buddy w waszym świecie nie mogą na długo pozostać wśród tłumów ludzi. Ponieważ poziom świadomości Buddy oznacza okazywanie pomocy wszystkim ludzkim jednostkom, którzy potrzebują pomocy. I natychmiast, gdy prawdziwy Budda wejdzie do waszych miast, ofiaruje on swój poziom świadomości i oddaje wszystkie osiągnięcia żeby zapewnić pomoc potrzebującym. Tak dużo ludzi w waszych miastach potrzebuje naszej pomocy. Tak dużo klęsk i cierpienia istnieje w waszym świecie. Dlatego właśnie, ci Budda, którzy przychodzą do waszego świata, dokonują aktu samo-ofiarowania się, zanurzając się wśród was, rozpuszczając swoje doskonałe energie w ludzkim oceanie, i w ten sposób wywyższają świadomość ludzkości i pozwalają ludziom uświadomić sobie istnienie Wyższego Prawa, działające w tym Wszechświecie.

Są inne ludzkie jednostki, które przyszły do waszego świata żeby zrealizować połączenie pomiędzy światami. Żeby służyli waszemu światu jako źródło Światła, jako majak, który ukazuje drogę wśród życiowych trudności i zamieszania. Zawsze są ludzie noszący ogień w swoich sercach i gotowi służyć ludzkości. I jeśli uważnie rozejrzycie się wokół siebie, będziecie mogli rozpoznać wśród zwyczajnych ludzkich przejawów poziom świadomości Buddy.

Przybyłem dziś, żeby pomóc wam uświadomić sobie, że wasza świadomość jest plastyczna i w ciągu dnia wielu z was jest zdolnych wywyższyć się w swojej świadomości do poziomu Buddy. Kwestia w tym, żebyście mogli utrzymać ten stan świadomości możliwie najdłużej. Dlatego będziecie musieli zapewnić sobie takie warunki istnienia, które pozwolą wam nawet, gdy stracicie równowagę, znów powrócić do harmonii możliwie najszybciej. Wielu z was odczuwa bardzo wywyższone stany wewnętrznej harmonii i spokoju. Nie ma wiele buddyjskich klasztorów, w których mnisi zdolni są osiągnąć takie wywyższone stany świadomości. Teraz wam potrzeba żebyście poszerzali ten stan i uczynili go prowadzącym w swoim życiu. Zrobić tak żeby nic, co się wydarza w waszym życiu nie mogło wyprowadzić was ze stanu Boskiej harmonii i spokoju.

Powinniście kontynuować robienie podobnych doświadczeń jedno za drugim, ponieważ od tego, w jakim stopniu rzeczywiście możecie zachować ten stan wewnętrznego pokoju i harmonii, zależy ilu osobom wokół was będziecie mogli przekazać ten wasz stan. A od tego ilu ludzi będzie zdolnych stale znajdować się w harmonijnym stanie świadomości, zależy sytuacja na całej planecie. Wszystkie huragany, kataklizmy i klęski żywiołowe są tylko przejawem dysharmonii w świadomości ludzkości jako całości.

Nie możecie obdarować wszystkich świadomością Buddy, lecz możecie przekazać swój stan wewnętrznej harmonii ludziom wokół was. Wasza aura może się poszerzać i ci, którzy znajdują się w jej polu odczuwają na sobie ten wpływ. Wielu wydaje się, że wyszli z właściwym swoim stanem świadomości i próbują zaniżyć swoje wibracje, wykorzystując do tego uniwersalne środki: alkohol, nikotynę, mocną muzykę o przerwanym rytmie. Lecz proces przenikania wysokich wibracji w wasz świat będzie kontynuowany. Jakość świadomości jednostek, które przyjmą na siebie podtrzymywanie harmonii w wielkich miastach będzie się powiększać. Moc waszej świadomości na planie subtelnym będzie powodowała przeciwdziałanie całych tłumów podtrzymujących iluzję. Lecz zawsze pamiętajcie, że wasza siła polega na tym żebyście nie wchodzili w walkę, wypychacie negatywne energie tego świata poprzez swoją mocną Miłość swoich serc, przetapiając poprzez moc tej Miłości negatywne energie w wektor pozytywnie skierowany na harmonię, spokój i Miłość.

Powinniście ciągle być świadomi swojego połączenia z wielką liczbą jasnych dusz na planecie.

Razem tworzycie sieć Światła, która obejmuje całą planetę. W każdym państwie, w każdym zasiedlonym miejscu są ludzie, którzy zechcieli nieść Światło, żeby oświetlić Drogę tym, którzy wciąż błąkają się w ciemności.

Osiągnięcie świadomości Buddy nie jest ostatecznym celem waszego wcielenia. Nie powinniście dążyć do osobistych osiągnięć. Powinniście pomagać tym, którzy potrzebują waszej pomocy. I gdyby przed prawdziwym Buddą stała kwestia: kontynuować zajmowanie się swoim doskonaleniem w Bogu lub ofiarować wszystkie swoje osiągnięcia temu żeby ludzkość kontynuowała swoją ewolucję, prawdziwy Budda będzie ofiarowywał wszystkie swoje osiągnięcia, żeby ziemianie kontynuowali swoją ewolucję. Zdolność samo-ofiarowania się dla Wspólnego Dobra jest cechą wszystkich Budd i Buddysatw z przeszłości i teraźniejszości.

Życzę wam sukcesu w osiągnięciu stanu świadomości Buddy.

JAM JEST Gautama Budda, wasz brat.

 

[1] Gautama Budda mówi o przesłaniu z 7 marca 2007r. “O bieżącej sytuacji na Ziemi”.