Nauka o Przejściu

 

Pan Sziwa

8 lipca 2007r.

 

JAM JEST Sziwa, przyszedłem znów do was!

JAM JEST Sziwa!

Przyszedłem do was w tym dniu! Przyszedłem!

Szczęśliwy jestem dziś, że mam możliwość znów przemówić poprzez mojego posłannika!

Zawsze przychodzę, żeby podtrzymywać połączenie pomiędzy naszymi światami oraz kontynuować wasze szkolenie. Wiecie, iż obecnie nastaje czas, gdy powinniście rozstać się iluzjami waszej świadomości. Wiecie, iż wasze zwycięstwo nad śmiercią jest nieuniknione, jeżeli potraficie wywyższyć swoją świadomość do poziomu waszej nieśmiertelnej części.

Podobni jesteście do rosyjskich drewnianych babuszek. Zawsze gdy otworzycie kolejną lalkę, widzicie nową kolejną. Dokładnie taka sama jest zasada waszego rozwoju. Gdy rozstaniecie się ze swoim ciałem fizycznym, po prostu przechodzicie w swojej świadomości na wyższy poziom wibracyjny. Będziecie przychodzić we wcielenia i będziecie ubierać się w swoje ciała fizyczne dopóki nie nauczycie się ciągle przebywać w wyższym stanie energetycznym.

Dlatego waszym zadaniem jest zmusić swoją świadomość do przejścia na wyższy poziom energetyczny. Ten stopniowy proces jest obecnie po prostu przyspieszany. Opóźniliście się z kosmicznymi terminami i dlatego zmuszeni jesteśmy popychać was.

Naśladujecie nas dopóty potraficie zmieniać swoją świadomość. Gdy zaczniecie, jak się wam wydaje, lepiej rozumieć od nas wiele rzeczy i wybierzecie poszukiwania nowej modnej nauki i praktyki, nie zatrzymamy was. Bardzo jest zabawne obserwować jak wyobrażacie sobie, że jesteście bardzo słynnymi kosmicznymi istotami. Uważacie, iż jesteście wielkimi słynnymi kosmicznymi istotami. Lecz zanim staniecie się rzeczywiście takimi wielkimi kosmicznymi istotami, powinniście ukończyć ziemską szkołę i stopniowo przejść wszystkie etapy Drogi.

Gdy namawiają was do błyskawicznego wywyższania świadomości i przejścia do innego poziomu energetycznego, na waszym miejscu poważnie bym się zastanowił nad rzeczywistością tego co jest proponowane.

Miliony lat obserwujemy rozwój ewolucyjny ludzkości. I wasza świadomość z punktu widzenia osiągnięcia Boskiej Prawdy nie poszła za bardzo do przodu przez ostatnie tysiąclecia. Nie powinniście mylić rozwoju waszego intelektu z rozwojem Boskiej świadomości. Tak jak wcześniej, idzie wam opornie osiąganie prostych Boskich Prawd, dotyczących reinkarnacji i Prawa karmy. Dla was stanowi wielką trudność pokonanie niewielkiego przywiązania lub małoznaczącego nawyku. Tak się wydarza ponieważ najtrudniej jest pokonać przywiązanie do planu fizycznego.

Dziwnie wygląda, gdy proponują wam błyskawiczne otrzymanie wielkich oświeceń i uczynienia znacznego postępu na waszej drodze. Na waszym miejscu zastanowiłbym się, kosztem czego odbędzie się ten postęp? Kto udzieli wam tej energii, żebyście przekształcili swoje karmiczne obciążenia? Czy nie przypomina to wszystko wam sprzedania waszej duszy, waszych energii życiowych diabła?

Spróbujcie zrozumieć działanie Prawa Kosmicznego.

Schodzicie do materii wtedy, gdy na mocy Prawa wolnej woli dokonujecie swoich wyborów i zaniżacie swoje wibracje, zaniżając się coraz bardziej w materii. Potem będzie wam potrzebna wielka ilość energii, która powinna być równą całej nieprawidłowo wykorzystanej przez was Boskiej energii. Energia ta powinna do was przyjść przy określonych warunkach.

Wyobraźcie sobie że cud się wydarzy i cala niepoprawnie wykorzystana przez was przez miliony lat energia powróci do was natychmiast. Jak przy gęstości waszego ciała fizycznego i przy waszych wibracjach wytrzymacie tą energię? Dla waszej istoty będzie to jak eksplozja supernowej gwiazdy. Wasza świadomość nie zdąży się dostroić natychmiast do nowego poziomu energetycznego. Dlatego nauczamy was stopniowo drogi ewolucyjnej. Przy zajściu przyspieszonej ewolucji zaginęłaby prawie cała ludzkość. Nie mamy chęci doprowadzać do waszego zniszczenia. Chcemy żebyście kontynuowali swoją ewolucję na wyższym poziomie energetycznym.

Zastanówcie się uważnie i porównajcie to o czym mówię, z wielu innymi spotykanymi przez was naukami i teoriami, dotyczącymi natychmiastowego przejścia. Kto da wam energie na to przejście?

Mówię do was jako istota, obdarzona władzą i powołana do usuwania iluzji. Mówię wam że jest niemożliwe błyskawiczne przejście do bardziej jakościowego poziomu świadomości, który nie doprowadziłby do śmierci prawie wszystkich ludzkich jednostek zamieszkujących Ziemię. Nauczamy drogi ewolucyjnej i udzielamy wiedzy dzięki której zdążycie wywyższyć naturalnie swoją świadomość do wyższego poziomu energetycznego. W ten sposób większa część istot zamieszkujących Ziemię, będzie mogła kontynuować ewolucję. Wszelkie rewolucyjne zmiany wibracji mogą nastąpić, tylko, gdy wysiłki które kładziemy nie prowadzą do sukcesu w krótkim czasie.

Uważamy ze większość z was gotowa jest kontynuować ewolucję i zmienić wibracje swoich ciał na tyle, żeby ocaleć w nowych warunkach. Lecz wy również powinniście wkładać wysiłek, żeby kontynuować ewolucję i nie trafić do niesprzyjających warunków istniejących na planetach, które zechciały oderwać się od Boga.

Wszystko co przestrzega Boskiego Prawa tego Wszechświata, powinno być wyposażone we wszystko co potrzebne do swojego rozwoju ewolucyjnego. Wszystko co nie chce przestrzegać Boskiego Prawa, będzie napotykało na coraz większe trudności, dopóki nie nastąpi całkowite zatrzymanie rozwoju i anioły śmierci odprowadzą resztki dusz do ponownej polaryzacji.

Dawane jest wam dokładnie tyle ile wystarczy, żebyście dokonali świadomego wyboru drogi i kontynuacji waszej ewolucji. Tak szczegółowo i tak jasno nie mówiliśmy poprzez ani jednego posłannika z przeszłości i teraźniejszości.

JAM JEST Sziwa! Przyszedłem dziś po to, żeby zasilić waszą świadomość ważną informacją, którą przemyślcie w ciszy swojego serca żebyście podjęli decyzję.

JAM JEST Sziwa.