Wykład o zmianie planu fizycznego poprzez zmianę świadomości

Ukochany Surija

7 lipca 2007 r.

JAM JEST Surija, przybyłem do was poprzez naszego posłannika.

Przybyłem po raz kolejny poświadczyć, że podjęliśmy decyzję o kontynuacji naszej pracy na planie fizycznym poprzez naszego posłannika. Praca ta nie jest związana wyłącznie z naszymi przesłaniami. W rzeczywistości nadawanie dyktand, lub przesłań przez Nauczycieli jest tylko częścią misji, którą wykonujemy na Ziemi. Dyktanda dają wam możliwość zapoznania się z kierunkiem, w którym należy podążać, żeby nie zostać na końcu kolejki procesu ewolucyjnego. Lecz jak istnieją zajęcia teoretyczne, lub wykłady, istnieje również praktyka. Wiecie, że teoria bez praktyki jest martwa. Gdy zgłębiacie jakąś naukę lub literaturę, lecz nie stosujecie jej w swoim życiu, to zmierzacie do nikąd. Jest to jak bieganie w miejscu.

Dlatego przychodzimy i pomagamy wam, udzielając naszych energii, wraz z którymi otrzymujecie Boską energię i razem z nią – Boską możliwość przekształcenia waszej świadomości i planu fizycznego.

To nie wystarczy, kochani, żeby w czasach dzisiejszych po prostu czytać nasze przesłania. Powinniście przebudować swoje życie zgodnie z zasadami, które otrzymujecie od nas. Powinniście przeanalizować całe swoje życie i zrozumieć, jak można je zmienić. Będzie wam trudno, ponieważ karma, której sobie przysporzyliście i wasze obowiązki karmiczne nie pozwolą wam natychmiast zmienić swojego życia. Lecz dopóki w swoim wnętrzu nie znajdziecie prawidłowego obrazu, do którego powinniście dążyć, nic w waszym życiu się nie zmieni. Z początku uświadamiacie sobie, w jakim kierunku powinniście podążać, potem zaczynacie rozumieć, co w waszym życiu przeszkadza wam podążać w tym kierunku. I potem zaczynacie pokonywać jedną za drugą przeszkody przed wami.

Uwierzcie mi, że przeszkody, na które napotykacie w swoim życiu poza wami, są wytworzone przez waszą niedoskonałą świadomość. I gdy usuniecie niedoskonałą energię ze swojej podświadomości i świadomości, gdy zmienicie swoje wewnętrzne kierunkowskazy i kierunek, wektor waszych dążeń, wszystkie zewnętrzne okoliczności w waszym życiu zaczną się zmieniać.

Nie od początku trafiacie na szklarniane warunki, w których otrzymujecie możliwość rozwijania się zgodnie z Boskimi zasadami. Nie, pokonujecie niedoskonały stan swojej świadomości i wtedy zewnętrzne okoliczności w waszym życiu zaczynają również się zmieniać. Bezwładność materii nie pozwala na szybką zmianę zewnętrznych okoliczności. Zawsze musi upłynąć pewien czas, zanim nastanie przebudowa zewnętrznych okoliczności zgodnie ze zmianą waszej świadomości. Lecz zasada pozostaje zawsze taka sama: z początku zmieniacie siebie, po czym zmieniają się zewnętrzne okoliczności.

Wielokrotnie powiedziano i znów powtórzę: każdy z was ma karmę, która jest wynikiem nieprawidłowego wykorzystania Boskiej energii w przeszłości. Chodzi nie tylko o obecne, lecz również o wcześniejsze wcielenia. Dlatego karma ta powstrzymuje wasz rozwój i nie pozwala zmienić błyskawicznie wszystkich okoliczności w waszym życiu. Czasami należy kłaść ogromny wysiłek w określonym kierunku, abyście mogli poradzić sobie tylko z jednym aspektem swojej nie odpracowanej energii. Podobnych aspektów jest wiele. Każdy z was w swojej przeszłości dopuścił się działań związanych z przekroczeniem Boskiego Prawa. Teraz nastał czas, by uświadomić sobie, że sprzeniewierzyliście Boską energię i podjąć wysiłki, aby nie dopuścić do tego ponownie.

Na początku usuwacie niepoprawne cechy ze swojej świadomości, po czym wasze życie zmienia się proporcjonalnie do wkładanych przez was w prawidłowym kierunku wysiłków.

W taki sam sposób powinniście postępować, wykonując jakąkolwiek pracę na planie fizycznym. Jeśli staracie się dokonać czegoś na planie fizycznym, nawet gdyby była to bardzo szlachetna praca, taka, która ma na celu realizację planów Nauczycieli na planie fizycznym, lecz posiadacie karmiczne obciążenie w swoim polu energetycznym, wtedy wasza karma nie pozwoli wam ukończyć tej pracy. Najpierw powinniście rozstać się ze swoimi wadami, a potem czynić Boskie dzieła. Nie możecie działać, dopóki nie zostaniecie doskonałymi budowniczymi.

Powiecie, że nie ma doskonałych budowniczych w waszym świecie. Jest to prawda. Dlatego wymaga się od was ciągłego wkładania wszelkich wysiłków w prawidłowym kierunku. I nawet gdy wasze niedoskonałości nie pozwalają wam pracować dla Boga, możecie i powinniście nadal wkładać wszelkie swoje siły w prawidłowym kierunku. Po pewnym czasie wszystkie nieodpowiednio wykorzystane w przeszłości przez was energie spalą się w Boskim ogniu waszych szlachetnych dążeń.

Dlatego nauczamy was - nie zatrzymujcie się na Drodze. Działajcie, błądźcie, przerabiajcie, lecz kontynuujcie swoje wysiłki. Dlatego gdyż, kiedy rozpoczniecie coś, mamy możliwość pomagania wam, korygowania waszych wysiłków i nakierowania ich na właściwy tor. Gdy nie robicie nic, nie możemy uczestniczyć. Energia powinna przepływać, ona powinna się zmieniać, wtedy nią łatwiej kierować.

Zmiana waszej świadomości i działania na planie fizycznym: są to nieprzerywalne i przenikające siebie nawzajem procesy. Gdy działacie, macie możliwość w procesie pracy przepracowywać swoją karmę. Karma jest przepracowywana nie tylko poprzez modlitwy i wybory, jakich dokonujecie. Karma jest przepracowywana poprzez prawidłowe działania skierowane na przekształcanie waszego świata fizycznego. Gdy posiadacie właściwe intencje i działacie we właściwym kierunku, wtedy macie możliwość bardzo szybkiego przepracowania swojej karmy. Na przykład, dla porównania, powiem wam, że potrzeba 10000 godzin ciągłych modlitw, żeby przepracować karmę, jaką przerobilibyście wykonując jakąś pracę na rzecz Boga, na przykład budowę Aszramu dla naszego posłannika [1]. Doszedłem do ważnego tematu, związanego z realizacją naszych planów w świecie fizycznym. Potrzebujemy osiedlić się w czystym miejscu, w którym moglibyśmy rozpocząć pracę w celu przejawienia doskonałych wzorców w waszym świecie. Potrzebujemy kawałka gruntu na kuli ziemskiej, gdzie moglibyśmy zacząć działania. Miejsce to powinniście stworzyć przede wszystkim w swojej świadomości. Na początku przygotowujcie swoją świadomość do życia i pracy według planów Nauczycieli, potem Nauczyciele wam zaufają i powierzą pracę dla Nich.

Dlatego czeka was dużo pracy służącej przekształceniu waszej świadomości i przekształceniu planu fizycznego planety Ziemi.

Będziemy tam, gdzie pozwolicie nam być obecnymi. Będziemy tam, gdzie wasze wibracje pozwolą podwyższyć wibracje miejsca na tyle, żebyśmy mogli być wśród was i rozmawiać z wami.

Naszkicowałem przyszłość. Lecz nadejście tej przyszłości możecie przyspieszyć, dzięki przyspieszeniu zmiany waszej świadomości.

JAM JEST Surija, który był z wami w tym dniu.

***

[1] Chodzi o Aszram, którego budowę zapowiedziano w dyktandzie z 22 kwietnia 2006 r.