Czas wyboru

Nauczyciel Mikołaj Roerich

1 lipca 2007 r.

JAM JEST Wywyższony Nauczyciel Mikołaj Roerich, znów przybyłem do was poprzez naszego posłannika.

Przybyłem po długiej przerwie w naszym obcowaniu. Do tej przerwy doszło ponieważ w swoich poprzednich dyktandach[1] udzieliłem niektórych wskazówek i nastawień na przyszłość Rosji i potem cierpliwie czekałem na reakcje jej mieszkańców. Niestety, zmuszony jestem stwierdzić, iż zbyt mała część mieszkańców Rosji odebrała Moje wołanie w swoich sercach. Wielu przeczytało je i zapomniało, a inni po prostu odnieśli się do niego w sposób osądzający. Przyszedłem poczynić kolejną próbę przekazania wam istoty Nauki związanej z wielką przyszłością Rosji. Możecie mi nie wierzyć, lecz istnieje plan Boga dla tego kraju czy tego chcecie czy nie, i plan ten powinien zostać zrealizowany.

Przychodzimy przebudzić dzisiejsze pokolenie ludzi i pobudzić ich do realizacji naszych planów, związanych z tym wielkim krajem. Nie oznacza to, że prawimy kazania o wyjątkowości tej nacji. Oznacza to tylko to, że powinien istnieć punkt na kuli ziemskiej, gdzie rozpocznie się rozpowszechnianie nowego sposobu myślenia, nowej ideologii, która zapanuje na świecie bardzo niedługo według ziemskiego czasu. Ideologia ta nie jest związana z polityką lub realizacją jakichś planów na planie fizycznym. Ideologia ta związana jest z przejawem Ducha w materii. Jest to ideologia, której nauczali prorocy z przeszłości. I jeśli ludzie w swojej świadomości wcześniej byliby gotowi przyjąć i rozpowszechnić szeroko Boską Prawdę, wtedy wszystko to wydarzyłoby się kilka stuleci wcześniej. Tylko na skutek oporu sił ciemności, które działały poprzez ignorantów, terminy się wydłużyły.

Teraz oświadczamy, że czas nadszedł i posłannik w Rosji jest gotowy do realizacji planów. Praca sprowadza się tylko do waszego wsparcia. Tylko brak realnej pomocy i wsparcia od was powstrzymują przejawienie się naszych planów.

Rozpoczniemy realizację naszych planów od razu, gdy pojawią się serca gotowe wytrzymać Niebiański Ogień. I po tym jak rozpoczniemy w Rosji, od razu pojawi się zainteresowanie na całym świecie. Potrzebny jest przykład. Należy tylko zacząć.

Nowa ideologia jest już gotowa do przejawienia się. Bóle porodowe się wydłużyły. Rozpocznie się rodzenie i na Ziemi pojawi się nowa świadomość.

Niecierpliwie czekamy na ten moment.

Wasze myślenie związane jest z waszym światem fizycznym i nie może ono pojąć tych możliwości, które przygotowują dla was Niebiosa. Potrzeba wam tylko uwierzyć w nasze istnienie, uwierzyć w to że Anioły Niebiańskie gotowe są przyjść wam na pomoc. Czekamy na wasze wezwanie i waszą gotowość.

Obudźcie się po długim śnie! Wstańcie i zacznijcie działać!

Starczy spania i wylegiwania się, przewracania się z jednego boku na drugi.

Naród Rosyjski zawsze był bardzo leniwy, dopóki nie zostanie pobudzony do działania. Przychodzimy przebudzić wasz śpiący rozum, dać wam impuls do rozwoju waszej świadomości i nakierowanie działania do przekształcania świata, w którym żyjecie na zasadach Boskiego sensu.

Cała trudność polega na tym, że wasza świadomość spodziewa się jakiegoś zewnętrznego impulsu, zewnętrznej organizacji lub zewnętrznego przywódcy. Tym razem Niebiosa liczą na pojawienia się nowego typu przywódcy. Przywódcą tym będzie wasze Wyższe Ja. Powinniście tylko wsłuchać się w głos waszej realnej części. Poczuć dotknięcie Wyższych światów. Przestańcie udawać, że niczego nie słyszycie i nic nie odczuwacie. Budzimy was każdego dnia! Dajemy wam znaki i bijemy w dzwony!

Nasz zew brzmi trwożnie nad Rosją.

Nastał czas działania! Jakby wasza zewnętrzna świadomość nie odrzucała myśli o konieczności Boskich działań, i tak będziecie musieli zacząć.

Wszystkie wasze działania powinny odbywać się na zasadzie głębokich wewnętrznych intencji. Wszystkie wasze działania powinny posiadać w swojej podstawie doskonale bezwarunkową intencję, motywację pochodzącą z waszego serca. Każde wasze przywiązanie lub szkodliwy nawyk będzie wam przeszkadzać. Rozdzielcie w swojej świadomości to, co fizyczne, przywiązania do niższych poziomów planu subtelnego, od wyższej świadomości.

Podział ten koniecznie musi być uczyniony w sercu każdego podążającego. Cała bitwa i całe zwycięstwo są zakodowane w was. Armagedon prowadzony jest w waszych sercach. Rozdzielanie ziarna zboża od kąkolu dokona się w waszych sercach. Sami na siebie wydajecie wyrok, dokonując ostatecznego wyboru pomiędzy nieśmiertelnością lub śmiercią i wszystkim, co stare wokół was, wypełnione waszymi niskimi myślami i uczuciami.

Nawołujemy was do górskich szczytów Boskiej świadomości. Dość snu! Dodajcie sobie otuchy! Bitwa jest śmiertelna. Bitwa dla każdego człowieka, dla każdej duszy, która przebywa obecnie we wcieleniu. A wy dalej spokojnie śpicie...

Wszystkie wasze działania na planie fizycznym wymagają dostrojenia do wewnętrznego kompasu, znajdującego się w waszych sercach. Przestańcie zwracać uwagę na zewnętrzne okoliczności w waszym życiu. Wszystkie okoliczności wkrótce się zmienią, Bóg zmieni całe wasze życie i wszystkie okoliczności w nim. Od razu gdy sternik waszej istoty wybierze prawidłowy kurs, poślemy wam świeży wiatr i wtedy będziecie mogli poruszać się w prawidłowym kierunku z prędkością, o jakiej w czasach starożytnych proroków i jasnowidzów nawet nie marzyli. Mówię wam: ”Nowe możliwości są przed wami!”

Całe Niebiosa teraz czekają, żebyście dokonali swojego wyboru i pokazali swoje zdolności działania.

Boska możliwość jest otwarta dla Rosji i poprzez nią dla całego świata.

Możliwość ta związana jest z nową świadomością, która powinna przyjść jako zmiana tego, co stare.

Wszystko się zmieni wokół was od razu, gdy zmienicie kierunek waszych podążań, od razu gdy dokonacie wyboru i skierujecie się ku Boskości, odrzucając swoje stare przywiązania.

Przywołuję was do Drogi! Ukazuję wam kierunek. Czekam na was, na każdego z was, który podąża.

Jestem gotowy podać wam pomocną dłoń i wspomóc was na najtrudniejszym odcinku waszej Drogi. To samo gotowi są uczynić wszyscy Wywyższeni Nauczyciele, którzy z zapartym tchem obserwują was teraz i czekają, by ujrzeć wasz wybór i kierunek, jaki obierzecie.

Znajdujecie się w punkcie krytycznym na swojej Drodze. Uważajcie, żeby nie zabłądzić i nie trafić do ciemnych stref, bez Światła przez następne sto lat.

Liczę na was.

JAM JEST Mikołaj Roerich

***

[1] Mikołaj Roerich, 14 Kwietnia 2005 r., 9 Maja 2005 r. i 30 Maja 2005 r.