Nauka o naszej Drodze

Babadżi

30 czerwca 2007 r.

JAM JEST Babadżi, przyszedłem znów do was.

W chwili, w której udostępniana jest mi możliwość obcowania z wami, chcę opowiedzieć tak dużo rzeczy, lecz nie zawsze tak wychodzi. Energie które przechodzą do waszego świata razem z tymi dyktandami nie pozwalają udzielać informacji więcej niż to możliwe.

Obcowanie pomiędzy naszymi światami teraz odbywa się dzięki specjalnemu ułaskawieniu czy też: Boskiemu zmiłowaniu. Do podtrzymywania każdego takiego zmiłowania jest przydzielana określona ilość energii, przeznaczonej do ochrony naszego posłannika przed zewnętrznymi wpływami i wewnętrzną niedoskonałością  podczas odbioru przesłania.

Jakbyśmy się nie starali, nasze możliwości okazują się ograniczone przez działanie ułaskawienia. Powiem, jak możecie poszerzyć nasze możliwości, jak możecie zbliżyć do siebie nasze światy. Możemy działać tylko wtedy, gdy znajdzie się człowiek na planie fizycznym, który jest czystym kanałem, który jest w stanie przepuszczać naszą energię. Każdy z was, aby mógł stać się takim kanałem, powinien przejść swoją Drogę i pokonać swoje ludzkie przywiązania i wady.

Od razu gdy wśród was pojawi się nasz kanał, zaczynamy dokonywać poprzez niego naszej pracy służącej przekształcaniu planu fizycznego i każdy człowiek, który jest blisko naszego posłannika, otrzymuje naszą energię i pomoc. Nie zawsze możecie uświadomić sobie istotę zachodzących procesów. Powołany jestem dziś do tego, by wyjaśnić wam niektóre rzeczy.

Gdy wchodzicie w relacje z naszym posłannikiem, wpływa do waszych ciał i waszej aury dodatkowa energia z jego energii i im dłuższe jest wasze obcowanie z posłannikiem tym bardziej wasze wibracje się podnoszą, a poprzez posłannika obcujecie też z nami. Zawsze gdy otrzymujecie dodatkową porcję energii do swojej aury, energia ta zaczyna wypychać z was wszystko to, co niedoskonałe, wszelkie negatywne nawarstwienia z waszych wielokrotnych wcieleń. Dlatego może wydawać się wam, że gdy znaleźliście tę Naukę i nawiązujecie relacje z naszym posłannikiem, trudności w waszym życiu się zwiększają. W rzeczywistości po prostu następuje przyspieszenie na waszej Drodze i przed wami układają się negatywne energie, które wytworzyliście w przeszłości, jak również zwiększa się przejaw waszych negatywnych cech.

Taka jest właściwość naszego posłannika – przyspieszać powrót waszej karmy i podwyższać waszą wibrację. Dlatego mówimy i uprzedzamy was, że zanim rozpoczniecie kontakt a szczególnie zanim przyjmiecie na siebie obowiązki ucznia, uważnie zastanówcie się, czy będziecie mogli wytrzymać dodatkowe utrudnienia, które pojawią się w waszym życiu równocześnie z rozpoczęciem relacji guru-uczeń z naszym posłannikiem i nie wińcie nikogo za to, co się będzie wydarzało. Ponieważ każdy krok na drodze do Domu jest robiony z trudnością.

Spodziewacie się cudu, spodziewacie się błogości. Cud się wydarza. Wasze podążanie na Drodze jest przyspieszane i to, co w naturalnych warunkach powrotu karmy mielibyście przeżyć w kilkudziesięciu wcieleniach, wraca do was w ciągu kilku lat, w terminach zależnych od ciężaru waszej karmy. Jeśli chodzi o błogość, w sensie waszego ciągłego przebywania w stanie błogości, będziecie musieli nie liczyć na to, przynajmniej dopóki nie przepracujecie większej części swojej karmy.

Bez tych wyjaśnień, co do zachodzących w was procesach, nie będziecie mogli zrozumieć działania płaszcza naszego posłannika i będziecie odczuwać nieprzyjemne odczucia. Wszystko powinno być dla was maksymalnie jasne. Dlatego w sposób dostępny dla was wyjaśniamy mechanizm działania płaszcza naszego posłannika jak i mechanizm działania zmiłowania.

Zbliżacie się i wchodzicie w pewne relacje z całą Hierarchią istot Światła, przedstawicieli na Ziemi, którą jest nasz posłannik. Jest to wasz wybór i wasze pragnienie. Bez waszej wolnej woli i wyrażenia waszej chęci podążania Drogą, nie możecie stanąć na stopniach naszej Hierarchii. Dlatego uważnie wyjaśniamy wam wszystkie mechanizmy działania Boskiej możliwości, przyspieszającej wasze podążanie na Drodze. Jest to Droga przyspieszonego rozwoju i nazywa się Drogą Oświecenia. O ile wcześniej, w dobrych starych czasach, Droga ta była dostępna i zrozumiała tylko dla poszczególnych ludzi, to obecnie nastał czas, gdy Boska możliwość jest otwarta dla milionów ludzi, chcących szybko pokonać pozostające im stopnie ewolucji i przejść do otwierającej się nowej kosmicznej możliwości dla ewolucji na planecie Ziemi.

Są tacy, którzy nie są gotowi są też tacy, którzy się opierają zmianom całą swoją siłą. Cóż, to również jest wasze prawo i wasza wolna wola. Lecz w odróżnieniu od naszych naśladowców, spowalniacie rozwój ewolucyjny Ziemi i stajecie w bezpośredniej opozycji wobec Boskiego Prawa.

Chcę przypomnieć wam, że wszystko w tym wszechświecie jest Bogiem i oddzielając się od Boga, skazujecie się na spalenie w ogniu tak, jak spalacie śmieci jesienią na działce lub w ogrodzie.

Jeśli wszechświat nie pozbędzie się kosmicznych śmieci, nie będzie mógł kontynuować swojego rozwoju. Te same procesy zachodzą w waszym organizmie. Jeśli nie podejmiecie środków do wyzbycia się domieszek i toksyn, rozchorujecie się i umrzecie.

Bóg działa poprzez Hierarchię rozumnych istot. Przedstawicielem naszej Hierarchii jest nasz posłannik. Dlatego zastanówcie się i podejmijcie decyzję w swojej świadomości, co do waszego dalszego rozwoju.

Nie zawsze decyzje, które podejmujecie są fatalne dla was. Istnieje mnóstwo różnych możliwości, które Bóg daje. Lecz gdy chodzi o kosmiczne terminy, wszelkie odkładanie staje się bardzo trudne.

Nawet jeśli nie zdążycie przejść do końca waszej Drogi, na waszym miejscu ośmieliłbym się zrobić taką próbę. Wytworzenie warunków na Ziemi, dzięki którym będziemy mogli przepuszczać nasze energie i udzielać naszej Nauki, i przede wszystkim wytworzenie warunków do pracy dla naszego posłannika jest waszym obowiązkiem.

Zawsze pamiętajcie, że na podstawie waszego stosunku do naszego posłannika Niebiosa oceniają wasz stosunek do Hierarchii kosmicznych istot, znanej jako Wielkie Białe Bractwo lub Hierarchia Sił Światła.

Jesteśmy z wami podczas całej waszej Drogi. Dlatego zastanówcie się i weźcie pod uwagę wszystkie „za” i „przeciw”. Od was wymaga się podjęcia świadomej decyzji o podążaniu drogą Boskiej ewolucji lub próbie znalezienia własnej drogi.

Jest wiele dróg, które prowadzą do Boga, lecz nie jest możliwe, aby jednocześnie podążać wszystkimi.

Czasami, gdy próbujecie znaleźć swoją wyjątkową drogę i nią podążać, napędza was elementarna ludzka duma. A pamiętacie, że podstawowa cecha na Drodze to pokora i poddanie Woli Boskiej. Dopóki oddzielacie się w swojej świadomości od Boga, poszukujecie swojej specjalnej drogi. Gdy uświadomicie sobie swoją jedność z każdą cząstką życia, przestajecie polemizować, przestajecie opierać się i wreszcie osiągacie ten stan błogości, którego wcześniej nijak nie udawało się wam osiągnąć.

Wszyscy pójdziecie do Boga. My tylko ukazujemy wam najkrótszą i sprawdzoną przez tysiąclecia Drogę.

JAM JEST Babadżi, z Miłości i w trosce o was.