O ochronie przed niższymi poziomami planu subtelnego

Święty Michał Archanioł

28 czerwca 2007 r.

JAM JEST Święty Michał Archanioł, przybyłem znów do was w tym dniu.

JAM JEST przybył razem z moimi legionami niebieskiego płomienia ochrony. JAM JEST przybył powiedzieć wam, iż mimo całej złożoności i nieprzewidywalności powstałej sytuacji na Ziemi, odbywamy swoją służbę i jesteśmy gotowi obronić każdego, kto zwróci się do nas po pomoc i ochronę.

Powiem wam, czym wasz czas różni się od czasów starożytnych. W przeszłości również były chwile, gdy plan subtelny, a szczególnie niższe poziomy planu astralnego, zbliżały się do Ziemi, lecz obecnie to zbliżenie światów spowodowane jest samym tokiem rozwoju ewolucyjnego.

Wyższe poziomy oczyściły się z niewłaściwych dla nich przeniknięć i wszyscy ci, którzy są nieprzyjaźnie nastawieni wobec ziemskiej ewolucji i nie chcą współpracować z nami, Wywyższonymi Nauczycielami, są przyciśnięci blisko ziemskich warstw, blisko planu fizycznego. Dlatego w czasach dzisiejszych zwiększa się wpływ niezbyt dobrych poziomów świata subtelnego na mieszkańców Ziemi.

Ten etap ewolucji jest uzasadniony i będziecie musieli żyć w warunkach zbliżenia z planem astralnym i niższymi poziomami planu mentalnego. Na tych poziomach skupione są nie najlepsze osiągnięcia ludzkości. Wiele ludzkich pokoleń powodowało niskie jakościowo obrazy i niskojakościowe myśli, i teraz zmuszeni jesteście stykać się z tym, co sami wywołaliście. Jest to jak bitwa, w której zderzacie się nie tylko ze swoją częścią nierealną, lecz również z nierealną częścią zbiorowej nieświadomej ludzkości, która wytworzona została przez wiele pokoleń ludzi.

Światy zbliżyły się nawzajem i karma może być wypracowana wyłącznie przez was samych. Istniejące zgromadzenia negatywnej energii powinny zostać przepracowane przez was samych. Są jednostki, które oczyściły swoją aurę i czakry w takim stopniu, że zdolni są wpuszczać do gęstego świata fizycznego ogromne ilości Światła i gdy Światło to przechodzi do waszego świata, może ono wytapiać ciemności nagromadzonych blisko Ziemi planów subtelnych.

Gdy wibracje waszych ciał staną się znacznie wyższe niż przeciętne wibracje ludzkości, zdobywacie zdolność odbierania planu astralnego i jego mieszkańców. Ludzie, którzy nie osiągnęli znacznego postępu w oczyszczaniu swoich czterech niższych ciał, żyją po staremu w świecie fizycznym i nie odczuwają planu subtelnego.

Teraz istnieją przy was miejsca, gdzie światy zbliżają się bardzo blisko do siebie i przenikają się nawzajem. Nie wszyscy ludzie mogą odczuwać plan subtelny, lecz żebyście mogli dalej podążać Drogą rozwoju ewolucyjnego, konieczne jest poznanie pewnych technik bezpieczeństwa podczas waszych kontaktów z niższymi poziomami planu subtelnego, niższymi poziomami planów: astralnego i mentalnego.

Są okresy czasu, gdy istoty z tych planów stają się widoczne lub odczuwalne (jedynie) przez najbardziej uwrażliowione ludzkie jednostki. Możecie odczuwać bezprzyczynową trwogę, bezsenność, możecie widzieć poprzez swój wzrok peryferyjny poruszające się figury w brudno siwym kolorze. Powinniście wiedzieć, że żaden mieszkaniec planu astralnego i żadna energia z tego planu nie może wyrządzić wam szkody, gdy przekonani jesteście o swojej nietykalności i ochronie. Dlatego powinniście nauczyć się nie odczuwać strachu, na jakąkolwiek sytuację byście nie natrafili i cokolwiek byscie nie odczuwali. Tylko wasze niedoskonałości mogą zmusić plan astralny, żeby was atakował i wyrządził wam szkodę. Dopóki trzymacie swoją świadomość skupioną na Boskim świecie i posiadacie poczucie bezpieczeństwa, nie ma się czego bać. Większa część mieszkańców planu astralnego drży przed płomieniem waszych czakr. Dla nich jesteście źródłem niebezpieczeństwa i rzeczywiście ci z was, którzy sprowadzają ogień do waszego świata fizycznego, oczyszczają plan astralny poprzez ogień Kundalini, poprzez miecz Kundalini. Nieprzypadkowe wzniesienie Kundalini neutralizuje całe ordy mieszkańców planu astralnego.

Jesteście nietykalni dla planu astralnego. Lecz w przypadku, gdy dopuszczacie niedoskonałe stany świadomości, takie jak smutek, tęsknota, strach, nienawiść, wrogość, wasze wibracje się obniżają i stajecie się bezbronni wobec tego planu. Dlatego przychodzimy po raz kolejny i prosimy was - zwracajcie szczególną uwagę na higienę waszej świadomości, oczyszczajcie ją ze wszystkiego, co posiada niską wibrację, co jest nieprzystające do Boskiego świata.

Każdy sam niesie odpowiedzialność za stan swojej świadomości. Są ludzie, którzy nie rozumieją Nauki, jakiej udzielamy. Wielu odczuwa rozdrażnienie podczas czytania naszych przesłań. To tylko pokazuje że ich wibracje i poziom ich świadomości są niewystarczające do odbierania Nauki, której udzielamy poprzez naszego posłannika. Zrozumcie, że istnieje wiele poziomów rozwoju świadomości w waszym świecie. Są jednostki, które uparcie nie chcą się rozwijać i opuszczają jedna za drugą kosmiczne możliwości.

Teraz jest moment, gdy ludzie, którzy posiadają szerszą świadomość, powinni się zjednoczyć w celu utworzenia nowych wzorców moralnych i charakteru. Pamiętacie, co mówi się w Biblii o Sodomie i Gomorze. Zawsze istnieli ludzie o wyższym poziomie świadomości i zawsze istnieli ludzie, którzy nie chcieli przestrzegać Boskich wzorców zachowania. Bardzo dobrze wiecie z Biblii, jak się to zakończyło. Dlatego właśnie to, czego nauczamy, odnosi się do wszystkiego i do każdego, kto mieszka obecnie na Ziemi. Szczęśliwi są ci, którzy rozumieją naszą Naukę i naśladują ją. Zauważyliście już, że celowo unikamy wszelkiej religijności, wszelkich dogmatów i reguł religijnych. Naszym zadaniem jest udostępnić wam nowe wzorce prawa etycznego, którego przestrzeganie pomoże wam przejść do nowej rzeczywistości.

Ja i moi aniołowie jesteśmy zawsze do waszych usług oraz w szczególnie trudnych momentach waszego życia, gdy tracicie kontrolę nad sobą i stajecie się łatwym celem dla sił ciemności, zawsze możecie zwracać się do nas po pomoc. Całe legiony moich aniołów ochrony gotowych jest okazać wam pomoc i ochronę 24 godziny na dobę. Nie obawiajcie się zwracać się do nas po pomoc, naszym długiem i naszą powinnością jest pomagać ludziom. Nie możemy przystąpić do naszych obowiązków dopóki nas nie zawołacie, a wasze zawołanie zmusza nas, by odpowiedzieć i przybyć wam na pomoc w trudnej sytuacji.

Chciałbym podać wam krótkie wezwanie, które możecie wykorzystać w każdej krytycznej sytuacji.

“W imieniu Wszechmocnego Pana Boga, Michale Archaniele, przyjdź i pomóż mi teraz!!!”

Możecie po tym wezwaniu opisać sytuację, która wymaga ingerencji i pomocy. Nie obawiajcie się, że trudzicie nas waszymi prośbami i wezwaniami, ponieważ takie jest nasze zadanie – pomagać ludzkości.

A teraz, zanim się pożegnam z wami, powinienem jeszcze raz przypomnieć wam, że najlepszą ochroną dla was będzie utrzymywanie wysokiego poziomu wibracji. Przestrzegajcie rad, których udzielają wam Nauczyciele, żebyście mogli ciągle utrzymywać swoją świadomość wysoko.

JAM JEST Święty Michał Archanioł!

Sodoma i Gomora to dwa miasta wspomniane w Biblii w związku z wyjątkową nałogowością ich mieszkańców. Zniszczenie Sodomy i Gomory przez Pana nastąpiło po tym, jak Abraham nie zdążył znaleźć w Sodomie choćby dziesięciu sprawiedliwych. Według Księgi Rodzaju (19:24-28), A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia.