Czas wyboru

Sanat Kumara

7 stycznia 2007 r.

JAM JEST Sanat Kumara, przyszedłem znów poprzez mojego posłannika. JAM JEST przyszedłem pospiesznie, by przekazać wam ważną wiadomość dotyczącą waszej planety, która znajduje się obecnie w ciężkiej chwili. Czy mnie słyszycie?

JAM JEST Sanat Kumara, ten którego znacie, Przedwieczny, ten który przyszedł na waszą planetę w najciemniejszym czasie i nie opuścił jej do dnia dzisiejszego.

JAM JEST ten, który jest waszym najbardziej opiekuńczym ojcem. I jako wasz ojciec, przyszedłem udzielić przesłania które dotyczy waszego obecnego czasu.

Wszyscy znajdujecie się w stanie przejścia waszej świadomości na wyższy poziom. Wszyscy powinniście dokonać tego przejścia swoją świadomością. Lecz wśród was istnieją tacy którzy nie chcą podążać ewolucyjną drogą rozwoju. Zatrzymują oni drogę ewolucji i dlatego nastał dla nich czas o którym uprzedzaliśmy.

Wszelkie zmiany na planecie są możliwe tylko wtedy gdy są one sankcjonowane przez wyższego dowodzącego i koordynujący organ tego wszechświata. A więc przyszedłem tu udzielić wam wyjaśnienia, które dopiero co dostałem i które odnosi się do planety Ziemi i jej ewolucji.

Ci z was którzy nie zdążą do końca tego roku pokonać w sobie cech, które nie pozwalają im podążać swoją drogą, będą szczególnie i zdecydowanie popchnięci w swoim rozwoju.

Niestety, ci z was którzy przede wszystkim potrzebują mojego przesłania zapewne nie czytają tych przesłań, których udzielamy poprzez naszego posłannika. Lecz oni otrzymają to uprzedzenie na planie subtelnym poprzez tych, którzy czytają nasze przesłania.

Nasze uprzedzenie zabrzmiało w waszym świecie fizycznym, i zatem każdy może i powinien je usłyszeć, niezależnie czy odbiera nasze słowa poprzez swoją zewnętrzną świadomość czy nie. Na planie wewnętrznym, otrzymacie nasze przesłania. I przed wami będzie wybór: podążać drogą ewolucji czy dalej pocieszać swoje ego i zabawiać się w iluzji.

Wśród was są tacy dla których możliwość kosmiczna wciąż nie nastąpiła. Dla nich jest wciąż czas i oni mogą kontynuować swój rozwój. Są jednak też tacy którzy opuszczali wszelkie terminy i im daję to dzisiejsze przesłanie.

Wewnątrz siebie wiecie do kogo odnosi się to przesłanie. Opuszczacie jedną za drugą kosmiczne możliwości. Uważacie iż wasze wagarowanie z podążania drogą rozwoju, która jest wam określona nie będzie miało końca. Cóż nastąpił czas gdy będziecie bardzo zdecydowanie popchnięci do tego by podjąć ostateczną decyzję, lub sami położycie krzyż na swoim dalszym rozwoju.

Bóg jest bardzo litościwy. Tych którzy nie życzą sobie podążać ustalonym w tym wszechświecie Prawem, On po prostu pozostawia zdanych na samych siebie. Te skrajne przykłady rozwoju ewolucyjnego, które napotykacie na niektórych wyspach oceanu, które dalej siedzą przed ogniem przeżuwając swoją porcję mięsa, kiedyś również stanęły przed wyborem. Taki wybór teraz jest przed wami.

Zgodnie z nową litością dokonacie tego wyboru świadomie. Poprzez swoją zewnętrzną świadomość będziecie znali wybór jakiego ostatecznie dokonaliście. Pozostawimy was w spokoju. Ewolucja przestanie istnieć dla was, i wy przewrócicie się na drabinie opadając wiele tysiącleci do tylu.

Jeszcze pod koniec obecnego swojego życia będziecie obserwować owoce swojego własnego wyboru.

Wszyscy znajdujecie się na różnych stopniach rozwoju ewolucyjnego.

Wśród was są przedstawiciele trzeciej, czwartej, piątej a nawet szóstej (zasadniczej) rasy. Teraz nastał czas wyboru dla tych którzy powinni przejść na kolejny poziom, lecz nie mogą tego uczynić z powodu własnego lenistwa i nieuwagi. Mówię o tych przedstawicielach piątej zasadniczej rasy, którzy nie spieszą z podążaniem wschodzącą drabiną i dalej żyją tak jakby nic się nie wydarzało na świecie. Jakby czas się nie zmienił i wszystkie procesy wcale nie uległy przyspieszeniu.

Powinniście do końca tego roku wyjaśnić sobie i zrozumieć jak zamierzacie istnieć dalej.

Wasz czas nastał nie dlatego że opóźniliście się w swoim rozwoju. Z waszym intelektem wszystko jest w porządku, lecz pozostaliście w tyle za wskaźnikami rozwoju waszych dusz. Wybory których dokonujecie coraz bardziej oddalają was od drogi ewolucyjnego rozwoju i zmuszają was do pójścia drogą obłudy, drogą rozwoju cielesnego umysłu. Wasz intelekt w tym przypadku nie służy wam najlepiej. Próbujecie z pozycji waszego umysłu rozwiązywać złożone Boskie zadania. Boskie rozwiązania nadchodzą tylko wówczas gdy zrezygnujecie z ziemskiej ludzkiej logiki i podporządkujecie się, całą swoją istotą służeniu Wyższemu Prawu.

A więc przyszedłem dziś z nie za bardzo radosną wieścią i żeby zrównoważyć energetycznie waszą świadomość, mam zamiar udzielić innej informacji, która ma bardziej radosny charakter.

Dla tych z was którzy wybrali ewolucyjną drogę rozwoju i podążają tą drogą niezależnie od wszelkich trudności na które napotykają w życiu, przywiozłem wieść o nowej możliwości i nowym ułaskawieniu. Dla was powstaje możliwość przyspieszonego rozwoju waszej świadomości. Wielu z was jeszcze pod koniec tego roku zauważy jak szybko zmienia się ich świadomość, i te zmiany będą przyciągać do was ludzi, którzy podążą za wami w tym samym kierunku. Będziecie mogli poznać się jeden drugiego po płomieniu w oczach, po biciu waszych serc, po tym zadziwiającym i szczodrym oddawaniu siebie w służbie całemu Życiu.

Będziecie mogli jednoczyć się na bazie nowych zasad i budować życie na podstawie praw istniejących w Niebie.

Dla was przygotowujemy na planie subtelnym nasze projekty Komun. Będziecie mogli jednocząc się na planie fizycznym, posłużyć się nimi jako obrazem pierwotnym dla nowych wiosek, nowych gmin, nowych miast.

Cieszę się kończąc dzisiejsze przesłanie tą radosną wieścią!

Zawsze we wszystkich czasach istniała możliwość wyboru. Niektórzy ludzi wybierali jedną drogę, a inni woleli dokonać innego wyboru.

Jest to ten sam proces opisany w Biblii jako proces oddzielenia zboża od chwastu [1].

Po prostu czas się zmienił i proces który trwał wiele wcieleń, będziecie mogli obserwować w ciągu bieżącego waszego życia.

Życzę wam dokonywania tylko poprawnych wyborów w życiu i podążać drogą rozwoju ewolucyjnego.

Z Bogiem!

JAM JEST Sanat Kumara.

***

[1] Mateusz 13:25-30, 36-43