Przybyłem przypomnieć wam o waszym Boskim pochodzeniu i o konieczności utrzymania zwycięstwa nad waszą nierealną częścią

Kosmiczna Istota Potężne Zwycięstwo
29 grudnia 2006

JAM JEST Zwycięstwo, przybyłem do was w tym dniu!

JAM JEST Kosmiczna Istota Potężne Zwycięstwo!

Ponieważ JAM JEST Zwycięstwo, jestem zwycięski!

Cała ewolucja wszechświata jest skazana na Zwycięstwo. Od was wymagane jest rozwijanie w sobie zdolności zwyciężania. Cecha ta jest po prostu wam potrzebna. Bowiem w całym okresie zastoju w historii ludzkości właśnie zdolności zwyciężania zawsze wam nie wystarczało.

Możliwe, że jako Zwycięstwo rozumiecie wcale nie tę cechę, którą mam na myśli. Ponieważ w waszym dualistycznym świecie każda Boska cecha posiada swoje zaprzeczenie. Również cecha Boskiego Zwycięstwa posiada nieboski odpowiednik taki jak zwycięstwo nad kimś. Lecz ja przybyłem nauczyć was odnoszenia zwycięstwa. Właśnie gdy rezygnujecie z wszelkich ludzkich wad i bezwartościowych stanów, dokładnie wtedy odnosicie zwycięstwo nad nierzeczywistymi przejawami i utwierdzacie siebie w Boskości.

Przybyłem przypomnieć wam o waszym Boskim pochodzeniu i konieczności utrzymania zwycięstwa nad waszą nierzeczywistą częścią. Dość przywykliście do swojej nierzeczywistej części w ciągu milionów lat podróżowania w waszym świecie. Lecz nikt nie może zmusić was do zrezygnowania z waszej nierzeczywistej części. Tę decyzję powinniście podjąć sami w swoim sercu.

Powinniście nakierować się na to, co Boskie i rozstać się z tym, co nierzeczywiste. Bowiem bez tego będzie niemożliwy wasz dalszy rozwój ewolucyjny w tym wszechświecie. O ile wcześniej przychodziliśmy i mówiliśmy wam o starym człowieku i drugim, prawdziwym człowieku ukrytym w was, to teraz czas na rozmowy się zakończył i jesteście zobowiązani rozpocząć konkretne działania, które wyzwolą was z dualności iluzji i nakierują was ku jedności Boskiego świata. Uwierzcie mi, cały przejaw iluzji jest skupiony tylko w waszej świadomości i jesteście zobowiązani pokonać tę iluzoryczną świadomość. Innej drogi nie ma. Sposób, w jaki to uczynicie, droga pokonania waszego iluzorycznego przejawu, są zawarte w większej części w Naukach, które otrzymujecie poprzez naszego posłannika.

Trzeba przyjąć jako regułę i zacząć każdego dnia analizować te przejawy nierzeczywistości wewnątrz was, które przeszkadzają waszemu zwycięstwu. Postarajcie się abstrahować od świata, który was otacza i wyobraźcie sobie, że gwałtownie znajdujecie się w innym Boskim świecie. W tym świecie nie ma kształtów, do których przywykliście, nie ma w nim nic, co trzeba robić rękami. W tym świecie nie ma potrzeby opiekować się swoim ciałem. Jest to Świat Ogniowy. Świat, w którym panują ogniowe myśli, świat wytworzony poprzez moc myśli i istniejący dzięki Boskiej Miłości, która wypełnia całą wolną przestrzeń Świata Ogniowego. Świat ten istnieje dzięki tej Miłości.

Teraz wyobraźcie sobie co z tego, co was otacza w waszym świecie, będzie wam potrzebne w naszym Boskim świecie?

Czy będą potrzebne wam przedmioty wokół was, pieniądze, przedmioty przyjemności, pokarm, ubrania?

Nie, żadna z wymienionych przeze mnie rzeczy nie będzie wam potrzebna w naszym świecie. Co w takim razie pozostaje?

Co może dalej istnieć w naszym świecie?

Powiem was. W naszym świecie z wami dalej będą istnieć tylko wasze Boskie cechy. Bezinteresowność, lojalność, miłość, współczucie, boskie miłosierdzie, czystość... Jest tak dużo cech w Boskim świecie, które możecie zabrać ze sobą, lecz żeby posiąść te cechy powinniście je wypracować w świecie fizycznym, przejawionym.

Inaczej, gdy nastąpi czas na powrót do Domu Ojcowskiego ukażecie się w nim bez waszych błyszczących ubrań, które są waszą cnotą. Nieładnie jest chodzić na golasa w Boskim świecie. Ciągle będziecie odczuwać na sobie współczujące spojrzenia mieszkańców Boskiego świata. I będzie wam przykro za bezcelowo spędzony czas w waszych ziemskich wcieleniach. Dlatego właśnie, bazując na opisach Boskiego świata, które otrzymujecie w naszych przesłaniach, znajdźcie w sobie siłę i męskość i rozstańcie się z waszymi czysto ludzkimi cechami, postarajcie się osiągnąć Boskie cechy i doskonałość.

Wszystko, co jest ładne w waszym świecie, nie jest takie w Boskim świecie. Lecz istnieje w waszym świecie miejsce na przejaw Boskich cech. Są to te stany, które odczuwacie, gdy odczuwacie samo-ofiarowanie się, boskie współczucie, miłość bezwarunkową. Każdy z was przynajmniej raz w swoim życiu odczuwał podobne stany świadomości. Pozostaje wam tylko przypomnieć sobie te chwile i postarać się zatrzymać je w swoim życiu możliwie najdłużej. Takim sposobem całe wasze życie będzie się składało z wyższych, wywyższonych Boskich stanów świadomości.

Przybyłem przypomnieć wam po raz kolejny o waszej Boskości. Bowiem w pośpiechu i marności dnia zbyt mocno oderwaliście się od rzeczywistości. Czas przypomnieć sobie o waszym prawdziwym Domu i o swoim Boskim przeznaczeniu. Nie bójcie się, że wyglądacie śmiesznie w oczach ludzi wokół was. Zobaczymy, kto z kogo będzie się śmiał, gdy trafimy do Boskiej rzeczywistości. Jeśli mówię wam, że cykle się skracają i czas jest przyspieszony, oznacza to, że nie pozostało wam tak dużo czasu na eksperymentowanie w świecie fizycznym. Pospieszcie się. Ponieważ to, co możecie łatwo osiągnąć podczas wcielenia na świecie fizycznym, jest niemożliwe do osiągnięcia podczas postoju w świecie Boskim. Z powodu gęstości świata przejawionego każde działanie w nim praktycznie natychmiast daje wynik. Żeby osiągnąć ten sam efekt gdy znajdujecie się w Świecie Ogniowym będą wam potrzebne miliony lat.

Nasze światy nawzajem się dopełniają i to, co jest możliwe w waszym świecie, jest niemożliwe u nas. Będziecie musieli niestety uwierzyć mi na słowo, bowiem żeby dojść do świata, w którym ja przebywam, będą potrzebne wam miliony ziemskich lat.

Lecz ja nie tracę nadziei, że znajdą się ludzkie jednostki, dla których każde moje słowo z dzisiejszego przesłania będzie niosło tak ważną zawartość energetyczną i informację, że ich życie zmieni się tak szybko, iż nie będą mogli sobie tego wyobrazić nawet w najśmielszych swoich marzeniach.

Życzę wam wypracowania cechy Zwycięstwa i nakierowania się ku waszemu Boskiemu zwycięstwu całą swoją istotą!

JAM JEST Zwycięstwo!

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net