Teraz tuż przed nowym rokiem spieszymy się wprowadzić do waszej świadomości nowe zadania, które należy wykonać

Umiłowany El Moria
27 grudnia 2006

JAM JEST El Moria, przybyłem do was znów poprzez mojego posłannika.

JAM JEST przybył! Przybyłem udzielić przesłania kończącego ten rok. Spotkamy się z wami bowiem dopiero w następnym roku. A więc, podsumujmy wyniki tego roku, czy wszystko, co zaplanowano, zostało wykonane?

Powinienem stwierdzić ważny fakt, iż w odróżnieniu od roku poprzedniego, ten rok był skuteczniejszy z punktu widzenia rozwoju świadomości ludzkości na Ziemi. Nie wszystko poszło równo i nie wszystko podziało się tak, jakbyśmy chcieli. Wielu ludzi na których liczyliśmy, wolało przejawiać wolną wolę i oddaliło się od Drogi. Cóż, jest to ich wybór i ich decyzja. Nie będziemy długo się tym smucili.

Za to ja powinienem stwierdzić z radością fakt, że dużo ludzi, na których wcale nie liczyliśmy i którzy byli daleko od naszej Drogi, Drogi Oświecenia, obudziło się i okazuje nieocenioną pomoc w wypełnianiu dzieła poprzez naszego posłannika. Jest to bardzo radosne i daje nam jasną nadzieję na następny rok, w który stopniowo wchodzimy!

Cieszę się i wszyscy Wywyższeni nauczyciele się cieszą z faktu, iż 2006 rok był tak skuteczny!

Dlatego teraz tuż przed nowym rokiem spieszymy się doprowadzić do waszej świadomości nowe zadania, które należy wykonać. Zadania te są bezpośrednio związane z planami Bractwa.

Jak zawsze, gdy działa nowe ułaskawienie, odkrywa się nowa Boska możliwość. Tym razem Boska możliwość otwiera się dla matki Rosji. W ciągu dziesiątek lat czekaliśmy na tę możliwość i w końcu się ona zrealizowała. Teraz z nosicielami światła znajdującymi się obecnie we wcieleniu, będzie ona zrealizowana na planie fizycznym. Jest nam potrzebna straż przednia, miejsce na planie fizycznym, poprzez które moglibyśmy realizować nasze działania, poprzez które chcielibyśmy ogłaszać nasze plany i naradzać się z wami o kolejności działań i terminach ich wykonania. Mam nadzieję, że następny rok pozwoli nam zrealizować nasze kolejne plany i będziemy mogli wreszcie przystąpić do realizacji dzieła na planie fizycznym.

Potrzebne jest nam wydawnictwo, które będzie wykonywać nasze zadania i będzie miało całkowite wsparcie Wielkiego Białego Bractwa.

Potrzebny jest nam ośrodek szkoleniowy, w którym można regularnie wykładać wiedzę o Boskiej Prawdzie. Centrum szkoleniowe, które będzie służyć jako drogowskaz w morzu chaosu, obficie wrzącego wokół was życia.

Potrzebna jest nam Wspólnota, kilka wspólnot, tyle, ile możecie stworzyć. Wspólnoty realizujące ducha Wielkiego Białego Bractwa na fizycznej oktawie. Za pomocą naszych Wspólnot będziemy mogli wprowadzić poprawne wzorce i prawidłowe moralne kierunkowskazy dla społeczności.

Potrzebni są nam ludzie, którzy posiadają doświadczenie w różnych sferach działalności, żeby zaczęli przekształcać wszystkie dziedziny działalności na podstawie Boskich Zasad. Zasady te nadejdą z Boskiego świata jako olśnienia i przejrzenia. Będziecie mogli bardzo szybko zmienić swoje życie zgodnie z Boskimi wzorcami, o ile zachowacie waszą lojalność i czystość w swoich intencjach i swoich dążeniach.

Im bardziej wasza świadomość wypełniona jest Boskimi wzorcami i Boskimi wizjami, tym mniejsza możliwość pozostanie na przejaw tego, co nie jest od Boga, tego, co się sprzeciwia drodze ewolucyjnego rozwoju ludzkości i prowadzi ludzkość w dobra pseudo kultury, pseudo boskości, pseudo piękna i pseudo miłości.

Pozostawiamy wszystkie te nieboskie przejawy woli Boga i ja uważam, że nie będziecie więcej wykorzystywali swojej Boskiej energii do podtrzymania i zasilania negatywnych przejawów waszego świata. Zawsze pamiętajcie, że cała energia w tym wszechświecie skupiona jest w rękach Boga. Tylko gdy sami wykorzystujecie dawaną wam przez Boga Boską Energię niezgodnie z jej przeznaczeniem, pomnażacie zło w tym świecie.

Nastał czas by tworzyć Dobro. Nastał czas, by świadomie wybrać w swojej świadomości Dobro i naśladować je w swoim życiu. Bowiem takie jest prawo czasu. Zbyt dużo czasu straciliście w iluzjach i zbyt długo wam pozwalano eksperymentować waszą wolną wolą. Teraz należy przyspieszonym tempem przystąpić do przekształcania waszego świata fizycznego. Mam nadzieję, że wejdziemy z wami w spółkę i zdążymy uczynić wszystko w skróconym kosmicznym terminie. Bowiem nie ma więcej czasu. Wszelkie zapasy czasu przydzielone na powrót do ewolucyjnej drogi są już wyczerpane.

Obecnie wchodzimy w taśmę ciasnego korytarza nowej kosmicznej możliwości. I taśma ta jest bardzo krótka. Dlatego będą od was wymagane wszelkie wysiłki, cała wasza energia, żeby zdążyć na czas zakończyć przekształcenie planety Ziemi w terminie, który omówiono i zatwierdzono.

Nie podam wam dokładnej daty, do której powinno zakończyć się przekształcanie. Powiem wam, że wszystko wydarzy się tylko w ciągu jednego, dwóch pokoleń. W ostateczności podstawowe przekształcenia przejdą bardzo szybko.

Są niebezpieczeństwa na drodze. Jest wiele podwodnych skał i jak zawsze wszystkie niebezpieczeństwa i podwodne skały pojawiają się tam, gdzie silna jest ludzka ignorancja. Dlatego jest wam potrzebna wiedza, kierując się którą będziecie mogli zmienić swoje życie i dać przykład innym.

Wszystkie przekształcenia zajdą bardzo szybko. W związku z tym chcę znów przypomnieć o waszej odpowiedzialności. Każda zdrada, której dopuszczacie się, przekłada termin wykonania kosmicznego planu. Jeśli wciąż nie rozważyliście swojego życia z punktu widzenia wspólnego ruchu ewolucyjnego, dokładnie teraz jest czas, by zastanowić się nad tym. Ponieważ nie istniejecie sami w tym wszechświecie. Jesteście komórkami jednego organizmu tego wszechświata. Od tego, na ile sprawnie będziecie funkcjonować w zgodzie z Boskim planem, zależy sukces każdego dzieła i termin jego wykonania.

Przestańcie odbierać siebie jako coś oddzielonego od Boga. Poczujcie choćby na chwilę swoją jedność z całym życiem. Wyobraźcie sobie, jak przez jedną waszą negatywną myśl lub jeden niepoprawny wybór mogą zginąć ludzie na drugim końcu kuli ziemskiej.

Zawsze istnieje Boska możliwość rozwoju wydarzeń, i zawsze istnieje zły wariant, który jest stosowany, który wykorzystywany jest przez niedbałość ludzką.

Dlatego zawsze opiekujcie się nie sobą lecz światem. Odnoście wszystko, co robicie, do uzasadnionej kosmicznej przedstawionej wam Boskiej możliwości.

JAM JEST El Moria.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net