Nastał czas nie o mówienia dla Boga lecz działać w życiu zgodnie z Boskich praw

Umiłowany Lanelo
24 grudnia 2006

JAM JEST Lanello, przybyłem do was w tym dniu udzielić kolejnego przesłania. Mocna strona naszych przesłań to wpływ na szerokie audytorium. Udzielamy umiarkowanej informacji, którą mogą przyswoić miliony ludzi. Mamy szczerą nadzieję, iż w najbliższej przyszłości miliony ludzi uwierzą w nas, Wywyższonych Nauczycieli i zajmą się przekształcaniem iluzji na planie fizycznym pod naszym kierownictwem. Nareszcie nadszedł moment przekształceń na planie fizycznym zgodnie z Boskim planem na dany czas. Obecna epoka wymaga owego przekształcenia we wszystkich sferach życia ludzkiego. Odnosi się to nie tylko do dziedziny duchowości, lecz również do polityki, ekonomii, wykształcenia, zdrowia. Wszystko powinno zostać przekształcone pod wpływem nowych energii i nowych wibracji, które spływają na plan fizyczny.

O ile kiedyś, aby zaszły pewne zmiany, potrzebny był okres równy stuleciu, to obecnie konieczne zmiany zostaną zrealizowane w ciągu kilku lat. Ponieważ takie jest prawo czasu i taka jest decyzja Wyższej Kosmicznej Rady na temat planety Ziemi. Dlatego starajcie się zmienić siebie i możliwie najszybciej rozstać się z tymi swoimi cechami i wadami, które przeszkadzają waszemu podążaniu Drogą przekształcenia. Tylko wtedy, gdy oczyszczacie się ze starych energii i pozbawiacie się karmicznych osadów, będziecie mogli ujrzeć zadania, które stoją przed wami i to, co należy uczynić. Lecz dopóki upieracie się wewnątrz siebie, by pozostawić swoje stare stereotypy myślenia i swoje stare wady, nie możecie podążać ku tym wspaniałym horyzontom Nowego Dnia, który przeznaczony jest dla was.

Nie bójcie się szczerze spojrzeć na siebie i swoje wady. Jeśli moje słowa was drażnią i wydaje się wam, że jesteście samą doskonałością ciała i krwi, oraz nikt włącznie z Wywyższonymi Nauczycielami nie ma prawa udzielać wam wskazówek, to w takim razie nie starczy wam najważniejszej cechy na waszej Drodze – Boskiego spokoju i pokory. Wydaje się wam, że jesteście gospodarzem waszej przyszłości i możecie uczynić ze sobą wszystko, co zechcecie. Lecz powinniście uświadomić sobie Boską logikę. Wasz Bóg Ojciec jest bardzo troskliwym i kochającym ojcem. W tym sensie jesteście szczęściarzami, mając waszego niebiańskiego Ojca. I ponieważ On kocha was, nie może dopuścić, żebyście nadal swoimi działaniami powodowali szkody swojej duszy. Uwierzcie mu i pokornie podporządkujcie się Jego Woli.

Zmiana cyklów kosmicznych jest nieubłaganym wymogiem czasu. Dlatego wszystko w was, co przeszkadza Wielkiemu Przejściu, powinno zostać pokonane przez was samych. Nie upierajcie się. Tylko gdy sami wewnątrz siebie podejmiecie decyzję o pozbyciu się tego, co niepotrzebne, co już przeżyło swój czas, co negatywne i poprosicie Boga, by wyzwolił was z waszego bagażu karmicznego, tylko wtedy Wywyższeni Nauczyciele mogą pospieszyć do was z pomocą i pomóc wam w pokonaniu wielowiecznych nawarstwień negatywnych energii.

Gdy jednak upieracie się i trzymacie się swych wad i szkodliwych nawyków, wtedy nikt nie może wam pomóc – ani Bóg, ani człowiek.

Kajanie się i spowiedź zawsze były narzędziem, które pozwalały duszy oczyszcić się i podążać Boską Drogą.

Nie zawsze ludzie, którzy mówią dużo o Bogu, podążają Boską Drogą. Nie zawsze ci, którzy modlą się przez większą część dnia, podążają Boską Drogą.

Nastał czas, gdy każdy powinien w swoim życiu wykonywać przykazania podane przez proroków, przykazania zapisane na kamiennych tabliczkach, jeszcze za czasów Mojżesza. Analizujcie te przykazania i przeanalizujcie swoje zachowanie. Czy wielu z was rzeczywiście stosuje je w swoim życiu? Czy wielu z was postępuje w życiu zgodnie z Boskim prawem.

Nastał czas by nie tylko mówić o Bogu/ zwracać się do Boga, ale by działać (w swoim życiu) zgodnie z Boskimi prawami.

Dla wielu z was będzie to znacznie trudniejsze niż chodzenie na mszę, modlenie się i post. Lecz takie jest prawo czasu. Przestańcie być dwulicowi sami przed sobą. Zachowujcie się sami przed sobą dokładnie tak, jak - przed innymi ludźmi i bądźcie przed innymi ludźmi dokładnie tacy, jakby przed wami stał Bóg Ojciec.

Wszystkie wasze uczynki i myśli ciągle, w każdej minucie i każdej sekundzie waszego życia, są zapisywane w kronikach Akaszy. I gdy zdobędziecie możliwość obejrzenia tych kronik, natychmiast zrozumiecie, czemu to, co dzieje się w waszym życiu, zachodzi dokładnie tak, a nie inaczej. I czemu prześladują was kłopoty i nieszczęścia.

Wszystkie kłopoty i wszystko, co was otacza w życiu, sami stworzyliście w przeszłości. Prawo Karmy działa bez zarzutu.

Dlatego uświadomienie sobie, że zderzacie się w swoim życiu z następstwami swoich własnych uczynków z przeszłości i nikt nie jest winny temu, co się wam przydarza, poza wami samymi, będzie największym osiągnięciem waszego życia. Żadne osiągnięcie w waszym życiu nie może się równać w swoim znaczeniu do odkrycia, którego dokonacie w swoim sercu.

Gdy zobaczycie działanie Wielkiego Prawa, zrozumiecie, że Bóg jest bardo miłosierny dla was. I to, czego dopuściliście się w przeszłości, powinno zostać ukarane znacznie większymi brakami, chorobami i trudnościami. Zdziwicie się zmiłowaniu Ojca i odczujecie całkowity spokój i pokorę przed Jego Wolą i Jego Prawem.

Tylko wtedy, gdy poddacie się w swoim sercu, będziecie mogli poznać Królestwo Niebiańskie i podążać Drogą nie oddalając się od niej i nie unikając obowiązków, które przyjęliście na siebie zanim się wcieliliście.

Teraz gotowy jestem przypomnieć wam, że mamy wieczorem święto Urodzenia Pańskiego. Zachodnia część ludzkości świętuje to jasne święto jako jedno z najważniejszych w roku. Dlatego w wigilię tego święta pomyślcie o tym, że wewnątrz każdego z was może narodzić się Chrystus, gdy dacie możliwość waszemu Wyższemu Ja, by działało poprzez was. Wasze Wyższe Ja nie może zacząć działać poprzez was dopóki upieracie się i nie podporządkowujecie się Boskiemu Prawu w tym Wszechświecie. Lecz chwila, w której w swoim sercu postanowicie naśladować Prawo, wasze Wyższe Ja będzie mogło działać poprzez was i wasze działania staną się przejawionymi działaniami istot Chrystusowych.

Życzę wam radosnego święta Narodzenia Pańskiego i życzę każdemu z was odnalezienia w sobie Chrystusa!

JAM JEST Lanelo, z Miłości do was.

Ostatnie wcielenie Nauczyciela Lanello to wcielenie jako Mark Prophet w USA. Ukochany Lanello mówi o sobie w przesłaniu z 6 kwietnia 2005r. „Kierujemy nasz punkt skupienia Światła na ziemię Rosji”.

1. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 2. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu! 3. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego 4. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić 5. Czcij ojca twego i matkę twoją 6. Nie będziesz zabijał. 7. Nie będziesz cudzołożył. 8. Nie będziesz kradł. 9. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. 10. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. (Księga Wyjścia 20)

W zachodnim chrześcijaństwie Narodzenie Pańskie świętuje się 25 grudnia. W religii prawosławnej - 7 stycznia.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net