Teraz podczas zmiany cyklu rocznego decyzja wyzwolenia się ze wszystkiego, co niepotrzebne w waszej świadomości, jest szczególnie pożyteczna.

Pan Surija
21 grudnia 2006

JAM JEST Surija, przybyłem udzielić przesłania dla ludzi Ziemi. Przybyłem do was z Wielkiego Centralnego Słońca, pokonując wielką odległość. Jestem bardzo bliskim wam Nauczycielem bowiem wszystko, co odnosi się do Ziemi i jej ewolucji, jest pod moim bezpośrednim zwierzchnictwem, i towarzyszę w każdym etapie rozwoju ewolucyjnego na planecie Ziemi i bezpośrednio go obserwuję. Ja kieruję i zaprowadzam ewolucję na planecie Ziemi. Jestem tym, kto odpowiada za ruch ewolucji na planecie. Jestem istotą, która znajduje się zawsze koło was, niezależnie od kosmicznej odległości pomiędzy nami. Teraz przybyłem, aby dać wam pojęcie o toku waszego rozwoju i o etapie, na którym obecnie znajduje się ludzkość. Jak zawsze moje słowa będą bardzo proste, lecz pod tą prostotą zawiera się ukryty trud milionów niewidocznych dla waszych fizycznych oczu istot Światła, które śledzą ewolucję na waszej planecie i są gotowi 24 godziny na dobę okazywać wam całą konieczną pomoc.

Jesteście podobni do dzieci z przedszkola, które wymagają ciągłej troski i opieki. Możecie nie postrzegać wszystkich tych ludzi, którzy opiekują się wami, gotują wam jedzenie, piorą waszą bieliznę, sprzątają pomieszczenia, lecz oni są zawsze z wami, mimo że nie zawsze postrzegacie ich swoimi fizycznymi oczyma. W ten sam sposób powinniście odczuwać naszą obecność wokół was – po wynikach. To, że przy waszych nie zawsze mądrych działaniach, zdążamy zachować sprzyjające warunki waszego rozwoju planety, świadczy o precyzyjnych działaniach wszystkich Wywyższonych Nauczycieli, których praca skierowana jest dla dobra ewolucji na Ziemi. Nie zawsze możecie ocenić nasz trud, lecz jesteśmy zawsze z wami. Trudność polega na tym, że przesłona, która dzieli nasze światy wciąż jest bardzo gęsta i zbyt dużo rzeczy, których można by uniknąć i zabezpieczyć (się przed nimi), nie leży w naszej mocy, bowiem nasze światy są bardzo odległe i oddalone jeden od drugiego i nie możemy tych rzeczy uniknąć. Nie dzieli nas odległość a poziom wibracji. Dlatego niestrudzenie powtarzamy wam o konieczności wywyższania poziomu waszej wibracji. Gdy wasze wibracje osiągną wyższy poziom, będziemy mogli być bliżej was i okazywać wam większą pomoc i wsparcie. Dlatego potrzeba wykorzystać wszelkie podręczne środki do podwyższania swoich wibracji. W waszym życiu są rzeczy, które zaniżają wasze wibracje oraz są inne rzeczy, które je podwyższają. Odnosi się to do wszystkiego. Jedzenie, ubiory, i wszystko co was otacza. Wasze mieszkania i wasze miasta są na bardzo niskim poziomie energetycznym. Dlatego, wybierając uważnie miejsca waszego postoju i sytuacji wokół was, automatycznie podwyższacie poziom swoich wibracji i stajecie się zdolni rozróżniać stany swojej świadomości, słyszeć dźwięki świata subtelnego i rozpoznawać naszą obecność.

Byłoby dziwnie liczyć na to, iż możecie nas usłyszeć jeśli dalej prowadzicie sposób życia właściwy masowej świadomości ludzkości. Potrzeba wam teraz zastanowić się nad wszystkim, co was otacza i jest to kolejny etap waszego rozwoju, gdy będziecie zmuszeni zwracać większą uwagę na wszystk,o co was otacza w życiu, w domu, w pracy. Będziecie musieli zaopiekować się waszym otoczeniem, bowiem, gdy nie podejmujecie żadnych wysiłków odizolowania się od wszystkiego, co posiada niskie wibracje, spowolnicie swój rozwój i nie traficie w korytarz kosmicznej możliwości, która już nadeszła.

Mówimy o przejściu i przejście to powinno zostać zrealizowane w waszej świadomości. Sami powinniście przygotować swoje przejście. Ponieważ gdy nie jesteście zdolni uczynić tego naturalną, ewolucyjną drogą, będziemy zmuszeni zastosować mocniejsze środki w rodzaju bicia pasem lub stania w kącie – najbardziej rozpowszechnione kary dla małych nieposłusznych dzieci. Nie upierajcie się. Czas dorosnąć i czas nauczyć się podporządkowywać Prawu istniejącemu w tym Wszechświecie. Inaczej nie będziecie mogli opuścić przedszkola i kontynuować swego rozwoju w szkole, uniwersytecie i nie będziecie mogli wypełnić pracy, której przeznaczony jest wasz strumyk życiowy[1].

Dlatego, nie odkładając, zacznijcie jeszcze teraz analizować wszystko, co was otacza w życiu oraz wyzwólcie się z tego, co wcale nie jest odpowiednie dla następnego etapu rozwoju ewolucyjnego. Przestańcie bawić się wczorajszymi zabawkami, podążajcie do nowego dnia z jego radosnym słońcem i świeżym wiaterkiem zmian.

Wasza świadomość ma potrzebę przewietrzenia i wysuszenia na słońcu. Wyrzućcie ze swojej świadomości wszelkie niepotrzebne myśloksztalty i obrazy, wyrzućcie wszystko, co nie jest od Boga i wasze życie zacznie zmieniać się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Pozwólcie sobie zostać przejawionymi bogami. Pozwólcie sobie na radosne stany swojej świadomości, zadbajcie o swoich bliskich, pozwólcie sobie BYĆ i cieszyć się życiem. Tylko gdy zmienicie swoje podejście do wszystkiego, co was otacza, zmienią się również wszystkie okoliczności w waszym życiu.

Teraz podczas zmiany cyklu rocznego jest szczególnie pożyteczne, by podjąć decyzję wyzwolenia się ze wszystkiego, co niepotrzebne w waszej świadomości. Nie zapominajcie o ułaskawieniu i piszcie listy do Rady Karmicznej. Piszcie listy. Macie tą możliwość do końca tego roku. Poproście Radę Karmiczną o uwolnienie was od tego, z czego chcielibyście się wyzwolić. Jakie cechy lub złe nawyki wam utrudniają i przeszkadzają w rozwoju? Skierujcie moc waszych modlitw w następnym półroczu, na uwolnienie się od swoich małych wad, a po pół roku nie poznacie siebie. Im więcej energii z modlitw zobowiązujecie się wyzwalać przez następne półrocze przed Radą Karmiczną, tym szybciej wyzwolicie się ze wszystkich waszych niepotrzebnych przywiązań i problemów karmicznych.

A więc, żeby skorzystać z ułaskawienia i napisać list do Rady Karmicznej powinniście uważnie przeanalizować to, z czego chcielibyście się najpierw wyzwolić. Zwróćcie się do członków Rady Karmicznej, wymieńcie wasze prośby i życzenia. Zobowiążcie się do wykonywania systematycznie modlitwy lub czegoś innego przez kolejne półrocze. Wyłóżcie wasze prośby i obowiązki na kartce, poproście Michała Archanioła i aniołów ochrony o dostarczenie waszych listów prosto do Rady Karmicznej i spalcie list. Możecie pozostawić sobie kopię listu i po roku, pod warunkiem że spełniliście przyjęte przez was zobowiązania, sprawdźcie, co się zmieniło. Jestem przekonany, że wyzwolicie się z jednej lub kilku podstawowych waszych wad. Nie zapominajcie o podziękowaniu. Od razu, gdy pozbędziecie się swoich problemów, napiszcie list dziękczynny do Rady Karmicznej.

Rozstaję się z wami z żalem. Bardzo chciałbym okazać wam całą możliwą pomoc i udzielić wam tej najważniejszej rady, która bardzo by wam pomogła. Mam nadzieję, że choćby częściowo pomogłem wam i udzieliłem kilku bardzo ważnych rad.

Żegnam się z wami i do nowych spotkań!

JAM JEST Surija.

[1] dusza

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net