Dajemy wam nasze Żywe słowo, Żywą Naukę i spodziewamy się, że wprowadzicie nasze Słowo i naszą Naukę w Życie poprzez konkretne działania na planie fizycznym.

Pan Sanat Kumara
18 lipca 2006

JAM JEST Sanat Kumara, przybyłem znów do was w tym dniu. JAM JEST przybył z celem przyniesienia wam Boskiej Prawdy.

Marzyliście, aby otrzymać w swoich sercach dostęp do całej pełni Boskiej Prawdy. I oto nadchodzi czas, gdy powinno wam zostać odkryte Słowo Boga. Nie dlatego, że Słowo to dotychczas było niepojęte dla was, lecz ponieważ wasze serca były zamknięte na Boską Prawdę.

Możecie usłyszeć w waszych sercach tylko to, na co jesteście gotowi i czego się spodziewacie, a ze swojej strony my zawsze jesteśmy gotowi do udzielenia wam tego, do czego dążycie. Jest to bardzo podobne do wychowania dzieci. Gdy dorastają, poprzednie zabawki stają się dla nich nieciekawe i kierują swój wzrok ku nowym zabawkom, do których dorosła ich świadomość.

Potem wyrastają i wchodzą w życie dorosłych, kontynuując zajmowanie się zabawami, na które ich świadomość jest gotowa. I wreszcie na końcu następuje taka chwila, gdy żadne zabawki na świecie fizycznym nie mogą zadowolić świadomości człowieka i oznacza to, że jest on gotowy do przejścia na nowy poziom świadomości, do innego świata.

W zasadzie przejście do tego świata zachodzi niezauważalnie i ledwie dostrzegalnie. Świat ten otwiera się wewnątrz was. Z początku ledwie co, potem coraz silniej zaczynacie odczuwać ten drugi świat, różny od waszego świata fizycznego. Stykacie się z tym światem podczas snu, w chwilach olśnienia w ciszy waszych serc. Świat ten stopniowo zaczyna rozprzestrzeniać się z waszych sec do waszego świata fizycznego. Wasz fizyczny świat zaczyna się zmieniać i osiągać cechy świata subtelnego. To przenikanie się światów zaczyna się wewnątrz was i stajecie się tymi pierwszymi ochotniczymi drużynami, które przenikają poprzez swoją świadomość w Nowy Świat i przybliżają jego nadejście na całej Planecie.

Proces ten przebiega. Rozpoczął się on już dawno. Lecz w ostatnim czasie (tempo) coraz bardziej przyspiesza. Zatem, przejście do nowego poziomu rozwoju może zajść znacznie wcześniej niż planowano, jeżeli tempo wyrastania waszej świadomości również tak szybko rośnie.

Uwierzcie mi, że wasza świadomość jest najsilniejszym czynnikiem hamującym tok ewolucji waszej planety. Dotychczas byliście podobni do repetującego ucznia, niezdolnego do przyswajania wykładanych lekcji. I musieliśmy uciec się do wielu sztucznych sposobów, żeby wypchnąć wasz rozwój z martwego punktu, w którym utkwił. I teraz nastaje koniec mrocznego średniowiecza waszej świadomości. Nadchodzi przebudzenie i świt nowego dnia. Jestem szczęśliwy, mogąc stwierdzić to przejście waszej świadomości na nowy poziom.

Jakże weselą się Niebiosa z tego, że taka wielka liczba jednostek doszła do stanu przebudzonej świadomości!

Nie folgujcie sobie, bo przepaść świata fizycznego zdolna jest znów wchłonąć waszą świadomość i sprowadzić ją do niższego poziomu, charakterystycznego dla człowieka-zwierzęcia. Pamiętajcie i zawsze wiedzcie, że jesteście bogami i następny etap waszej ewolucji to zostanie wreszcie ludźmi rozumnymi i ludźmi-bogami.

Różnicą pomiędzy nami, a wami jest tylko poziom waszej świadomości i wielu Wywyższonych Nauczycieli gotowych jest ofiarować część swoich ciał przyczynowych, żeby umożliwić wyrastanie waszej świadomości. I wielu z Wywyższonych Nauczycieli rzeczywiście ofiaruje bardzo dużo i przychodzi w częściowym wcieleniu, wnikając w jednostki, które na planie subtelnym udzieliły zgody na podobne wcielenie. Umożliwia to wam zaistnienie skoku w poziomie rozwoju waszej świadomości. I otrzymując podobne przyspieszenie, możecie wpływać na innych, którzy są wokół was, waszych krewnych, znajomych i kolegów. Podobny skok w waszej świadomości nie może pozostać niezauważalny dla ludzi, którzy was od dawna znają. Oni sami nie mogą wyjaśnić sobie ani tego, co dzieje się z wami, ani tego, czemu utracili zainteresowanie (wami) i już nie będą utrzymywać z wami kontaktów. Lecz inni ludzie, czując w was wibracje, do których od dawna podążali, znajdą z wami wspólne punkty zetknięcia. I będziecie mogli zjednoczyć się na nowym poziomie świadomości i wybudować nową przyszłość, znajdując się na tym nowym poziomie świadomości. Będziecie mogli wpływać na wszystko, co was otacza. Zdolność zjednoczenia się i wykonywania wspólnej działalności są niepodważalnym dowodem na to, że wywyższyliście się na nowy poziom waszej świadomości. Możecie, ile chcecie, opowiadać innym ludziom o swoich zasługach i swoich osiągnięciach, lecz jeśli wasze wewnętrzne osiągnięcia nie przejawiają się na planie fizycznym w postaci konkretnych działań, rzeczywistych owoców, wtedy nie są one warte nawet złamanego grosza. Będzie to świadczyło raczej o obecności astralnych żartownisiów, którzy zażartowali sobie z was i wmówili wam waszą wielkość, której wciąż nie osiągnęliście, bowiem poziom waszej świadomości nie pozwala wam wznieść się wyżej niż plan astralny.

Wszystkie wasze osiągnięcia powinny zostać przejawione na planie fizycznym. Podstawowe wasze zadanie (prowadzące do zdobycia owych osiągnięć) to współpracować i wykonywać konkretne działania na planie fizycznym. Nie budujcie mitycznych projektów na planie subtelnym, a podwińcie rękawy i wybudujcie dom dla starych ludzi, przedszkole, zasadźcie ogród i pomóżcie bliźniemu. Jest dużo roboty w waszym świecie i cała ta robota jest wykonywana przez tych, którzy posiedli określone duchowe osiągnięcia, a nie uważali, że coś osiągnęli.

Tak będziemy mogli zmieniać świat, działając poprzez tych, którzy przygotowali swoje świątynie do naszego przyjścia i wyrazili gotowość służenia.

Teraz czas jest zmieniony. I jeżeli wcześniej, żeby odpracować karmę, konieczne było przestrzeganie[1] przykazań i modlenie się, to teraz nastał czas konkretnych działań na planie fizycznym. I gdy rozpoczniecie swoje działania w celu realizacji planu Nauczycieli na planie fizycznym, wasza karma jest odrabiana z błyskawiczną prędkością. Jest to nowe ułaskawienie dla waszego czasu. Odrobienie karmy będzie przyspieszone dla tych, którzy podejmą konkretne działania na planie fizycznym, skierowane na wykonanie planów Bractwa.

Nasze plany pozostają bez zmian przez miliony lat. Nasze plany to udzielanie Nauk i przestrzeganie Nauk. Będzie szczególnie dobrze, jeśli nakierujecie swoje wysiłki na wychowanie dzieci i młodzieży. Bowiem po dziesięciu, dwudziestu latach wasze wysiłki przyniosą swoje rzeczywiste owoce, gdy nowe pokolenie wejdzie do dojrzałego życia i będzie budować to życie na Boskich zasadach.

Teraz chcę jeszcze raz nakierować waszą uwagę na konieczność pracowania nad swoją świadomością i równocześnie – na waszą wspólną pracę, jeden z drugim, na planie fizycznym. Nie ma czasu, żeby czekać na stanie się całkowicie doskonałym. Wasze dążenia dadzą swoje owoce znacznie szybciej, jeśli w swoim codziennym życiu zastosujecie całą otrzymaną wiedzę, natychmiast, gdy ją otrzymacie. Wszystko, co nie jest zastosowywane w praktyce, staje się bezużyteczne, (staje się) martwą wiedzą.

Dajemy wam nasze Żywe słowo, Żywą Naukę i spodziewamy się, że wprowadzicie nasze Słowo i naszą Naukę w Życie poprzez konkretne czyny na planie fizycznym.

JAM JEST Sanat Kumara, z nadzieją i Wiarą w Was.

[1] W oryginale użyto wyrażenia: ‘czytać przykazania’, co może też oznaczać ‘czytać Pismo święte’.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net