Życzę wam przejawiania w waszym życiu tylko pozytywnych cech i ciągłego dążenia do górskich szczytów Boskiego świata.

Pan Lanto
17 lipca 2006

JAM JEST Lanto, przybyłem do was.

JAM JEST przybył, udzielić wam jak zawsze przesłania z naszego poziomu eterycznych oktaw. Właśnie z tego poziomu staje się oczywisty stan rzeczy na Ziemi i problemy, które napotyka ludzkość, lecz nie uświadamia ich sobie, bowiem znajduje się wewnątrz sytuacji problematycznej. Zatem kochani, nasze przesłania są dla was źródłem informacji, która pozwala wam orientować się w waszym świecie. Dlatego bez ustanku przychodzimy udzielać naszych przesłań i wykorzystujemy do tego możliwość, jaką dają nam Niebiosa – obcowanie z ludzkością poprzez tego posłannika, który jest we wcieleniu.

Instytucja posłannictwa istniała zawsze. Na Ziemię zawsze przychodzili ludzie z misją zapewnienia łączności pomiędzy światami, służenia jako przewodniki Boskiej Energii i wiedzy na plan fizyczny. Bez tej możliwości, ludzkość na Ziemi nie mogłaby się rozwijać, bowiem jest jej potrzebna stała troska i opieka, której mogą udzielić jej tylko bardziej rozwinięte istoty, zamieszkujące plan subtelniejszy, plan ogniowy.

Dlatego wybraliśmy sobie misję służenia ludzkości Ziemi i wywyższenia jej do naszego poziomu rozwoju. Wydaje się wam, że wszystko, co mówimy, nie dotyczy was bezpośrednio, lecz mogę zdradzić wam małą tajemnicę. Mam możliwość teraz rozmawiać z tymi, z którymi już odbyłem rozmowy przed ich wcieleniem ma Ziemi. Wydaje się wam, że przypadkiem znaleźliście te ‘dyktanda’ i czytacie nasze przesłania? Przecież jeszcze przed swoim narodzeniem wiedzieliście, że musicie znaleźć tę Naukę, ponieważ Nauka ta przyciąga was swoimi wibracjami i odczuwacie to, co znajduje się w tekście i napisane jest między wierszami. Jest to szczególne odczucie, intuicja i program założony przez was samych zanim wcieliliście się na Ziemi.

Nie moglibyście rozwijać się, gdybyście nie dostawali codziennie instruktażu podczas snu, gdy zwiedzacie nasze świątynie, oraz nie moglibyście rozwijać się, jeśli wasze dusze nie dostawałyby potrzebnych wskazówek w okresach pomiędzy waszymi wcieleniami na Ziemi. Niestety, wibracja waszego gęstego świata pozbawia was możliwości pamiętania tego, co otrzymujecie na planie subtelnym w postaci instruktażu działania. Mimo to ciągle realizujecie w swoim życiu nakreślone przez was samych plany. Wy to nazywacie działaniem na wyczucie lub (działaniem) zgodnie z intuicją. Wielu uważa, że przypadek prowadzi ich do tych czy innych ludzi i sytuacje powstają same z sobie. Możecie myśleć sobie, co chcecie, lecz proces ewolucyjny będzie przebiegał zgodnie z wcześniej nakreślonym planem. Niemożliwe jest przewidzieć wszystkie niuanse i wszystkie drobne detale, lecz ogólna droga ewolucji na planecie Ziemi jest uważnie obserwowana przez miliony istot, przebywających na planie subtelnym, wspierających wasz rozwój. Są to i Anioły i elementale, Wywyższeni Nauczyciele i wielu innych przedstawicieli różnych kosmicznych Hierarchii i struktur. Nie warto wnikać za bardzo w strukturę kosmicznej Hierarchii. Nadejdzie czas i dostaniecie całą potrzebną wiedzę i pojęcie. Teraz najważniejsze dla was to wywyższyć swoją świadomość do poziomu, na którym będziecie mogli odbierać świadomie świat subtelny i zadania świata subtelnego. Wtedy będziecie mogli osiągnąć kontakt z waszą Wyższą częścią i poprzez nią – z nami, Wywyższonymi Nauczycielami. Gdy poziom świadomości ludzkości (na to) pozwoli, takie obcowanie będzie bardzo łatwo realizowane i będzie właściwe dla większej części populacji na Ziemi tak, jak obecnie rozpowszechniony jest Internet. Ten nowy rodzaj kontaktu pozwoli ludzkości wejść na nowy poziom obcowania i otrzymacie dostęp do kosmicznej bazy danych [1] w ten sam sposób, jak obecnie otrzymujecie dostęp do bazy danych z Internetu.

Dlatego wciąż przychodzimy, żeby obudzić waszą świadomość z długiego snu i pokazać wam możliwości i perspektywy otwierające się przed wami, gdy dobrowolnie rezygnujecie z przywiązań do planu fizycznego. Przypomnijcie sobie, jak trudno wam było po raz pierwszy wejść do Internetu i pojąć, jak on działa. A teraz znajdujecie się na progu nowej możliwości, znajdujecie się na progu nowej kosmicznej możliwości, która pozwoli wam wejść do kosmicznego Internetu. Dokładnie tak samo będzie z ludźmi, którzy jako pierwsi dostaną taką możliwość, będą też tacy, którzy przez jeszcze wiele wcieleń pozostaną niedoinformowani. Nie dlatego, że ta możliwość nie będzie (dla nich) istnieć, a ponieważ sam człowiek się leni i nie wykorzystuje danej mu przez Boga możliwości. Dlatego odstawcie na bok wasze lenistwo i swoje przywiązania do świata fizycznego, do waszych człowieczych nawyków, i zwróćcie wreszcie swoje spojrzenie ku Niebiosom! Poszerzcie swój zakres odbioru rzeczywistości! Podążajcie do wyższych światów i dostaniecie to, do czego dążycie! Niemożliwe jest, żebyście osiągnęli cokolwiek, jeśli nie macie pojęcia, co jest wam potrzebne i do czego powinniście dążyć. Dlatego przychodzimy i udzielamy wam pojęcia o tym, do czego podążać i dajemy wam również narzędzia i podejścia, które powinniście opanować.

Cała Boska doskonałość jest w was. Po prostu powinniście nauczyć się otrzymywać dostęp do tej doskonałości. A do tego potrzebne jest oczyszczanie swoich przewodów ze śmieci, które nagromadziliście na Ziemi podczas tysięcy wcieleń. Konieczne jest nauczenie się rozstawać ze wszystkim, co nie jest potrzebne w waszym życiu.

Nie bójcie się zmian, nie bójcie się rozstania ze starymi nawykami i przywiązaniami. Wszystko to ogranicza wasze podążanie i przeszkadza wam wywyższyć się do nowego poziomu świadomości i otrzymać prawdziwe kosmiczne możliwości.

Przywiązanie do waszego świata przeszkadza wam. Zrozumcie wreszcie, że w wszystko jest dookreślane przez poziom świadomości, który posiadacie i że wasz poziom świadomości określany jest przez waszą zdolność wyzwalania się od tego, co wam przeszkadza podążać drogą ewolucji. Sami wprowadzacie się w ślepy zaułek poprzez wasze negatywne myśli, poprzez wasz negatywny odbiór świata, poprzez waszą krytykę i krytykowanie wszystkiego, co wokół was. Nauczcie się odczuwać ciągłą wewnętrzną radość, nawet gdy zewnętrzne okoliczności w waszym życiu układają się tak, że wydaje się wam, iż gorzej być nie może. Bowiem po ciemnym okresie na pewno przyjdzie jasny, po ciemnej nocy nadchodzi świt nowego dnia! I tak będzie, dopóki istnieć będzie ten wszechświat materialny. Wkrótce poczucie radości stanie się dla was tak naturalne, że nigdy więcej nie będziecie odczuwać żadnego negatywnego uczucia i żadnego smutku!

Życzę wam przejawiania w waszym życiu tylko pozytywnych cech i ciągłego dążenia do górskich szczytów Boskiego świata!

JAM JEST Lanto, z życzeniami szczęśliwej drogi!

[1] Mowa o (Kronice) Akaszy

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net