Nie rzucajcie się w poszukiwanie prawdy, pochodzącej z ludzkiej świadomości, dążcie do Prawdy nadchodzącej do waszego świata z Wyższych oktaw Światła i wtedy wytworzycie jasną przyszłość dla planety Ziemi

Umiłowany Cyklopea
11 lipca 2006

JAM JEST Cyklopea, przybyłem do was w tym dniu.

JAM JEST przybył i jak zawsze chciałbym wykorzystać każdą możliwość obcowania pomiędzy Niebiosami, a ziemskim planem w celu rozwoju waszej świadomości.

Waszym przeznaczeniem jest stać się wysoko rozwiniętymi kosmicznymi istotami. Przenikacie swoją świadomością coraz subtelniejsze warstwy, pierwotnie planu mentalnego a później wyższych planów. Wizja waszego wyrośnięcia i waszego przeznaczenia, którą stworzyłem, bazując na moim doświadczeniu, podpowiada mi, że spełnicie nadzieje kładzione w was. Cieszę się, że po długich latach ciemnoty i całkowitego braku wiary, obejmujących Ziemię przez ostatnie stulecia, wieczna wiedza skutecznie zaczyna kiełkować. To nic, że na razie nie są na bardzo wysokim poziomie. Ważne jest, by rozbudzić świadomość żyjącego dziś pokolenia, żeby nowe pokolenia mogły dostać grunt do lepszego rozwoju w swojej świadomości i stać się zdolnymi do przyjmowania większej wiedzy o Boskiej Prawdzie.

Zatykacie swoją świadomość masą niepotrzebnych rzeczy. Nadszedł czas, kiedy musicie świadomie podchodzić do wszystkiego, na czym zatrzymuje się wasza uwaga. Wszystko bowiem, na co kierujecie swoją uwagę, ma bardzo silny wpływ na was. Dlatego powinniście zrozumieć, że czasami oglądanie filmu złej jakości lub spotkanie z człowiekiem niosącym negatywne wibracje, może albo zatrzymać wasz rozwój albo nakierować go na nieodpowiednie tory.

Dlatego chcielibyśmy, żebyście rozwijali w sobie cechy Boskiego widzenia i przewidywania sytuacji.

Cecha Boskiego widzenia jest właśnie cechą, o której nauczam ludzkość w swojej świątyni. Szczęśliwy jestem teraz, mogąc wyjść przed tak wielkie audytorium, czytające te przesłania w wielu językach. Szczęśliwy jestem, mogąc przynieść wam swoją Naukę nie podczas waszego nocnego snu, a kiedy jesteście w czynnym stanie umysłu.

Teraz nadszedł czas, kiedy powinny przebudzić się wasze Boskie możliwości i powinniście stopniowo uświadomić sobie swoje Boskie przeznaczenie. Nauka ta niestety nie jest wykładana w waszych szkołach i nawet rzadko można zobaczyć na półkach waszych sklepów i bibliotek książki faktycznie wykładające Boską Wiedzę. Literatura rozpowszechniana w waszym świecie bowiem, niestety tylko oddala was od prawdziwej Drogi i pozbawia was Boskiego nastawienia, zmuszając was do polegania na cielesnym umyśle i na intelektualnych wymysłach. Droga ta nie jest Boską Drogą, ponieważ zmusza was do rozwijania nie Boskich, lecz czysto ludzkich cech. Żeby rozwinąć w sobie Boskie cechy potrzeba zrezygnować ze swojego przywiązania do rzeczy z waszego świata. Konieczne jest wstąpienie na Drogę Oświecenia i podążanie nią. W starożytnych czasach na Ziemi były szkoły, w których uczono Boskiej Nauki. Przewiduję, że w bliskiej przyszłości nastąpi odnowienie tej tradycji na Ziemi. Do tego potrzebna jest taka zmiana w świadomości ludzi, żeby na poziomie państwowym szkoły te dostawały pełne wsparcie i stosowne uchwały oraz by weszły w państwowy program nauczania i wychowania dzieci i dorosłych.

Właśnie to zadanie jest ważne i oświadczam wam, że rząd tego państwa, który na oficjalnym poziomie uzna naszego posłannika i na poziomie państwowym zdąży zrealizować nasze plany, otrzyma całe nasze błogosławieństwo i pomoc. Jest to kolejny bardzo ważny krok w rozwoju na planecie Ziemi. Do teraz bowiem, mimo że liderzy różnych państw znajdowali się pod naszym wpływem, nasze kontakty były owiane tajemnicą i schowane przed oczyma ciekawskich. Teraz nastał moment, kiedy jesteśmy gotowi wyjść spod osłony tajemnicy i otwarcie udzielać naszej wiedzy i naszej Nauki. Sytuacja na planecie bowiem, obecnie sprzyja takiemu rozwojowi wydarzeń. Żeby się wam bardziej rozjaśniło, dodam, że jeszcze poprzedni posłannicy próbowali zrealizować kontakt na poziomie państwowym z rządami różnych krajów, lecz to się nie udało. Nie zrezygnowaliśmy z tych prób i oświadczamy teraz poprzez naszego posłannika, że Wielkie Białe Bractwo jest otwarte na współpracę na poziomie państwowym ze wszystkimi rządami we wszystkich krajach świata. Nie mamy już nic do ukrycia, skoro Prawda jest obwieszczana swobodnie poprzez Internet i jej głosiciele mają możliwość swobodnie obwieszczać Prawdę, nie będąc (za to) prześladowani.

Teraz chciałbym zatrzymać się na ważnej kwestii, odnośnie przyszłości ludzkości na planecie Ziemi. Wasza przyszłość jest bezpośrednio związana z waszymi dziećmi. Od tego, jak przygotujecie następne pokolenie, zależy, na ile pokolenie to zdąży rozwinąć w sobie Boskie cechy i wykonać swoje Boskie Przeznaczenie. Nie zapominajcie, że jeśli dbacie o następne pokolenie, faktycznie dbacie o samych siebie. Nie upłynie bowiem dużo czasu, wedle ziemskich miar, i znów przybędziecie we wcieleniu na Ziemię. W zależności od waszych wysiłków, które obecnie zastosujecie do wychowania wyrastającego pokolenia, otrzymacie reinkarnację w bardziej sprzyjającym środowisku, która będzie wspomagała wasz duchowy rozwój. Wszystko u Boga jest obmyślone, i wszystkie następstwa zachodzą ze swoimi skutkami. Zastanówcie się nad tym, co wam powiedziałem. I nawet jeżeli wysiłki, które skierujecie na wychowanie swoich dzieci, nie odniosą sukcesu w obecnym waszym życiu, przejaw troski o przyszłe pokolenie pozostawi nieusuwalny ślad w waszej aurze i to, co nagromadzone w waszym ciele przyczynowym, będzie wykorzystane przez was w waszych przyszłych życiach.

Prawo Karmy i Prawo reinkarnacji są dwoma najważniejszymi prawami, które należy studiować w waszych szkołach na równi z fizyką, matematyką i chemią. Uwierzcie mi, że korzyść ze studiowania tych praw będzie znacznie większa, niż korzyść ze studiowania praw Newtona lub Pascala.

A teraz chciałbym, żebyście uważnie przemyśleli w swoim sercu i zbudowali w nim wyobrażenie tego, co konkretnie wy moglibyście uczynić, żeby nowe pokolenie, które przychodzi na ten świat, jeszcze w pierwszych swoich krokach mogło otrzymywać prawdziwą wiedzę i wyobrażenie o świecie, do którego przychodzi – wiedzę bazującą nie na wytartych ludzkich prawdach, lecz na Prawdach utwierdzonych przez wieki. Bowiem, ile by nie przeszkadzano naszym głosicielom (Prawdy) w przeszłości i w teraźniejszości, Prawda, którą głosili, żyje i będzie żyć przez wieki. Wszystko bowiem, co od Boga, będzie żyć wiecznie, a wszystko, co od człowieka, będzie zapomniane, jeśli nie przez to pokolenie, to przez następne.

Nie rzucajcie się w poszukiwanie prawdy, przychodzącej z ludzkiej świadomości, dążcie do Prawdy nadchodzącej do waszego świata z Wyższych oktaw Światła i wtedy wytworzycie jasną przyszłość dla planety Ziemi.

JAM JEST Cyklopea, przewidujący jasną przyszłość dla planety Ziemi.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net