Nauka o karmicznej odpowiedzialności za wasze działania podczas tłumaczeń tekstów ‘dyktand’ oraz podczas dysponowania środkami pieniężnymi

Pan Sanat Kumara
9 lipca 2006

JAM JEST Sanat Kumara, znów przyszedłem do was.

Chciałbym, żebyście od dziś do końca tego cyklu ‘dyktand’ codziennie przed przeczytaniem go przywołali wirtualną obecność Nauczyciela, który udzielił przesłania. W ten pozornie prosty sposób będziecie mogli odczuć naszą obecność i wiele z zagadnień w naszych przesłaniach zostanie wam odkryte z całkiem innej strony, obecność Nauczyciela bowiem podczas czytania przesłań wielokrotnie zwiększy efekt, jaki uzyskujecie podczas czytania. Jest to specjalne ułaskawienie i będzie ono działało przez pewien czas po zakończeniu tego cyklu ‘dyktand’. Sami po swoich odczuciach będziecie mogli ocenić, czy ułaskawienie to nadal działa czy już nie.

A więc, żeby przywołać obecność Nauczyciela udzielającego przesłania trzeba głośno lub w myślach wypowiedzieć:

"W imieniu JAM JEST TEN KTÓRY JEST
przywołuję wirtualną obecność … (następuje imię Nauczyciela, który udzielił przesłania)".

Spróbujcie zastosować to ułaskawienie, poczynając od tego ‘dyktanda’. Dokończcie jego czytanie i potem przeczytajcie je znowu po skierowaniu przywołania (do Nauczyciela), a odczujcie różnicę.

Ja zawsze zalecam wymawiać podobne przywołania przed czytaniem naszych przesłań, których udzielamy poprzez tego posłannika. Działanie przywołania ujawni się wtedy, gdy jest to możliwe i potrzebne.

Wszyscy Nauczyciele mogą przejawiać swoją elektroniczną wirtualną obecność, przy czym stopień tej obecności będzie proporcjonalny do waszej możliwości przyjmowania naszych wibracji, do gotowości waszych subtelnych ciał na odbiór naszych wibracji.

Wiecie, że czasami udzielamy naszego przesłania na wyższym poziomie, czasami na trochę niższym poziomie. To nie zawsze jest określane przez jakość przewodności ciał naszego posłannika. Po prostu są różne poziomy rozwoju świadomości jednostek znajdujących się we wcieleniu. Różne jednostki są zdolne do odbioru przesłań o różnej informacji i o różnym nasyceniu energetycznym.

Gruntownie sprawdzamy informację, którą podajemy. I gdy wasza zewnętrzna świadomość włącza się w analizowanie podawanej informacji, to nie zawsze jest pożyteczne. Każde krytyczne odbieranie informacji bowiem przerywa przepływ energii. I czytanie naszych przesłań staje się bezużyteczne dla was. Samo przesłanie dostosowuje was do energii Nauczycieli i odbieracie nasze energie podczas ich czytania. Są kody, które podłączają[1] wasze subtelne przewody i stajecie się zdolni do odbioru nie tylko istoty informacyjnej, lecz również istoty energetycznej przesłań. Wyjaśnia to dlaczego nasze przesłania nie mogą zostać wypowiedziane innymi słowami. Takie wypowiedzenie (ich) nie zawierałoby w sobie kodu zawartego w ciele przesłania. Odbieracie nasze przesłania jak tekst napisany za pomocą symboli takiego lub innego języka, lecz to nie do końca tak jest. Przesłanie zawiera w sobie ukryte kody. I kiedy tłumaczycie nasze przesłania na inne języki, te kody mogą zostać utracone. Wszystko zależy od jakości tłumacza. Jeśli tłumacz jest w synchronii z nami, tłumaczenie zawiera nasze wibracje. W przeciwnym wypadku tłumaczenie niesie tylko składową informacyjną. To wyjaśnia dlaczego, nawet słuchając naszego posłannika, czytając ‘dyktanda’ i nie rozumiejąc słów, bo mówicie w innym języku, i tak otrzymujecie energetyczną zawartość naszych przesłań. Odczuwacie energie i wibracje Nauczycieli.

Gdy czytacie nasze przesłania przetłumaczone na wasz ojczysty język, możecie utracić tę energetyczną składową. Dlatego zalecam tym, którzy na przyszłość będą tłumaczyć nasze przesłania na inne języki, przed przystąpieniem do tłumaczenia, przywołajcie wirtualną obecność Nauczyciela, którego ‘dyktando’ macie zamiar przetłumaczyć. Zalecam wam również przystąpienie do tłumaczeń ‘dyktanda’ w stanie zrównoważonym, po dobrej medytacji lub praktyce modlitewnej.

Każda wasza niedoskonałość będzie wpływać na tekst przekładu. I jeśli zdarzy się, że zdeformujecie coś podczas tłumaczenia, na was spocznie karmiczna odpowiedzialność za deformację Słowa Nauczycieli. To prawda, że wasza karmiczna odpowiedzialność może zostać zneutralizowana poprzez dobrą karmę, osiągniętą przy tłumaczeniu i rozpowszechnianiu przesłań w innych językach.

Powinniście wiedzieć, że zdobywacie dobrą karmę tylko, gdy macie czyste intencje i rzeczywiście robicie tłumaczenia po to, żeby rozpowszechniać naszą Naukę, a nie do zarabiania pieniędzy.

Kwestia oddziaływania z pieniędzmi jest bardzo złożona. Rzeczywiście pieniądze nie przychodzą do was wtedy, gdy czynicie jakąś pracę dla Bractwa.

Lecz wykonując określoną pracę dla Bractwa, otrzymujecie możliwość zapełnienia energią pieniędzy energetycznych strat, które ponieśliście podczas wykonywania pracy dla Bractwa.

Wszystko na tym świecie jest oparte na wymianie energii. Każde blokowanie energii prowadzi do niedosytu energii pieniężnej. Gdy posiadacie pieniądze powinniście obmyślić, jak je wydawać. Wszelkie oszczędzanie energii pieniężnej jest niepożyteczne, świadczy ono o karmie nieprawidłowego stosunku do pieniędzy. Zastanówcie się, jak wykorzystywać pieniądze, którymi dysponujecie. Jeśli wydacie te pieniądze na jakąś (pustą) przyjemność, to następnym razem nie dostaniecie uzupełnienia energii pieniężnej.

I na odwrót, jeśli spożytkujecie wasze oszczędności na dobre działania, strumień energii pieniężnej się zwiększy, niezależnie od poczynionych przez was wysiłków zarabiania pieniędzy. Trafi się wam spadek lub ktoś da wam pieniądze z jakiegoś powodu.

Prawidłowo dysponujcie energią pieniędzy. Im więcej dajecie bezinteresownie, tym więcej będziecie dostawać.

Lecz zawsze powinniście pamiętać, że jesteście odpowiedzialni za to, komu i ile pieniędzy dajecie. Ponieważ, jeśli pieniądze, które dajecie, nie będą wykorzystane do szlachetnych celów, karma nieprawidłowego wykorzystywania energii pieniężnej spadnie na was.

I na odwrót, jeśli ofiarujecie swoje pieniądze na dobre dzieła, dobra karma (wynikająca) z prawidłowego wykorzystywania waszych pieniędzy da wam możliwość rozporządzania nią zgodnie z waszą wolą.

Na tym bazuje zasada dziesięciny, którą kościół pobiera. W istocie jest to bardzo dokładna i słuszna zasada, lecz tylko wtedy, gdy kościół lub jakaś inna organizacja religijna wykorzystuje wasz datek do celów dobroczynnych, a nie do powiększania stanu własnego.

We wszystkim jest zawarta zasada rozumnego i prawidłowego wykorzystania Boskiej Energii i energia pieniężna niczym nie różni się od każdej innej energii.

Jeden rodzaj energii skutecznie się przekształca w innego rodzaju energię. Wasz datek jeśli jest prawidłowo wydawany, da wam możliwości na planie fizycznym. Możliwości te mogą ujawnić się jako obfitość finansowa, jako radosna przyszłość waszych dzieci, jako wasze własne zdrowie lub zdrowie waszych bliskich.

Dobra karma może być wykorzystywana do tego, na co wy osobiście chcecie ją wykorzystać. Dlatego jest wam dana możliwość pisania listów do Rady Karmicznej.

Dziś udzieliłem wam Nauki o karmicznej odpowiedzialności za wasze działania przy tłumaczeniu tekstów ‘dyktand’ i przy wykorzystywaniu pieniędzy.

Ta ważna Nauka wymaga bezpośredniego zastosowania w waszym życiu.

A teraz pozwólcie pożegnać się z wami. I do nowych spotkań!

JAM JEST Sanat Kumara. OM.

[1] W oryginale: załączają

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net