Od tego, jak dobrze zdołacie rozwinąć w sobie cechy Boskiej Miłości, zależy, jak skutecznie będzie przebiegać ewolucja waszej pięknej planety.

Umiłowany Surija
4 lipca 2006

JAM JEST Surija, przybyłem do was w tym dniu. JAM JEST przybył do was z Wielkiego Centralnego Słońca po to, żeby odkryć wam kolejną stronicę z wiecznej Nauki o Wiecznym Życiu i braku śmierci. Wydaje się wam, że wyrażam się zbyt patetycznie, lecz tak przyjęło się mówić w środowisku i oktawach, z których przychodzę. Nasz język nie jest podobny do waszego. Mówimy w języku myśli i nawet nie tyle myśli, co energii. Wymieniamy się nawzajem energiami tak, jak wy wymieniacie się nawzajem uczuciem Miłości. Zdradziłem wam jedną z wielkich tajemnic Kosmosu. U podstaw wszystkiego w tym wszechświecie leży wielka siła Miłości. Wszystko, co istnieje w nim, istnieje dzięki sile Miłości.

Miłość to podstawa tego wszechświata. Dlatego, jeżeli wasze wibracje są maksymalnie bliskie do wibracji wszechświata, są one wyłącznie wibracjami Miłości. Im więcej przejawiacie cechy Miłości w swoim sercu, tym bardziej zbliżacie się do prawdziwej rzeczywistości i oddalacie się od waszej fizycznej iluzji. Lecz cecha Miłości posiada całkiem odmienne odcienie w waszym i w naszym świecie. To, co wielu z was przyjmuje za Miłość, w rzeczywistości nie jest żadną Miłością. Uczucie, które czasami nazywacie miłością, w swoim znaczeniu jest podobne do pociągu seksualnego lub instynktu płciowego. I to uczucie niczym nie różni się od uczucia, które odczuwają do siebie zwierzęta czy ptaki. Dlatego przede wszystkim powinniście zastanowić się, jaka jest cecha Miłości, którą odczuwacie. Prawdziwa Miłość nie jest przywiązaniem ani do konkretnej płci, ani nawet do obiektu Miłości. Jest to uczucie wewnętrzne, które nie jest związane z konkretną istotą lub przedmiotem, jest to Miłość do wszystkiego, do całego stworzenia, do całego Życia, do całego wszechświata. I wielu z was, będąc wśród przyrody, jest w stanie wywyższyć swoje wibracje do tego uczucia prawdziwej Miłości. Lecz siła i pełnia tej Miłości mogą być jeszcze bardziej nasycone. Wasze fizyczne ciała po prostu nie są w stanie odczuwać bardziej wywyższonych i subtelnych przejawów tej zadziwiającej cechy Miłości. Na początku stworzenia Bóg podzielił swoją Miłość na nieskończoną ilość części i każdy z was stanowiący cząsteczkę Boga, otrzymał swoją cząsteczkę Miłości. Teraz macie możliwość odczuwać tę Miłość i doskonalić ją. Dlatego powinniście usunąć ze swojego życia wszystko, co przeszkadza uczuciu Miłości rosnąć w was. Obserwujcie uważnie swoje życie i spróbujcie prześledzić, w jakich stanach najczęściej jesteście? Zdziwicie się, że uczucia Miłości, które jest z początku właściwe całemu stworzeniu, prawdziwego uczucia Miłości nie odczuwaliście prawie nigdy. I nawet kiedy pojawi się wasza pierwsza miłość, bardzo rzadko uczucie to nie jest zabarwione instynktem własności i pragnieniem posiadania przedmiotu waszej Miłości. Od tego, jak dobrze zdołacie rozwinąć w sobie cechy Boskiej Miłości, zależy jak skutecznie będzie przebiegać ewolucja waszej pięknej planety.

Dlatego przybyłem udzielić wam dziś tego przesłania, u podstaw którego leży uczucie najwyższej Miłości do ludzkości na Ziemi.

Gdybyśmy Ja i pozostali Nauczyciele nie nieśli w sobie tego uczucia bezwarunkowej, doskonałej Miłości, raczej byśmy nie wytrzymali w ciągu całego cyklu rozwoju wszechświata materialnego bycia waszymi niańkami, troszczenia się o was i udzielania wam pouczeń i wskazówek.

Bardzo dobrze wiemy, że ile byście się nie opierali, nie macie wyjścia i wcześniej czy później zaczniecie podążać Drogą, określoną dla was według planu wielkiego Stwórcy tego wszechświata.

Taka jest droga najwyższej Miłości i najwyższej błogości. Wszystko, co was oddziela od tego stanu, podlega stopniowej negacji i powinno opuścić waszą świadomość i wasze życie. Ponieważ takie jest Prawo. Sami powinniście dokonać swojego wyboru i przestrzegać tego Prawa, Prawa najwyższej i bezwarunkowej Miłości.

Teraz jest wam trudno uwierzyć, że wszystko, co was otacza, jest po prostu przejawem nieboskiego uczucia anty-miłości. Tak, wszystko stworzone przez was, co nie bazuje na wielkim uczuciu Miłości, z upływem czasu zniknie i przestanie istnieć. Pozostanie tylko to, co jest doskonałe w Bogu i przede wszystkim uczucie Boskiej, bezwarunkowej, nie przyciemnionej przez ludzką świadomość Miłości.

Bardzo cieszę się że mogłem udzielić wam dziś tej Nauki. Bardzo przyjemnie jest mówić o Miłości i odczuwać Miłość do was, dzieci Ziemi. Nawet nie możecie wyobrazić sobie, jak jestem (przez to) szczęśliwy.

Teraz chciałbym powiedzieć parę słów o naszych dalszych planach. One niczym nie różnią się od tego, co już usłyszeliście. Dalej podciągamy ludzkość Ziemi do poziomu ewolucji, na którym powinna się znajdować, lecz na razie się opiera. Wydaje się wam, że macie duże osiągnięcia, lecz są one nakierowane na pomnażanie iluzji, a na obecnym etapie wymagane są od was inne osiągnięcia.

Są to osiągnięcia w rozwijaniu Boskich cech w was, z których podstawowym jest Boska Miłość. Są jednak również inne cechy, które powinniście rozwijać w sobie. Po to, żeby się skupić na prawdziwych wewnętrznych osiągnięciach, trzeba zwrócić się do siebie. I właśnie to jest droga, której nauczamy, droga mistyków, droga prowadząca do waszego źródła.

Lecz żebyście podążali tą drogą, musicie zrezygnować z przywiązań do waszego świata i z osiągania wszelkich celów związanych z tym światem. Jest to bardzo trudne, ponieważ, aby osiągnąć wewnętrzne połączenie z nami i z waszą Wyższą częścią, potrzebna jest wam nieskrępowana i bezwarunkowa Wiara. Wiara i Miłość to dwie siostry, dwie kochające siostry, które są nierozłączne. Istnieje również Nadzieja. Nadzieja, która jest w stanie poszerzyć waszą świadomość wtedy, kiedy wydaje się wam, że nie ma wyjścia ze ślepego zaułku życiowych kłopotów i burz.

Dlatego przychodzimy, żeby utrzymywać was ciągle we współbrzmieniu, w wyższej rzeczywistości i obdarować was Nadzieją, że jutrzejszy dzień na pewno będzie lepszy. Takie jest bowiem Prawo tego wszechświata. I z każdym kolejnym cyklem ewolucyjnym będziecie dochodzić coraz bliżej i bliżej do Boskiej Rzeczywistości i będzie wam coraz lżej. Z czasem nadejdzie wasze uświadomienie (sobie) tej rzeczywistości i będzie wypełniało was uczucie szczęścia, które nigdy już was nie opuści.

Szczęśliwy jestem, mogąc obwieścić wam nadejście nowej rzeczywistości, słońca nowej rzeczywistości w waszym świecie.

JAM JEST Surija, przybyłem do was z uczuciem wielkiej Miłości!

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net