Poziom waszej świadomości jest określany przez Boskie cechy, jakie zdobywacie na waszej Drodze

Wielki Boski Kierownik
2 lipca 2006

JAM JEST Wielki Boski Kierownik, przybyłem do was w tym dniu poprzez naszego posłannika. JAM JEST przybył, żeby przedstawić waszej uwadze bieżącą informację w związku z obradami Rady Karmicznej, która właśnie się zakończyła. Tym razem uczestniczyliśmy w obradzie w podniosłym nastroju, bowiem zmiany, których się spodziewaliśmy, zaczęły się pojawiać. I ich tempo przewyższa nawet nasze oczekiwania. Nie wszyscy, wcale nie wszyscy zaakceptowali naszego posłannika oraz przesłania, których udzielaliśmy poprzez nią, lecz liczba jednostek czytających nasze przesłania i pracujących nad sobą, nad swoimi myślami i uczuciami jest wystarczająca do rozpoczęcia zmiany w świadomości ludzi. A wiecie, że wszystko na tym świecie określane jest przez waszą świadomość, przez jej poziom, który osiągacie i podtrzymujecie codziennie z wielkim wysiłkiem.

Nasze zadanie jako Wywyższonych Nauczycieli to sterowanie waszym rozwojem i wspomaganie was w tym, żeby nie wyjść poza ramy określonego dla was korytarza ewolucyjnego. Teraz z radością stwierdzamy, że oddaliliście się od granicy tego przedziału, a przy trochę większym odchyleniu od zadanego kursu ewolucyjnego nastąpiłaby katastrofa. Otrzymaliśmy stabilny stan równowagi i w tym stanie ludzkość jest gotowa kontynuować swoją ewolucję, a my możemy jej nadawać kierunek i koordynować twórcze wysiłki najbardziej zaawansowanych jednostek. Na szczęście tych jednostek pojawia się coraz więcej. Wielu z was, którzy ponownie znaleźli Drogę i Nauki, jest zdolnych do wielkich dzieł. Sami nie uświadamiacie sobie pracy i odpowiedzialności spoczywającej na waszych barkach. Nie jest jednak wymagane od was aż tak dużo. Po prostu na co dzień powinniście pamiętać, że nie jesteście tylko ciałem fizycznym, którego odbicie oglądacie w lustrze i że wasze życie nie kończy się ze śmiercią ciała fizycznego, lecz trwa dalej. Kiedy zaczniecie ciągle utożsamiać się nie ze swoim ciałem fizycznym, lecz z waszą nieśmiertelną częścią, kiedy zaczniecie zastanawiać się nad tym, jak wasze obecne czyny wpływają na waszą przyszłość i na okoliczności w kolejnym waszym życiu, wtedy będziecie ewoluować skuteczniej. Niestety obecnie większa część ludzkości wciąż nie wierzy w reinkarnację i żyje tak, jakby spodziewała się wyłącznie śmierci. Kiedy myślicie w podobny sposób, ograniczacie swoje możliwości i tracicie możliwość połączenia się z wyższymi oktawami i z nami, Wywyższonymi Nauczycielami. Wasz świat tylko posłusznie naśladuje waszą świadomość. Dlatego właśnie mówiono i mówi się o poszerzaniu świadomości, o zwiększaniu zdolności percepcji i wyjściu poza zwyczajne ramy poszczególnych religii, poszczególnego państwa.

Dlatego też staramy się, żeby nasz posłannik miał możliwość obcowania z przedstawicielami różnych ugrupowań religijnych i różnych państw. Od tego, jak szeroki jest zakres jej świadomości bowiem, zależna jest informacja, którą możemy przekazać poprzez nią. Bardzo rzadko spotyka się tak bardzo różnorodnie uzdolnionego przewodnika, który na dodatek jest bezwarunkowo nam poddany, po to, żeby przekazać przez siebie objętość informacji, której ludzkość potrzebuje na obecnym etapie rozwoju. Częściej musimy korzystać z przewodnika, jakiego mamy do dyspozycji. Dlatego zwracam się do was i proszę was o okazanie naszemu posłannikowi całej koniecznej pomocy, którą jesteście zdolni udzielić, bo nie będziemy mieli w bliskim czasie innego przewodnika, którego (można by) wyszkolić i doprowadzić do poziomu świadomej pracy z Bractwem. Dlatego przyjmujcie z wdzięcznością nasze przesłania. Poziom waszej świadomości nie jest określany przez ilość mentalnej informacji, którą możecie przechować w waszym umyśle. Poziom waszej świadomości jest określany przez Boskie cechy, które zdobywacie na waszej Drodze. I wśród nich najważniejszymi są: wierność, szczerość, bezinteresowność i pokora.

Bez tych cech żadne mentalne osiągnięcia nie pozwolą wam przejść na nowy poziom świadomości.

Dlatego nigdy nie zmęczy nas powtarzanie o konieczności rozwinięcia w sobie Boskich cech. Wasze podążanie daje wam to, co jest potrzebne waszemu rozwojowi. Dlatego podążanie i systematyczność są to kolejne cechy, które będą wam potrzebne.

Zastanówcie się uważnie nad tym, co powiedziałem. Nad wymaganiami, które stawiamy swoim uczniom. Ilu z was gotowych jest podtrzymywać w swojej świadomości prawdziwy kierunek każdego dnia? Czy codzienna próżność nie odciąga was od służenia i celów, które sobie stawiacie w waszym świecie? Każdy z was sam określa wielkość ofiary, którą zdolny jest ponieść. Mogę was zapewnić, że najwyższa ofiara, jaką możecie ponieść, to całkowite wyrzeczenie się tego wszystkiego, co was przywiązuje do świata fizycznego i osiągnięcie stanu wyzwolenia z kajdan materii, który pozwoli wam nigdy więcej nie wcielać się w ciało fizyczne.

Taka jest ewolucyjna droga rozwoju, której nauczamy poprzez naszego posłannika, dokładnie tak, jak nauczaliśmy o tej Drodze poprzez wielu innych posłanników i proroków ze starożytnych i nie tak dawnych czasów. Możecie zawsze dostrzec to, co wspólne w wielu Naukach, których udzielaliśmy. I niezależnie od zniekształceń, które wprowadzili naśladowcy nie do końca rozumiejący istotę Nauki, czy tez zniekształceń, które celowo zostały wprowadzone, istota ta może być rozpoznana w wielu religiach, wierzenia i naukach przez tych, którzy posiadają otwarty i pilny umysł. Nie ma sprzeczności pomiędzy Nauką, którą podajemy poprzez naszego posłannika obecnie i fundamentach, udzielonych wszystkim podstawowym światowym religiom. Spróbujcie w swojej świadomości wychwycić to, co wspólne i zrozumiecie, że za wszystkimi dogmatami i regułami ukryta jest dokładnie ta Nauka, której udzielamy teraz. Nie ma na świecie innej Nauki, której byśmy udzielali. Istnieje jednak bardzo wielu ludzi, którzy próbują zawładnąć uwagą mas i wymyślają dość dziwne praktyki i nauki, a co nas najbardziej obraża – znajdują swoich naśladowców. Dlatego, bardzo ważne dla was jest, by wywyższyć swoją świadomość do poziomu, na którym spadną zasłony z waszych oczu i zobaczycie istotę każdego fałszywego guru, będziecie mogli odróżnić, co w jego nauce jest prawdziwe, a co jest brzydkim kłamstwem. Dlatego nie przejmujemy się tym, iż trzeba powtarzać po raz kolejny, że główne narzędzie, jakim powinniście kierować się w swoich działaniach w waszym świecie, to wasze serce i szczerość waszych intencji. Jeśli jesteście uczciwi, bezinteresowni i macie pilny umysł, otrzymacie dostęp do czystych źródeł i będziecie mogli zaspokoić swoje pragnienie wiedzy, dotykając wargą kielicha rześkiej i ożywiającej wilgoci Nauki, której zawsze wam udzielamy, ludzie z Ziemi.

Złożoność istnienia w waszym czasie jest spowodowana tym, że strumienie informacyjne są tak nasycone i zanieczyszczone różnymi surogatami, że na to, aby poradzić sobie z nimi potrzebna jest wam cała wasza uwaga i intuicja. Nigdy nie próbujcie spróbować wszystkiego. W ten sposób możecie nabawić się rozstroju żołądka. Przyjmujcie tylko sprawdzony, jakościowy pokarm, którego udzielamy poprzez naszych posłanników i proroków. Teraz, po tym, jak jesteście uprzedzeni, cała odpowiedzialność o wyborze literatury, którą czytacie i źródła, które wykorzystacie, jest wasza. Jest to wasz wybór i wasza karma wskutek nieprawidłowo dokonanego wyboru, którą sami poniesiecie.

Jedno z zadań, jakie pełni Rada Karmiczna, to ulżenie ciężaru karmy spowodowanej nieprawidłowym wyborem nauki, którą zdecydowaliście się wyznawać. Żeby ulżyć sobie ciężaru karmy spowodowanej naśladowaniem błędnej Drogi, możecie zwrócić się do Rady Karmicznej i osobiście do mnie, prosząc o stworzenie takich okoliczności w waszym życiu, które pomogą wam zrozumieć i uświadomić sobie wszystkie swoje złudzenia i o to, żeby można świadomie przezwyciężyć karmę spowodowaną niepoprawnym wyborem w swoim życiu.

Dziś rozmawialiśmy z wami o wielu rzeczach i mam nadzieję, że wykład ten okaże się wam przydatny.

JAM JEST Wielki Boski Kierownik, zawsze z wami!

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net