Właśnie wy musicie dokonać zmian na Ziemi zgodnie z Boskimi wzorcami

Pan Majtreja
18 czerwca 2006

JAM JEST Majtreja, przybyłem znów do was w tym dniu!

JAM JEST przybył, przypomnieć wam po raz kolejny, że macie teraz możliwość uczestniczyć jeszcze bardziej świadomie w procesie oddziaływania z nami, Wywyższonymi Nauczycielami.

Poprzez naszego posłannika, który jest Guru dla was i poprzez te przesłania, których staramy się wam udzielać, mamy możliwość nawiązania ścisłej (wzajemnej) relacji z wami. Macie możliwość świadomego obcowania z nami. Wydaje się wam, że wasza zewnętrzna świadomość nie bierze udziału w procesie obcowania z nami, lecz wy już z nami obcujecie, ponieważ podwyższacie poziom swoich wibracji za pomocą kontaktu z nami poprzez te przesłania. Kiedy wasze wibracje osiągną określony poziom, mamy możliwość być obecni w was, w tych z was, którzy uważają za stosowne zaprosić mnie lub innych Wywyższonych Nauczycieli do swojej świątyni. Nie możemy wejść, dopóki nas nie poprosicie o to. Od razu, gdy zaproszenie zostanie wymówione, jesteśmy zobowiązani odpowiedzieć. Takie jest Prawo Kosmiczne. Nie możemy skorzystać z waszego zaproszenia, wejść do waszej świątyni, tylko jeśli poziom waszych wibracji nie pozwala nam tego uczynić. Dlatego powinniście być ciągle gotowi do obcowania z nami. Własności materii są takie, że ona posłusznie naśladuje waszą świadomość. Jeśli postawicie sobie za cel skontaktowanie się z nami, to wcześniej czy później otrzymacie możliwość świadomego obcowania z Wywyższonymi Nauczycielami. Kwestia dotyczy waszej świadomości, tego, czy dopuszczacie w swoim umyśle możliwość świadomego obcowania z Wywyższonymi Nauczycielami. Nasz posłannik jest liną, którą spuszczamy. Proszę skorzystajcie z każdej udostępnionej możliwości.

Nie możemy wam pomóc, dopóki nie poprosicie nas o pomoc, lecz kiedy sami proponujemy wam swoją pomoc, powinniście skorzystać z niej, ponieważ każda kosmiczna możliwość ma swoje terminy. Teraz, kiedy czas jest przyspieszony i przestrzeń jest gotowa, wasze życzenia, wasze myśli się odbijają bardzo szybko w posłusznej materii. Zapamiętajcie to. Pamiętajcie to zawsze, kiedy jesteście w próżności życia, w ludzkim tłumie.

Przyszedłem teraz porozmawiać o kolejnej możliwości, która się zbliża i która się otwiera teraz przed wami. Chciałbym nakierować waszą uwagę na warunki istniejące obecnie wokół was na Ziemi. Możecie przyjmować wszystko, co was otacza, jako same doskonałości, lecz, uwierzcie mi, wasz świat jest bardzo daleki od doskonałości. O ile czas jest zmieniony i możliwości się zbliżyły, właśnie teraz nadeszła pora, by rozpocząć w swojej świadomości proces podchodzenia świadomie do wszystkiego, co was otacza. Notujcie niedoskonałe wzorce zachowania się ludzi, w życiu wokół was zastępujcie te nieudane wzorce bardziej doskonałymi, Boskimi wzorcami. Spróbujcie dokonać tego z początku tylko w swojej świadomości. Pomarzcie o tym, jak można byłoby zastąpić niedoskonałość, którą obserwujecie wokół siebie, bardziej doskonałym przejawem. I obserwujcie, co się wydarzy potem. Im wasze dążenie jest silniejsze, tym szybciej niedoskonały przejaw odejdzie z waszego życia. Nie powinniście walczyć z niedoskonałością, nie powinniście odczuwać najmniejszego uczucia walki. Po prostu zastąpcie niedoskonały przejaw doskonałym. Na początek w swojej świadomości.

Jeśli jesteście niecierpliwi i okoliczności wam nie pozwalają, możecie wziąć bezpośredni udział w zmianie zewnętrznego przejawu na doskonalszy wzorzec. Żeby to uczynić, możecie dosłownie podwinąć rękawy i przystąpić do konkretnej działalności na planie fizycznym. Najważniejsze – nie skupiajcie się na osądzaniu niedoskonałości. Nie wkładajcie w nią dodatkowo waszej energii, nie przesyłajcie jej energii waszej uwagi.

Przeciwnie, jeśli zobaczycie doskonały przejaw, przesyłajcie mu swoją energię, pomnażajcie każdy przejaw tego, co Boskie w życiu wokół was. Nauczcie się budować i tworzyć jak bogowie. W krótkim czasie bowiem będziecie musieli uświadomić sobie odpowiedzialność za wszystko, co was otacza i najważniejsze – uświadomić sobie własną odpowiedzialność za to, że właśnie wy powinniście dokonać zmian na Ziemi zgodnie z Boskimi wzorcami.

Cieszę się, że miałem dziś możliwość udzielić wam tej krótkiej Nauki i podwójnie cieszę się z tego, że mam możliwość udzielić tego ‘dyktanda’ poprzez naszego posłannika podczas jego postoju w Moskwie.

Korzystając z okazji, chciałbym jeszcze powiadomić was, że właśnie podczas letniego przesilenia, wasze możliwości zmiany okoliczności w waszym życiu i wszystkiego, co was otacza, są szczególnie silne.

Życzę wam sukcesów i do nowych spotkań na Drodze Oświeceń!

JAM JEST Majtreja.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net