O nadchodzącym letnim przesileniu i Boskim Ułaskawieniu z nim związanym

Pan Majtreja
15 czerwca 2006

JAM JEST Majtreja, przyszedłem znów do was. JAM JEST przyszedł, by przypomnieć wam po raz kolejny o waszej możliwości i dyspensie (ułaskawieniu), dotyczącej letniego przesilenia. Jak zawsze w dniu tym rozpocznie się posiedzenie Rady Karmicznej i możecie skorzystać z corocznie przedstawianej wam możliwości napisania listu do Rady Karmicznej. Zawartość tych listów możecie stworzyć sami. Przypomnę wam tylko istniejącej ogólnej regule. Przede wszystkim podziękujcie Radzie Karmicznej za okazane wam wcześniej ułaskawienie. Potem możecie przystąpić do wyłożenia waszej prośby. Jeśli prośba ta dotyczy ułaskawienia, które spodziewacie się otrzymać dla siebie osobiście lub dla swoich bliskich, to koniecznie po wyłożeniu waszych próśb, powinniście przyjąć zobowiązanie, które dobrowolnie będziecie wypełniać przez kolejne sześć miesięcy, do zimowego przesilenia i związanej z tym dniem obrady Rady Karmicznej.

Wasze prośby i życzenia powinny być wyłożone prosto, z wyszczególnieniem nazwisk ludzi, w imieniu których prosicie.

Jeśli wasze życzenia dotyczą ogólnej sytuacji na planecie Ziemi lub z próśb dotyczących perspektyw rozwoju świadomości na planecie, to nie ma obowiązku przyjmowania zobowiązania dotyczącego czytania modlitw lub wykonywania jakiegoś działania. W tym przypadku wasza prośba będzie wykonywana kosztem nagromadzonej przez was do obecnej chwili dobrej karmy.

Dlatego, zanim stworzycie swoje listy, uważnie przemyślcie wasze prośby i intencje.

Nie ma potrzeby obciążania siebie niepotrzebnymi obowiązkami. Przyjmijcie zobowiązania, które możecie wykonać bez dodatkowych wysiłków. Wielu ludzi przyjmuje tak wielkie obowiązki, że już pierwszy problemem, na jaki natrafiają, zmusza ich do zapomnienia o przyjętych zobowiązaniach i rezygnowania z ich wypełnienia. Lepiej przyjmijcie mniej zobowiązań, lecz wykonujcie je codziennie z radością i miłością. Nie przyjmujcie wielkiej odpowiedzialności. Czasami odmówienie jednej modlitwy dziennie jest wystarczające do tego, by mogła zostać udzielona pomoc. Im czystszą energię wkładacie w czytanie modlitw, tym większy efekt uzyskacie. Nawet jedno jedyne zdanie: „Niech światu będzie lepiej” wymówione przez was szczerze wystarczy, by ulżyć sytuacji wielu.

Przyszedłem przypomnieć wam o możliwości, którą posiadacie i która bardzo pomaga tym z was, którzy co roku z niej korzystają.

A teraz chciałbym przypomnieć o kolejnej dyspensie czy też Boskim ułaskawieniu, która dotyczy dnia 23 każdego miesiąca. W tym dniu, dzięki ułaskawieniu Niebios, możecie ulżyć swojej karmie i karmie swoich bliskich na kolejny miesiąc. Wystarczy, że wszystko, co czynicie w tym dniu będzie miało na celu przerobienie karmy za kolejny miesiąc.

Wymawiacie:

"Poświęcam wszystkie moje dobre uczynki, dokonane przeze mnie tego dnia
(w celu) przepracowania karmy za kolejny miesiąc".

Możecie wyszczególnić, jaką konkretnie karmę chcecie przerobić. Na przykład – karmę pomiędzy wami, a waszymi dziećmi, mężem, żoną, kolegami. Potem, kiedy czytacie wasze modlitwy lub różance, czy też okazujecie jakąś pomoc charytatywną, ciągle pamiętajcie o tym, że energia wszystkich waszych działań jest kierowana na przerabianie karmy. Przy tym nie zapominajcie, że część wyzwolonej przez was w tego dnia energii, będzie nakierowana do Wywyższonych Nauczycieli w celu przerobienia karmy światowej i przede wszystkim (użyta będzie) do tego, by zapobiec sporym kataklizmom i klęskom żywiołowym.

Rozstaję się z wami i będę się cieszyć, jeśli moje rady i życzenia pomogą wam, i skorzystacie z nich w swoim życiu.

JAM JEST Majtreja.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net