Pozwólcie sobie wyjść swoją świadomością poza ramy swojej rodziny, swojego miasta, swojego państwa i przyjąć całą Ziemię za swój rodzinny dom

Pan Majtreja
5 czerwca 2006

JAM JEST Majtreja, przybyłem znów do was. Przybyłem dziś na zlecenie Rady Karmicznej, by ogłosić radosną wieść w związku z przekształceniem, które dokonało się na planecie w tych dniach: wysiłki wielkiej części z was, którzy przyzwyczailiście się czytać nasze przesłania, służyć nam i starać się rozpowszechniać te przesłania w możliwie najszerszym zakresie, na całym świecie, nie poszły na marne. Zostały one zauważone przez Radę Karmiczną. Wiecie, że posiedzenia Rady Karmicznej odbywają się dwa razy w roku, w okresie letniego i zimowego przesilenia. Powinniście również wiedzieć, że posiedzenia Rady Karmicznej odbywają się ciągle również w okresie pomiędzy tymi dwoma głównymi posiedzeniami.

A więc tej nocy odbyło się posiedzenie, na którym był obecny również nasz posłannik. Na tym posiedzeniu po raz pierwszy w historii ludzkości poruszono kwestie możliwości okazania zaufania tym z was, którzy brali bezpośredni i żywy udział w pracy związanej z rozpowszechnianiem naszych przesłań i ich tłumaczeniem na inne języki świata i dania im prawa obecności poprzez swoje subtelne ciała na kolejnym posiedzeniu Rady Karmicznej. Otrzymacie możliwość, by sami wziąć udział w planowaniu przydzielaniu wam waszej osobistej karmy. Wedle waszego życzenia w ramach określanych kosmicznymi możliwościami będziecie mogli regulować przydzielanie wam karmy, opóźnianie lub przyspieszanie jej przydzielania waszym strumykom życia [1].

Będzie to z korzyścią dla waszych kolejnych wcieleń. Prawo Karmy bowiem jest bezosobowe i przydzielanie karmy nie zależy od waszej chęci czy też jej braku. Dobra karma lub energia, nagromadzona przez was przy rozpowszechnianiu naszych przesłań może być wykorzystana do regulowania procesu przydzielania karmy, a nawet do zmniejszania karmicznego ciężaru.

Jest to możliwość, jakiej nie należy ignorować, ponieważ, pozwoli ona po raz pierwszy niektórym jednostkom z niewywyższonej ludzkości współpracować z Radą Karmiczną.

Taka możliwość będzie przedstawiona po raz pierwszy, a oznacza to, że my dążymy do rozpowszechnienia tych Nauk możliwie najefektywniej i nawet poczynimy pewne ustępstwa i ułatwienia, by proces ten mógł dokonywać się skuteczniej i szybciej.

W swojej zewnętrznej świadomości możliwe, że nie będziecie pamiętali wydarzeń, które zajdą w noc, w którą odwiedzicie posiedzenie Rady Karmicznej. Lecz wielu z was odnajdzie w swojej zewnętrznej świadomości echo nocnych wydarzeń i otrzyma doskonałe wyraźne pojęcie o zmianach, które będą zachodzić w ich życiu w najbliższym czasie.

Cieszę się z udzielenia wam tej ważnej niezaplanowanej informacji.

Bardziej cieszę się z tego, że mam możliwość udzielić tego ‘dyktanda’ podczas zwiedzania miasta Nowosybirsk przez naszego posłannika. Niektórzy ludzie nazywają to miasto stolicą Syberii.

Możliwe, że tak jest.

Ważne jest to, że podajemy to ‘dyktando’ w Nowosybirsku i mamy możliwość w ten sposób ustalić i wzmocnić naszą obecność w tym mieście.

W rzeczywistości każdemu odbiorowi naszych przesłań towarzyszy wielki wylew Światła na planie fizycznym i warstwach subtelnych podobnych w swojej wibracji do planu fizycznego. Dlatego każdy odbiór ‘dyktanda’ w nowym mieście niesie swoje błogosławieństwo państwu i miastu, w którym odbywa się odbiór tego ‘dyktanda’.

Dlatego pozdrawiam was i mam szczerą nadzieję, że całe Światło i energię, którą otrzymujecie, będziecie wykorzystać tylko do Boskich celów.

Teraz chciałbym ogłosić kolejną radosną wieść. Jest ona związana z tym, że w chwili obecnej świat gotowy jest do tego, by zmiany dokonywały się w jeszcze szybszym tempie. Zmiany odnoszące się przede wszystkim do zmian w waszej świadomości zachodzą tak szybko, jak nigdy dotąd. Istnieje jednak pewne deformowanie energii. Regiony świata, gdzie czytane są nasze przesłania, których udzielamy poprzez naszego posłannika, otrzymują zbyt dużo Światła i świadomość ludzi zmienia się w bardzo szybkim tempie. Jednocześnie są inne regiony świata, które nie mają możliwości otrzymania i czytania naszych przesłań. W tych regionach naruszenie bilansu energii jest ujawniane w postaci różnych klęsk żywiołowych i kataklizmów.

Bardzo mi przykro, ale do tych regionów zalicza się również Ameryka [2].

Państwo to, w którym Nauczyciele pokładali ogromne nadzieje, pozbawiło się naszego punktu skupienia Światła. I jest ono teraz zmuszone przyjmować Światło z innego państwa. Zdaję sobie sprawę, że bardzo trudne jest dla dumnych Amerykanów przyjmować Naukę nadchodzącą z Rosji. Lecz tylko przyjmując tę Naukę pochodzącą z Rosji, Ameryka będzie w stanie odnowić równowagę energetyczną i uniknąć nie tylko mnóstwa naturalnych klęsk, lecz również problemów ekonomicznych.

Dlatego proszę was o wparcie przy rozpowszechnianiu tego mojego przesłania i pozostałych przesłań, których udzielamy poprzez naszego posłannika, na ziemiach Ameryki.

Samo położenie geograficzne tych dwóch państwach, Ameryki i Rosji, znajdujących się na przeciwległych stronach kuli ziemskiej, przy obecności możliwości równomiernej zmiany świadomości narodów tych dwóch państw, będzie prowadziło do zharmonizowania sytuacji na planecie.

Zwracam się do synów i córek Ameryki poprzez rosyjskiego posłannika. Proszę was, pokonajcie te wasze cechy, które przeszkadzają wam przyjmować informację nadchodzącą z innego państwa.

Mam szczerą nadzieję, że znajdą się wśród Amerykanów ludzie, którzy, odpowiedzą na moje wołanie i będą mogli przezwyciężyć te negatywne cechy charakteru, które zmuszają Amerykanów do tego, by czuć się jak ludzie, od których zależy przyszłość Ziemi.

W istocie to właśnie tak jest. Jesteście ludźmi, od których zależy przyszłość planety Ziemia. I po to, by ta przyszłość przebiegła w najodpowiedniejszy sposób, nie potrzeba wam szerzyć swoich ambicji i priorytetów waszej nacji, waszego państwa. Przeciwnie, wszystko, co wam potrzebne, to wyhodować w sobie pokorę i stanąć na równi ze wszystkimi nacjami, które zamieszkują planetę Ziemię.

Nie ma państwa, które byłoby najważniejsze na planecie. Są jednak ludzie, którzy potrafią pokonać swoje własne ograniczenia i wywyższyć się w swojej świadomości na dostojny poziom – poziom człowieka-boga, jakimi wy wszyscy koniecznie powinniście zostać.

Dlatego trzeba nie patrzeć na inne narody jako na stojące na niższym poziomie ewolucji niż wasz. Nie, każdy naród jest bratem lub siostrą w Boskiej rodzinie narodów zamieszkujących Ziemię. Im wcześniej uświadomicie sobie waszą jedność i zjednoczycie się, niezależnie od różnic w waszym świecie wewnętrznym i wyglądzie zewnętrznym, tym szybciej nastaną pożądane zmiany na Ziemi.

Proszę was, uważnie przemyślcie moje słowa i wreszcie pozwólcie sobie wyjść swoją świadomością poza ramy swojej rodziny, swojego miasta, swojego państwa i przyjmijcie całą Ziemię za swój rodzinny dom.

JAM JEST Majtreja i przesyłam wam moją Miłość.

[1] Określenie na cztery niższe ciała.

[2] Chodzi tu o Stany Zjednoczone

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net