Nawołujemy was do podążania naszą Drogą

Umiłowany El Morya
30 kwietnia 2006

JAM JEST El Morya i przybyłem do was.

JAM JEST przybył obwieścić wam, że wiosenny cykl przesłań, które przekazywaliśmy poprzez naszego posłannika zastał ukończony.

Cieszę się z możliwości, którą nam przedstawiono, i jesteśmy usatysfakcjonowani, że mogliśmy przekazać wszystko, co planowaliśmy w tym cyklu przesłań. W odróżnieniu od poprzedniego cyklu, który przeprowadziliśmy zimą w Ałtaju, w tym poświęciliśmy więcej miejsca waszej Drodze. Nastał bowiem czas przygotować was do Drogi zaplanowanej dla was. Droga ta istniała zawsze i zawsze w tej czy innej części Ziemi stwarzano i istniały Szkoły i aszramy, w których Hierarchia Światła udzielała Nauk swoim uczniom. Nastał czas, kiedy dostrzegamy możliwość odnowienia naszych zajęć praktycznych z niewywyższoną ludzkością poprzez nasze zewnętrzne Szkoły.

Dlatego staramy się udzielić całej potrzebnej wiedzy o Drodze Oświeceń, byście mogli dokonać swojego świadomego wyboru i stanąć na Niej.

Różnica pomiędzy naszą Drogą i wieloma innymi naukami polega na tym, że my prowadzimy was poprzez wasze serca i pozwalamy wam zetknąć się z Rzeczywistym światem poprzez wasze mistyczne doświadczenia i wgląd. Mając możliwość uświadomienia sobie swoją zewnętrzną świadomością istnienia innego, Boskiego świata, świadomie dążycie do wyzwolenia się ze wszystkiego, co wam przeszkadza przejść do tego świata. A przeszkadza wam wasze ego i wasze przywiązanie do świata fizycznego, do rzeczy i ludzi z tego świata, również wasze nawyki i wady. Dlatego świadomie podążacie tą Drogą i gotowi jesteście ofiarować wiele po to, by otrzymać prawdziwą wiedzę. Jest wiele innych nauk, wykorzystujących podobne metody. Istnieją też całkiem odmienne. Dlatego waszym priorytetowym zadaniem jest odnalezienie tych różnic, korzystając z waszego najbardziej godnego zaufania kierunkowskazu – waszego serca.

Udzielamy naszej nauki poprzez naszego posłannika. Każdy z was, który czyta nasze przesłania trafia do zewnętrznego grona naszych uczniów i wchodzi w relację guru-uczeń z naszym posłannikiem, który jest przedstawicielem naszej Hierarchii na planie fizycznym.

Dlatego, poprzez decyzję o czytaniu naszych przesłań stajecie się naszymi uczniami. Istnieje jednak zbyt dużo różnych stopni relacji guru-uczeń. Następny stopień, na którym staniecie, osiągniecie wtedy, kiedy dokonacie wyboru naszej Nauki dla siebie. Gdy w swojej świadomości próbujecie zrozumieć rożne inne nauki i zdecydujecie się wybrać Naukę otrzymywaną poprzez naszego posłannika, wprawdzie ograniczacie swoją wolność, ale w zamian za to otrzymujecie głębsze zrozumienie i uświadomienie sobie wiedzy, którą otrzymujecie poprzez naszego posłannika.

Następnym stopniem jest świadome przyjęcie naszego posłannika jako swojego Guru. W tym cyklu przesłań namawialiśmy tych z was, którzy są gotowi, do świadomego dokonania tego wyboru i przejścia na ten (nowy) stopień bycia uczniem.

Następny stopień rozpoczyna się wtedy, kiedy posłannik przyjmie was jako kandydatów na uczniów. Różnica pomiędzy tym stopniem, a poprzednim polega na tym, że posłannik przyjmuje zobowiązania częściowo karmiczne i nosi odpowiedzialność za swoich uczniów. Dalsze relacje, których doświadczycie na sobie są całkowicie jasne dla naszego posłannika. On sam określi, jak powinny się rozwijać te relacje.

Dlatego my dążymy do odnowienia relacji typu guru-uczeń, zgodnie z tradycją Wywyższonych Nauczycieli o przyjmowaniu uczniów. Jednak, za każdym razem relacje te są budowane na innej podstawie i są określane przez warunki na Ziemi. Nie potrzeba nam milionów naśladowców, którzy tylko w sposób zewnętrzny przyjmą obowiązki, lecz nie nakierują naszej Nauki poprzez swoje serca. My dążymy do całkowitego porozumienia się i współpracy z naszymi uczniami. Dla was nasz posłannik jest tylko laską potrzebną na okres czasu, podczas którego nie możecie podążać samodzielnie i realizować bezpośredniego kontaktu z nami. Ale nawet wtedy, nasz posłannik będzie wam potrzebny byście wykorzystywali go jako latarnię morską, która wskazywałaby Drogę pośród burz i huraganów ziemskiego życia.

Dlatego będziemy kontynuować udzielanie naszych instrukcji w kolejnych cyklach przesłań i prosimy was, byście nie tracili czasu i przyjęli wszystkie wskazówki zawarte w naszych przesłaniach nie jako abstrakcyjne, lecz jako bezpośrednie zasady, którymi powinniście kierować się w waszym życiu.

Jestem bardzo konkretnym Nauczycielem i nie lubię mówić zawile. Dlatego oznajmiam wam: nie czekajcie, aż ktoś udzieli wam bardziej szczegółowych instrukcji odnośnie waszych działań. Dajemy tylko ogólny kierunek, a wszystkie szczegóły otrzymacie bezpośrednio z waszego serca.

Jeśli przeczytacie znów wszystkie przesłania, których udzieliliśmy poprzez naszego posłannika przez ostatni rok, zrozumiecie, że cała informacja zawarta w tych przesłaniach jest całkowicie wystarczająca do tego, by rozpocząć konkretną działalność. Możecie przecież rozpocząć czytanie już teraz, w obecnej waszej sytuacji, posiadając wszystkie wasze nawyki. Spróbujcie rozpocząć nie od jutra lecz od razu i na początek, wyzwólcie się z największego waszego przywiązania przeszkadzającego wam w życiu najbardziej. Może jest to strach, dążenie do posądzania i krytykowania, palenie lub jakakolwiek inne przywiązanie lub wada.

Po tym znajdziecie inną wadę, potem następną. I zawsze miejcie tylko jedno priorytetowe zadanie, które powinniście rozwiązać. Dopiero potem można przystąpić do rozwiązywania następnego.

Nie starajcie się zajmować jednocześnie wieloma sprawami. Rozpoczynajcie te zadania, które są adekwatne do waszych sił.

Czasami dla kogoś rezygnacja z palenia jest trudniejsza niż zbudowanie aszramu.

Nawołujemy was do podążania naszą Drogą. Mówimy wam - Droga jest wolna. Swój wybór jednak powinniście podjąć sami, nikt nie może was zmusić siłą do dokonania wyboru.

Jesteście dojrzałymi jednostkami i prowadzimy te rozmowy jak z równymi nam istotami, które są tylko trochę opóźnione w swoim podążaniu Drogą.

Tymi słowami żegnam się z wami i życzę wam sukcesów na waszej Drodze!

JAM JEST El Morya.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net