Naturalny rozwój waszych dusz jest Drogą, podążać którą uczymy ziemską społeczność

Pan Surija
24 kwietnia 2006

JAM JEST Surija, przybyłem znów do was poprzez naszego posłannika.

JAM JEST przybył z Wielkiego Słońca Centralnego, by pouczyć ludzi z planety Ziemia.

Do waszej wiadomości, dajemy wam wiedzę i informację, które są wam potrzebne. Udzielamy wam informacji i za każdym razem macie możliwość otrzymania nowej perły. Upłynie pewien czas i ze dziwieniem stwierdzicie, że perły, które wam dawaliśmy, wystarczą do zrobienia naszyjnika. I będziecie je nosić do końca swojego wcielenia. Będzie on was grzać i dodawać siły w chwilach, gdy dopadnie was wątpliwość co do wybranej Drogi, a nieprzyjemności życiowe otoczą was jak gęsta kula powracającej karmy.

Nie bójcie się trudności, które napotkacie w waszym życiu. Wszystkie nieprzyjemności i niespodziewane sytuacje są konieczne i dobre dla rozwoju waszej duszy. Nie możecie rozwijać się, jeżeli nie napotykacie codziennie nieprzewidzianych sytuacji i nie pokonujecie trudności życiowych. Tylko martwy nie jest w stanie odczuwać przyjemności z życia oraz cierpienia wskutek różnych jego przejawów. Dlatego cieszcie się wszystkim, co spotykacie w swoim życiu i nie bójcie się zmian.

Im lepiej wasza świadomość przygotowana jest do zmian, tym mniej boleśnie i szybciej one zajdą. Przyczyną wszystkich waszych problemów i kłopotów są powstałe w przeszłości błędy. Dlatego, każda złożona sytuacja, na którą natykacie się w życiu, powinna was cieszyć, bo dla was jest to szansa poprawienia poprzednich błędów i nie powracania do nich nigdy więcej.

Znajomość Prawa Karmy pozwoli wam odnosić się na inny sposób do wszelkich nieprzyjemności. W im wcześniejszym wieku otrzymacie wiedzę o Prawie Karmy, tym łatwiej będziecie mogli zrozumieć nawet najbardziej złożone sytuacje i wyjść z nich honorowo. Jeżeli nie napotykacie na trudności w swoim życiu, jeżeli wasze życie przebiega spokojnie, wtedy ja na waszym miejscu zastanowiłbym się nad tym. Wielu ludzi dąży do spokoju i zewnętrznego sukcesu. Skoro jednak znajdziecie się w takich warunkach życia, że wszystko w waszym życiu się układa za dobrze, jest to dla waszej duszy najcięższy egzamin. Dlatego, bo nie możecie rozwijać się kosztem warunków zewnętrznych i zmuszeni jesteście zwrócić się do swojego wnętrza.

Bardzo mało jest ludzi, którzy potrafią być samowystarczalni i obserwować tylko swoją wewnętrzną przestrzeń. Okazuje się, że większość ludzi w otoczeniu bez przeszkód i trudności po prostu wpada w depresję. Jest to oznaką, że znajdują się na półmetku pokonania najcięższej karmy – karmy pomiędzy nimi, a Bogiem.

Sporo ludzi w przypływie zbyt wysokiego mniemania o sobie rzucało wyzwania Bogu, dopuszczało się w swoich wypowiedzi słów przeciwko Prawu tego wszechświata. W chwili, w której dopuszczali się podobnych zachowań, nic takiego się nie wydarzało. Dalej żyli po staremu i nic w ich życiu nie zmieniało się. Na to, żeby karma powróciła potrzebny jest bowiem pewien czas. Określony okres. Długość tego okresu zależy od wielu przyczyn. Jeśli jesteście na Drodze Oświecenia dla was czas zaczyna płynąć inaczej i proces powrotu karmy jest przyspieszony. Dla zwyczajnych ludzi karma z tego wcielenia, może powrócić nie wcześniej niż w następnym wcieleniu. Dlatego bardzo trudno jest prześledzić, jak działa Prawo Karmy. Wstępując jednak świadomie na Drogę Oświecenia, będziecie w swoim życiu otrzymywali możliwość przejścia lekcji, które pozwolą wam prześledzić działanie Prawa Karmy dosłownie w ciągu jednego roku. W szczególniejszych przypadkach karma może być dodatkowo przyspieszona i jej wynik powróci nawet po kilku tygodniach lub dniach.

Ostatecznie dostajecie możliwość uczenia się na swoich błędach i prześledzenia działania Prawa Karmy. Poza tym otrzymujecie nieświadome szkolenie w ciągu dnia lub podczas snu. Otrzymujecie informację od Nauczycieli lub z waszego Wyższego Ja i informacja ta pozwala wam zrobić zestawienie uczynionych w przeszłości błędów i ich owoców, wyników tych błędów, powracających do was w postaci karmy lub energii.

Nawet wtedy, kiedy nie jesteście w stanie prześledzić wiarygodnie połączenia pomiędzy działaniami z przeszłości i ich skutkami w teraźniejszości w postaci powracającej karmy, ważniejsze będzie nie – prześledzenie tego połączenia, lecz przyznanie, że wszystko to, co się z wami działo, dzieje się zgodnie z wolą Boga. Stopień waszej pokory wobec Boskich Praw i Woli Boga ujawnia stopień waszych osiągnięć na Drodze do Boga.

Istnieje wiele szczegółów na waszej Drodze i są sytuacje nie poddające się jednoznacznej ocenie przez waszą zewnętrzną świadomość. Podobne sytuacje są czasami sprzeczne z istniejącymi w waszej społeczności normami zachowania i zasadami moralnymi. Nie zawsze Boskie Prawo jest jednoznaczne z prawem moralnym istniejącym w społeczności. Na przykład karma zabójstwa lub jakiejkolwiek przemocy, którą spowodowaliście w przeszłości, powinna do was powrócić. W tym celu Bóg może wykorzystać każdego człowieka, którego napotkacie na Drodze. Z punktu widzenia ludzkiego prawa, prawa waszej społeczności, człowiek ten jest przestępcą i powinien być ukarany. Z punktu widzenia Boskiego Prawa człowiek ten może być po prostu wykonawcą Prawa Karmy. Dlatego nigdy nie posądzajcie nawet przestępców, nigdy nie pozwalajcie sobie posądzać kogokolwiek.

W czasach, kiedy istniało silne połączenie pomiędzy waszym światem i Wyższymi oktawami, istnieli ludzie będący wcielonymi bogami, którzy mieli możliwość prześledzić połączenia pomiędzy uczynkami ludzi w przeszłości i teraźniejszości. Podobni ludzie pełnili rolę Boskich sędziów i ich decyzje o ukaraniu lub ułaskawieniu nie podlegały żadnej dyskusji.

Obecnie na Ziemi nie ma ludzi, którzy są całkowicie Boskimi wcieleniami. Boskie wcielenia są bowiem niemożliwe w obecnych warunkach panujących na Ziemi. Dlatego nie ma możliwości wiarygodnego prześledzenia związku pomiędzy waszymi uczynkami w przeszłości i problemami, które stawały przed wami w tym życiu, będącymi skutkami waszych wcześniejszych działań.

Tylko kiedy staniecie na Drodze Oświeceń, pozwalacie Wyższemu światu przejawić się w waszym życiu. Otrzymujecie wiedzę o Prawie Karmy i jej przejawach w waszym życiu poprzez wasze osobiste mistyczne połączenie z Nauczycielami oraz Wyższą części was samych.

Dlatego ja przyszedłem dziś przedstawić po raz kolejny przed waszej zewnętrznej świadomością kwestię konieczności podążania Drogą Oświeceń. Przyszedłem z Wielkiego Centralnego Słońca z tym przesłaniem, by pomóc wam zrozumieć, że Droga, którą podążać was (ziemską ludzkość) uczymy, jest naturalnym rozwojem waszych dusz. My jednak nie możemy nikogo zmusić, by szedł tą udeptaną Drogą.

Możemy tylko dawać wam naszą wiedzę i nasze rozumienie, naszą informację oraz energię.

Jestem przekonany, że nastanie moment, kiedy zdrowy sens i wewnętrzna Boska Istota zwyciężą w waszym życiu, wskutek czego wy zwyciężycie wielokrotnie nierzeczywistą część siebie.

JAM JEST Surija i życzę wam sukcesów na waszej Drodze!

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net