Nauka o Drodze ucznia

Pan Sziwa
22 kwietnia 2006

JAM JEST Sziwa, przybyłem znów do was!

JAM JEST przybył i jak zawsze udzielę wam informacji, której potrzebuje wasza zewnętrzna świadomość oraz wasze ciała subtelne.

Od chwili naszego poprzedniego spotkania zaszedł szereg ważnych wydarzeń. Ich wynik w skrócie można określić jako zadowolenie Niebios z istniejącej sytuacji na Ziemi. O ile wcześniej, w dniach zimowych, kiedy dzień był bardzo krótki, przekazując poprzedni cykl przesłań, wyraziliśmy swoje niezadowolenie z istniejącej sytuacji na Ziemi, teraz nie ustajemy w wyrażaniu pozytywnej opinii Niebios i radości ze zmian następujących na Ziemi.

Sytuacja się zmienia i nawet jeżeli obecnie to nie rzuca się w oczy i nie da się zaobserwować przez większość ludzi, ci, którzy mogą odczuwać subtelne energie, zauważają zmiany i odzwierciedlają te zmiany w swojej świadomości.

Tak, jak poprzednim razem, przyszedłem udzielić krótkiej Nauki odnoszącej się do Drogi ucznia. Powszednia potrzeba tej Nauki staje się coraz bardziej oczywista, bo natychmiast po tym, jak ludzkość na Ziemi zapędzi się w swoich iluzjach, traci połączenie z Hierarchią oraz z Nauką, której udzielamy od wieków poprzez różnych wcielonych Nauczycieli i posłanników.

Do tego celu powinniśmy wciąż odnawiać kontakty poprzez przewodnika, którego używamy w gęstym świecie. W obecnej sytuacji mowa o naszym posłanniku, Tatianie. Widzicie, że kontynuujemy korzystanie z tego przewodnika. Kontynuacja naszej pracy jest uwarunkowana tym, że otrzymując godnego przewodnika, staramy się wykorzystać jego całkowitą moc. Nie chodzi tu o stan fizyczny człowieka ani o jego stan wewnętrzny. Wtedy, gdy chodzi o przekazywanie informacji i nauczanie o Prawie, o jego realizacji w świecie fizycznym, nic nie może nas powstrzymać (przed przekazaniem tej informacji).

Kiedy otrzymamy przewodnika, staramy się wykorzystywać go nie tylko do przekazywania naszych przesłań, lecz również do stworzenia naszej warty czołowej na planie fizycznym, bazy, podstawy, punktu skupienia Światła. Kiedy dostaniemy możliwość ustalenia naszego punktu skupienia Światła na planie fizycznym, wtedy będziemy mogli wykorzystywać ciało posłannika do przekazywania informacji i do wpływania na podwyższenie wibracji wielu ludzi. To przypomina efekt otrzymywany podczas wrzucania kamyka do spokojnej wody w małym jeziorku. Fale powstałe wskutek wrzuconego kamienia rozprowadzają się po całym jeziorku i każdy przedmiot, który jest w strefie oddziaływania tych fal, zaczyna odczuwać poruszenia wody.

W ten sposób przekazywanie wiedzy nie jest koniecznie połączone z przekazywaniem poprzez Słowo. Istnieje określone prawo pozwalające przekazywać informacje z aury Nauczyciela do aury ucznia. Do tego celu potrzebne jest ustalenia stosunków Guru-uczeń, bazujących na całkowitej bezwarunkowej Miłości i współpracy. Kiedy aury Nauczyciela i ucznia się stykają w chwili całkowitego i bezwarunkowego uczucia Miłości, następuje dzielenie się osiągnięciami Nauczyciela z jego uczniami.

My dążymy do tego, by stworzyć takie warunki, w których moglibyśmy wykorzystać potencjał naszego posłannika w jego pełnej mocy, przekazując poprzez nią nie tylko informacje w postaci Słowa, lecz również przekazując poprzez jej kanał informację dla pozostałych naszych uczniów, przyspieszając tym samym ich rozwój.

Wszystko, czego nam trzeba, to stworzenie bardzo komfortowych warunków w każdym zakątku planety Ziemi, gdzie ludzie będą mogli przychodzić i pozostawać na jakiś czas. Możecie nazwać to aszramem, wspólnotą lub centrum szkoleniowym. Istotą tego miejsca jest spełnianie roli punktu skupienia energii na planie fizycznym, gdzie moglibyśmy zaszczepić nasze energie i przekazywać nasze wibracje. Jedynym wymaganiem z naszej strony co do tego miejsca jest jego maksymalne oddalenie od wszelkich zamieszkałych stref oraz brak w okolicy miejsc, gdzie przebywają ludzie z niewystarczającym poziomem wibracji, po to, aby nie wywołać u tych ludzi przedwczesnych stanów testów. Każdy człowiek znajdujący się w strefie działania naszego punktu skupienia Światła, odczuwa podwyższenie wibracji. Wiecie, że gdy dostaniecie dodatkową porcję Światła, Światło to zaczyna wyrzucać z waszej aury wszelkie przejawy niedoskonałości. Dlatego, nieprzygotowany człowiek, który nie wszedł w relację Guru-uczeń z naszym posłannikiem, będzie odczuwał różne dyskomfortowe stany i będzie to przyczyną podwyższenia napięcia (sytuacji).

Dlatego im bardziej oddalone miejsce naszego przyszłego skupienia, im bardziej ciche i komfortowe, tym lepsze wyniki zostaną osiągnięte. Zwracam się do tych którzy posiadają informacje o podobnych miejscach, gdzie można byłoby zorganizować nasz aszram. Nie krępujcie się przekazać tej informacji naszemu posłannikowi lub zwróćcie się bezpośrednio do mnie poprzez list.

To jest bardzo ważny krok. Aby to nasze miejsce było wolne od negatywnych wpływów jakichkolwiek sporów odnośnie mienia, obwieściłem naszemu posłannikowi warunki, na jakich ten aszram powinien istnieć.

Jeszcze raz powtarzam, że istnieje pewne Prawo, zgodnie z którym naszą pracę można zrealizować na planie fizycznym. Prawo to zakłada obecność uczniów w aurze Nauczyciela, by przyspieszyć proces podążania Drogą.

Ci z was, którzy byli obecni na przeprowadzonych spotkaniach z naszym posłannikiem, mogą poczuć po sobie, na ile przyspieszył się proces zmiany świadomości po tych spotkaniach.

My będziemy dalej przeprowadzać te spotkania. Uważam, że wszyscy chętni po pewnym czasie będą mogli je odwiedzić.

W najbliższym czasie Tatianie zostanie nadana dodatkowa odpowiedzialność związana z ustaleniem naszego punktu skupienia Światła. Dlatego proszę was, abyście okazali jej całą potrzebną pomoc i wsparcie, jakkolwiek wyrażoną. Czasami po prostu wystarczy wyrazić myślami wasze wsparcie, przesłać waszą Miłość i wdzięczność dla jej Służby. Poryw waszych serc będzie w stanie zneutralizować ogromną ilość negatywnej energii, która jest automatycznie przyciągana do naszego posłannika, ponieważ znajduje się ona na szczycie góry, gdzie wszystkie wiatry i huragany uderzają najpierw.

Powiedziałem wszystko to, co zamierzałem naświetlić w dzisiejszym wykładzie. Mam nadzieję, że mogę liczyć na was i na waszą pomoc w naszej pracy.

JAM JEST Sziwa

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net