Wskazówka, jak należy odnosić się do wszystkiego, co was otacza w waszym gęstym świecie oraz w światach subtelnych

Umiłowany El Morya
20 kwietnia 2006

JAM JEST El Morya Khan i przybyłem do was poprzez mojego posłannika.

Tak jak i wcześniej, przybyłem porozmawiać z wami i udzielić wam wskazówek odnośnie waszego życia i waszego miejsca we wszechświecie.

Tak jak dzieci przychodzą na ten świat, aby go poznać, tak samo wy rozpoczynacie proces poznawania świata, ale świata, który jest na razie poza zasięgiem waszych fizycznych zmysłów. Ten świat istnieje i stanowi Wyższą Rzeczywistość, w której po pewnym czasie narodzicie się i będziecie zamieszkiwać.

Przed wcieleniem, kiedy wasza dusza znajdowała się w subtelnym, świecie, mieliście szkolenie i udzielono wam wskazówek na temat tego, co was czeka, gdy zejdziecie do gęstego, fizycznego świata. Teraz przychodzę udzielić wam wskazówek na temat tego, co was czeka kiedy wzniesiecie się do świata subtelnego. Bo im lepsze jest wasze przygotowanie do przejścia do świata subtelnego, tym mniejsze wysiłki będą potrzebne waszej duszy, by się zaadaptowała do naszego świata.

Mówimy do wszystkich, lecz nie wszyscy będą w stanie przyjąć informację zawartą w przesłaniach, a szczególnie informację zawartą między wierszami. Na tym polega różnica pomiędzy przesłaniami pochodzącymi z wyższych oktaw, a przesłaniami, które otrzymujecie z niższego astralu i planów mentalnych. Wielowymiarowość i wielowarstwowość przesłań, jest konieczna, gdyż informacja przekazywana jest tak, żeby była zrozumiała dla każdego niezależnie od poziomu jego świadomości. Istnieje jednak coś, co pozostaje ukryte za ogólnymi sformułowaniami i staje się zrozumiałe tylko temu, kto potrafi czytać między wierszami oraz słyszeć głos w ciszy milczenia.

Istnieje informacja dla każdego, lecz nie każdy jest w stanie przyjąć wszystko.

Niech nie martwi was fakt, że zbyt wiele rzeczy umyka waszej zewnętrznej uwadze. Nastąpi etap na waszej Drodze, kiedy gwałtownie zaczniecie uświadamiać sobie to, czego wcześniej nie mogliście. Do waszej głowy zacznie napływać wiedza i nie będziecie w stanie zrozumieć, skąd się wzięła. Będziecie usiłowali przypomnieć sobie źródło tej wiedzy i nie uda wam się to. Innym razem przypomnicie sobie, że czytaliście te przekazy Wywyższonych Nauczycieli i nieświadomie otrzymaliście informację zawartą między wierszami.

Poprzez czytanie tych przesłań włączacie się do pewnego informacyjnego energetycznego egregora i osiągacie możliwość spontanicznego docierania do różnych warstw subtelnego świata i otrzymywania informacji bezpośrednio z Wyższych oktaw. Kiedy spontanicznie dojdziecie do wysokiego poziomu w eterze, dostajecie szkolenie podczas snu jak również szkolenie w postaci przejrzenia i zrozumienia.

Dlatego nie wszystko jest tak proste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka...

Dodam jeszcze, żebyście się nie martwili, żadna informacja i żadne podłączenie do źródła informacji nie nastąpi bez waszej zgody. Jeżeli czytacie te przesłania z niedowierzaniem co do źródła, wątpiąc, w ten sposób stawiacie energetyczna barierę pomiędzy sobą, a nami.

Tylko wtedy, gdy wasza dusza cieszy się i napawa podczas czytania naszych przesłań oraz gdy wyrażacie poprzez całą swoją istotę gotowość do dalszego szkolenia oraz dalszego przyjmowania informacji, wiedzy i energii, tylko wtedy Niebiosa otwierają przed wami swoje możliwości i otrzymujecie dostęp do naszych bibliotek, do naszych klas oraz baz danych.

To jest jak otrzymanie hasła dostępu do określonej informacji. Hasło to jest dawane wam tylko wówczas, gdy wyrażacie swoją gotowość współpracy z nami i chęć otrzymywania naszej informacji. My ze swojej strony również oceniamy poziom waszej świadomości i w ten sposób otrzymujecie dostęp do tych energii i informacji, które możecie przyswoić. Uważnie obserwujemy otrzymywaną przez was dawkę energii tak, by nie przekroczyła pewnego progu, co mogłoby doprowadzić do szkody dla waszego zdrowia lub waszych ciał subtelnych.

Dlatego właśnie procesy przejścia pomiędzy światami jak i współpraca między nimi znajduje się pod czujną kontrolą. Człowiek z intencjami tylko własnej korzyści nie dostanie dostępu do informacji, bo może on komuś zaszkodzić. Jako kryterium używamy waszych wibracji. Każdy z was posiada w sobie unikatowe widmo wibracji. Jesteście unikatowym przejawem Boskiego Płomienia, a stopień waszych osiągnięć odciska nieusuwalne ślady na waszym Płomieniu, na waszych wibracjach. Dlatego my zawsze możemy was rozróżniać według waszego płomienia i waszych wibracji, a zatem według waszego poziomu świadomości.

Nie powinniście się niepokoić tym, że nie otrzymujecie informacji bezpośrednio od nas. Proces przekazywania i odbioru informacji z planu subtelnego został wypracowany przez wieki. Otrzymujecie tyle, ile jest potrzebne oraz wtedy, kiedy jest na to odpowiedni moment.

Jednak wy zawsze powinniście znajdować się w stanie ciągłego spodziewania się. Jeżeli nie macie dążenia i nie wyrażacie gotowości, energia nie może przeniknąć do waszej aury i wy sami odizolujecie siebie od informacji nadchodzącej z planu subtelnego.

Z jednej strony nie powinniście się niepokoić o to, że nie otrzymujecie informacji, z drugiej strony powinniście przejawiać stałą gotowość do odbioru informacji w momencie, kiedy ona do was napłynie.

Połączenie tych dwóch sprzecznych cech, staje się niezbędną koniecznością.

Otrzymujecie informację wtedy, gdy wyzwolicie się ze swojego egoistycznego uczucia posiadania czegoś. Informacja wpływa do was w takim stopniu, w jakim wy możecie wyzwolić się ze swojej części nierzeczywistej, a zatem wznieść swoje wibracje do takiego poziomu i osiągnąć takie oktawy, gdzie ta informacja staje się dostępna dla was.

Nie może istnieć standardowe podejście dla wszystkich. Każdy posiada swój unikatowy przejaw tego, co Boskie w świecie fizycznym. Najważniejszą cechą jest: zdolność wypełnienia się Miłością do planu Stwórcy i nieustający zachwyt dla całej tej różnorodności przejawów Boskości istniejącej wokół was; nie zamykanie się w sobie i w swoich problemach, lecz obserwowanie wielości i różnorodności Boskich przejawów; potrafienie dostrzec Boskie cuda i radować się nimi. Oto dlaczego mówi się, że dopóki nie staniecie się jak małe dzieci, nie możecie wejść do Królestwa Bożego.

Dałem wam dziś wskazówkę, jak powinniście przyjmować kontakty pomiędzy sobą, a Boską Rzeczywistością oraz jak powinniście się odnosić do wszystkiego, co was otacza w waszym gęstym świecie i w światach subtelniejszych.

Mam nadzieję, że wskazówki, które otrzymaliście wspomogą wasz rozwój i was wzbogacą.

A teraz nadszedł czas, abym wam przypomniał o dyspensie, swoistym ułaskawieniu związanym z liczbą 23 i 23 dniem każdego miesiąca, o której mówiłem w poprzednich przesłaniach.[1]. Powinienem powiedzieć że, owo ułaskawienie stało się dostępne i jest praktykowane przez wiele grup jak i poszczególnych ludzi. Dlatego podjęto decyzję, by efektywność jego działania była przemnażana nie tylko przez liczbę ludzi uczestniczących w nim, lecz również powiększana dziesięciokrotnie dla każdego, kto nie pominie ani jednej liczby 23 w tym roku, począwszy od 23 kwietnia 2006r.

Pozdrawiam was, ponieważ to Boskie ułaskawienie stało się dostępne dzięki waszym osiągnięciom na Drodze.

JEST JEST El Morya Khan i kłaniam się przed Światłem Boga w was.

[1] Przesłanie El Moryi z 7 stycznia 2006r oraz 27 czerwca 2005 r.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net