Nauka o Boskiej Wdzięczności

Pan Majtreja
10 kwietnia 2006

JAM JEST Majtreja, przybyłem znów do was poprzez mojego posłannika. Przybyłem, by pouczyć was o Boskiej Wiedzy.

Słodkie są minuty naszego obcowania i zbyt rzadka jest możliwość otrzymywania fizycznego kanału, spełniającego nasze wymagania. Dlatego wszystko, co się mówi oraz wszystko, co będzie powiedziane, jest dla was wartością nieprzemijalną i bezwarunkową, niczym wartościowa perła.

Dajemy wam perły mądrości, jedna za drugą. Wy sami umieszczacie je na sznurku naszyjnika, który wypracowujecie przez całe swoje życie.

To jest naprawdę bezcenna Wiedza. Musicie odnosić się do niej z dbałością.

Robię taki długi wstęp, abyście mogli po kolejny raz sprawdzić czystość waszych intencji i zdążyli dostroić się do Boskiej gamy. Zauważamy, że zbyt wielu naszych uczniów, którzy śmiało naśladowali Drogę Oświecenia, na pewnym etapie zaczynają odczuwać wątpliwości oraz pokusę, zaczynają zbaczać z Drogi, z Prawdziwej Drogi, której poszukiwali przez wiele wcieleń i którą wreszcie znaleźli.

Gdzie tkwi przyczyna tej sytuacji? Czemu się tak zdarza?

Opowiem wam o przyczynie. Stale odczuwacie głód i niedosyt Boskiej Miłości i Boskiej Energii. Jednak jak otrzymacie trochę naszej Miłości, naszej energii od razu zapominacie o beznadziejnej i patowej sytuacji, w jakiej znajdowaliście się, zanim otrzymaliście nasze Nauki.

Ludzka świadomość jest bardzo ruchliwa i niestała. Cecha, którą powinniście rozwijać w sobie przede wszystkim to poczucie Wdzięczności za udzieloną wam Naukę, wdzięczności do Niebios, do Twórcy, do Wzniosłych Nauczycieli i do naszego posłannika. Właśnie uczucie Wdzięczności jest ważne, bo uczucie to pozostaje najczystsze i niesplamione na waszym planie fizycznym.

Uczucie Miłości jest najwyższe, lecz osiągnięcie czystości tego uczucia jest bardzo trudne na waszym planie, gdyż żadne inne uczucie nie ma aż tylu wypaczeń, jak uczucie Miłości.

Dlatego ja zalecam wam, abyście rozpoczęli wykształcanie w sobie poczucia Wdzięczności za otrzymaną Wiedzę i za otrzymaną Naukę.

Bez poczucia Wdzięczności nie zdążycie postępować na waszej Drodze. Niech nie zasmuca was to, że będziecie musieli wyrazić swoje uznanie i wdzięczność. Zbyt wielu Europejczyków nie posiada jasnego pojmowania, jak służyć Bogu, co jest naturalne z urodzenia dla narodów Indii i Tybetu. Dlatego powinniście odnowić w sobie tradycję czczenia tego, co Boskie.

Czcijcie to, co Boskie w was oraz to, co Boskie poza wami.

Powinniście znaleźć równowagę w waszych relacjach z Bogiem. Jeżeli przyjmujecie wszystko to, co jest wam dawane i nie odczuwacie Wdzięczności oraz nie wyrażacie tego uczucia, sami dobrowolnie pozbawiacie się dalszego rozwoju. Niebiosa nie mogą dać wam nic więcej jeżeli nie zrównoważacie energii, którą wam dajemy poprzez energię, którą wy prześlecie w nasze sfery. W naszych oktawach nie ma pieniędzy, lecz ekwiwalentem pieniędzy jest Boska Energia. Dlatego, gdy otrzymujecie wiedzę, powinniście oddać nam równowartość Boskiej energii, która jest w stanie przeniknąć w naszą oktawę. Wiecie, że żadna niedoskonała energia nie może przeniknąć w oktawę Światła. Dlatego zalecam wam, abyście zaczęli wykształcać w sobie poczucie Wdzięczności.

Możecie odczuwać Miłość i przesyłać nam Miłość. Niestety, dla wielu ludzi jest charakterystyczny tak niski poziom miłości, którą niosą w swoich sercach, że podobna Miłość nie może przeniknąć w nasze sfery.

Powinniście stale uważać, by wasza wdzięczność i szacunek nie przeszły w inną skrajność, kiedy to zaczynacie czcić zewnętrznie, nie odczuwając prawdziwego uczucia Wdzięczności w swoim sercu. Każde zewnętrzne poszanowanie powinno tylko uzupełniać wewnętrzny przejaw waszych uczuć. Wielu ludzi uważa dokładnie na odwrót, że wystarczy odczuwać uczucie Wdzięczności w swoim sercu, i w żaden sposób nie ujawniać go zewnętrznie. W tym przypadku uważnie analizujcie swój stan i swoje intencje, bo czasami w takich przypadkach kieruje wami po prostu duma. Żyjecie w świecie fizycznym i jesteście zobowiązani przejawiać waszą wdzięczności na planie fizycznym.

Nie zapominajcie, że na was spoczywa obowiązek opiekowania się naszym posłannikiem.

Starożytne Indie zostały wymazane z pamięci dzisiejszego pokolenia. We wszystkich czasach, gdy w umysłach ludzi panowała Boskość, byli ludzie, którzy słyszeli glos Boga w swoim sercu i mogli przynosić Jego Słowo ludziom.

Po tym, jak odnoszą się ludzie do naszych wieszczących, proroków i posłanników, można osądzić, na ile upadły charakter ma społeczność, oraz na ile społeczności jest daleko do Boskiego ideału.

Dlatego nie obawiajcie się okazywać swojej troski i opieki naszemu posłannikowi. Zawsze pamiętajcie, że nasz posłannik jest przedstawicielem Hierarchii Światła na Ziemi i jest waszym obowiązkiem okazywać mu szacunek i opiekować się nim.

Gdy przyjmiecie te proste prawdy do waszej świadomości bez różnych ‘ale’ i nieporozumień w waszych umysłach, wtedy będziemy mogli rozmawiać z wami w inny sposób oraz udzielać głębszej wiedzy i nauki.

Teraz, jakbyśmy się nie starali, nie możecie przyswajać naszej wiedzy. Najpierw powinniście odbudować powrotny strumień Boskiej energii, nakierowany odwrotnie do naszej oktawy. Wtedy będziemy mogli dawać.

Prawo to jest nieprzekraczalne i powinno ono być przestrzegane.

Obecnie sami przerywacie strumień Boskiej energii. Przyczyną jest wasza duma i brak waszej chęci do odwdzięczenia się za to, co otrzymane, niezależnie od tego, czy wasza Wdzięczność wyrażana jest w postaci materialnej czy poprzez wasze uczucia.

Dla waszych czasów idealnym jest połączenie wewnętrznej i zewnętrznej Wdzięczności. Powinniście jednak osobiście zważać na ich wzajemny stosunek.

Udzieliłem wam dziś ważnej Nauki. Nauka ta jest bardzo znana i rozpowszechniona na Wschodzie, a na Zachodzie ludzie są praktycznie z nią niezaznajomieni. Bez zrealizowania tej Nauki, Zachód nie będzie w stanie otrzymać całkowitej mądrości Wschodu.

JAM JEST Majtreja, który był z wami dzisiejszego dnia.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net